แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป.6 แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ


แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-NET ประถม ป.3 , ป.6 เก็งข้อสอบ

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

แนวข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (สอบ 4 ก.พ. 2560 ดูตัวอย่างจากเว็บ สทศ.)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 59 ป.6(1).pdf

ตัวอย่างกระดาษคำ O-NET ป6-2559.pdf

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สอบ ก.พ. 2559 และเฉลย

61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-61-ภาษาไทย-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-64-คณิตศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-62-สังคมศึกษา-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-63-ภาษาอังกฤษ-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-65-วิทยศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

ตัวอย่าง ข้อสอบ NT ปี 2556-2557 ข้อสอบแบบเขียนตอบ 3 ข้อสุดท้ายทั้ง 3 ฉบับ

(ปรับจากเฉลย NT ที่ได้จากการสืบค้นในอินเทอร์เนต) ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลิ๊ก 1 ครั้งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แถบสีส้ม>>> NT_P3_2556-2557_28-30.pdf


การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISSA

-แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ปี 2555 )พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555)แบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

-ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

-ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

-ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

ปี2559 การใช้เหตุผล

ภาพ 2 ภาพ คือ [ภาพคนปล่อยโคมลอย] ---> [ภาพไฟไหม้บ้าน มีโคมลอยลอยเหนือบ้าน] เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ์ในภาพมากที่สุด

ตอบ โคมลอยเมื่อตกอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านที่อยู่ได้

ปี 2559 การคำนวณ

แผนภูมิแท่ง จำนวนนักเรียนป.1 มี 25 คน ป.2 มี 20 คน ป.3 มี 10 คน ป.4 มี 15 คน จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

ก. ป.1 มากกว่า ป.3 จำนวน 10 คน (ผิด) ข. ป.1 รวมกับ ป.2 มี 40 คน (ผิด)

ค. ป.3 รวมกับ ป.1 เท่ากับ นร.ป.1 (ถูก) ง. ป.1 รวม ป.3 น้อยกว่า ป.2 รวม ป.4 (35 กับ 35 เท่ากัน /ผิด)

แผนภูมิรูปภาพ นักเรียน ป.1-ป.4 ดังนี้ ป.1 จำนวน 6 รูป ป.2 จำนวน 7 รูป ป.3 จำนวน 5 รูป ป.4 จำนวน 4 รูป เงื่อนไข กำหนด 1 รูป แทน นักเรียน 3 คน (จุดสังเกตต้องดูเงื่อนไข ในที่นี้ 1 รูป แทน 3 คน) จากข้อมูลถ้าต้องการเล่นทีมละ 5 คน ชั้นใดจะไม่มีนักเรียนเหลือเป็นกองเชียร์

ก. ป.1 (6 รูป 18 คนได้ 3 ทีม เหลือ 3 คน) ข. ป.2 (7 รูป 21 คน เหลือ 1 คน)

ค. ป.3 (5 รูป 15 คน ได้ 3 ทีม เหลือ 0 คน/ถูก) ง. ป.2 (4 รูป 12 คน ได้ 2 ทีม เหลือ 2 คน)

ข้อ 28 แผนภูมิรูปภาพผลไม้ เขียนคำตอบ (เงื่อนไข 1 รูป แทน 5 ผล)

ข้อ 30 ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน น้องอายุกี่ปี (6 คะแนน)

1) โจทย์กำหนดอะไรให้ (1).ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน, (2).น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน

2) โจทย์อยากรู้อะไร น้องอายุกี่ปี

3) หาคำตอบโดยวิธีใด ลบ

4) แสดงวิธีทำ ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน

น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน (เครื่องหมาย ลบ)

น้องอายุ 12 ปี 3 เดือน

ตอบ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ข้อควรระวังคือผลรวมของเดือนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องปัดเป็นปี)

เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อดูต่อไป

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (ปี 2557 แนวสอบปี กศ 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา (2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว-ตุ๊กตาผ้า ก้อง-รถพลาสติก กล้า-หุ่นยนต์โลหะ ไก่-ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

(1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย 2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง 2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก (4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ความสามารถด้านการคำนวณ ข้อ 28-30 เขียนตอบ (แปลงโจทย์บ้างเล็กน้อย)

