ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างหัวใจ

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อศึกษาโครงสร้างของหัวใจ ทั้งภายนอกและภายใน

วิชาชีววิทยา เล่ม 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 (13 ก.พ. 2551)

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (0)