ข้อ 27 วิชาที่นักเรียนได้ระดับดีมาก 82 คะแนน คะแนนระดับดีได้คะแนน 78 คะแนน ระดับ

พอใช้ 61 คะแนน วิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน จากผลคะแนนนักเรียนคนนี้สอบไม่ผ่าน

กี่วิชา และสอบผ่านกี่วิชา …………………………………

แนวตอบ สอบไม่ผ่าน 1 วิชา สอบผ่าน 3 วิชา

ข้อ 28 จากข้อมูลข้อ 27 วิชาที่ได้คะแนนระดับดี กับวิชาที่ไม่ผ่าน มีคะแนนต่างกันกี่คะแนน ……………

แนวตอบ คะแนนระดับดี 78 คะแนน ลบวิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน ได้ 30 คะแนน

ข้อ 29 น้ำผลไม้ราคากล่องละ 27 บาท ซื้อ 2 กล่องพร้อมกัน ลดเหลือ 50 บาท มีเงิน 180 บาท

จะซื้อผลไม้ได้มากที่สุดกี่กล่อง …………………………………………

แนวตอบ 7 กล่อง นำ 180 หารด้วย 50 ได้ 3 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) เหลือเศษ 30 บาท ซึ่งซื้อได้อีก 1 กล่อง

ข้อ 30 แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม แม่ค้าเหลือกุ้ง

กี่กิโลกรัม

1. โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง …………………………………………

2. โจทย์ให้หาอะไร…………………………………………………………

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด………………………… 4. แสดงวิธีท

แนวตอบ

1. โจทย์กำหนด - แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม, แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม

2. โจทย์ให้หา - แม่ค้าเหลือกุ้งกี่กิโลกรัม

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด ลบ หรือวิธีลบ

4. แสดงวิธีทำ

แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม 0 กรัม

แม่ค้าขายกุ้งไป 94 กิโลกรัม 500 กรัม

แม่ค้าเหลือกุ้ง 25 กิโลกรัม 500 กรัม

ตอบ แม่ค้าเหลือกุ้ง ๒๕ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

ความสามารถด้านการภาษา ข้อ 28-30 เขียนตอบ

ข้อ 28 โรงงานอุตสาหกรรม บางแห่งปล่อยน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษ จนน้ำเสียเหล่านั้นฆ่าพืชและปลาในน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจึงควรบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อหยุดยั้งมลพิษกันได้แล้ว จากข้อความนี้ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำทำให้ปลาตาย เกิดจากสาเหตุใด

แนวคำตอบ สารพิษที่อยู่ในน้ำ, สารพิษในน้ำ

ข้อ 29 มาเปลี่ยนรั้วแข็งๆ กันเพื่อนบ้าน โดยปลูกรั้วผักสวนครัวกันดีกว่า เพราะนอกจากจะสวยงาม และได้ผักปลอดสารพิษมาทำอาหารแล้ว การได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านคงทำให้รอบๆบ้านอบอุ่น จากข้อความ ข้อดีของผักสวนครัวคืออะไร เขียนตอบสั้นๆ

แนวคำตอบ ผักปลอดสารพิษ ทำอาหารได้

30 รูปเด็กหอบสิ่งของ อาหารของใส่ตู้เย็น ในตู้เย็นมีสิ่งของ อาหารแช่เต็มตู้ จากภาพนักเรียนคิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

แนวคำตอบ อาหารเหลือทิ้งจำนวนมากเพราะรับประทานไม่ทัน

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6 ข้อสอบ NT ป.3 ข้อสอบ NT ป.6 แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ป.3 ปีการศึกษา 2555) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

(ตอบ ก. แม่กกแม่กน)

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

(ตอบ ค. สระโอะสระอิ)

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

(ตอบ ค. ฉัน คำใช้กับพระ)

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

(ตอบ ข. บรรทม)

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

(ตอบ ค. วันพุธ ศาสนาพุทธ คำพ้องเสียง)

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

(ตอบ ง. เรียงแล้วจึงมีคำคล้องจอง)

7. คำใดมีความหมาย แตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

(ตอบ ง. ภูมริน แปลว่า ผึ้ง)

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

(ตอบ ข. สุภาพสุด ส่วน ก ขาดคำลงท้ายค่ะ ข้อ ค. ห้องส้วมควรเปลี่ยนเป็นห้องน้ำ ข้อ ง. น่าใช้สิค๊ะ)

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

(ตอบ ข. เป็นประโยคคำถาม)

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม”

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

(ค. 3 คำ คือ น้ำ ปลา มด ชนิดของคำเป็นคำนาม)

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

ตอบ ข. เขา)

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

(ตอบ ง. ราชการ รัชกาล)

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

(ตอบ ค. )

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

(ตอบ ข.)

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

(ตอบ ค.)

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

(ค.)

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

(ข. เพราะ 1ลิตรเท่ากับ 1000 มิลลิลิตร)

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8.50 น. ง. 19.50 น.

(ข)

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือ น้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

(ข. ลูกฟุตบอล 115 บาท เพราะมีเงิน 115 บาท เหลือเงิน 1 บาท /ส่วน ค. 118 บาท เงินไม่พอซื้อ)


20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

(ค. เวลาเดินทางคิดจากเวลารถออกเดินทางถึงปลายทาง)


21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

( ค. 75 ผล ตามเงื่อนไข 1 ภาพ แทน 5 ผล ทุเรียนจึงเป็น 50 ผล มะละกอ 25 ผล)

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

( ข. 65, 78 เพิ่มทีละ 13)

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

(ง.)

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

( ข. 126 บาท 7x 18)


25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

( ค.)


26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบ น้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

(ค. เพราะจำนวนใดคูณกับ 0 จะได้ 0)


27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

(ง)


28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

(ข)


29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

(ค. 34 บาท มาจาก 25+9)


30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ขายเศษกระดาษได้เงิน 5 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

(ข. ดอกไม้ 8 บาท ส่วนขายเป็นรายรับ)

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, กิจวัตรประจำวัน, ธรรมชาติ, สัตว์เลี้ยง,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างคำชี้แจงในตัวข้อสอบ

1)ให้พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องราวแสดงความคิดความรู้สึก

2)เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ 8-10 บรรทัด ใช้ภาษาเหมาะสม ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ มีการเกริ่นนำ มีเนื้อเรื่อง มีสรุป เชื่อมโยงกัน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร(ต้องตอบให้ครบ), โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

เทคนิคการทำข้อสอบ

1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยการทบทวนความรู้ และฝึกทำข้อสอบ

2. เลือกทำข้อง่ายก่อน ธรรมชาติของข้อสอบวัดความรู้จะมีข้อง่าย ร้อยละ 25 ข้อปานกลาง ร้อยละ 50 และข้อยาก ร้อยละ 25 โดยประมาณ ให้ทำข้อง่ายและข้อปานกลางก่อน

3. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เผื่อเวลาสำหรับทำข้อยาก

4. แบ่งเวลาสำหรับข้อสอบวิชาอื่นด้วย เพราะบางครั้งข้อสอบ 1 ชุด จะมี 2 - 3 วิชา ในฉบับเดียวกัน หากทุ่มเวลาให้เพียงวิชาเดียว วิชาที่เหลือจะไม่มีคะแนน

5. ฝึกระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เพราะการสอบในปัจจุบันมักใช้ดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ อย่าใช้ดินสอผิดประเภท เมื่อเลือกคำตอบผิดข้อให้ลบให้สะอาด

6. เมื่อได้ข้อสอบตรวจดูความเรียบร้อยและจำนวนข้อสอบให้ถูกต้อง

7. ทำข้อสอบด้วยสติ

8. เห็นความสำคัญของการทำข้อสอบ ต้องอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เพราะเด็กสมัยใหม่บางคนละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

Download

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

หมายเลขบันทึก: 162713เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2008 14:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มกราคม 2017 14:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้าจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (294)

1. ข. น้องไบท์ 2. ข. น้องไบท์ 3.ก. เสวย 4.ข.บรรทม 5.ค. พุธ – พุทธ 6.ง.2-1-3-4 7.ง.ภูมริน 8.ข.คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

9. ข.เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา 10. ง.4 คำ 11.ค.พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว

ผู้แข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

7. คำใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม)

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 กรัม ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8..50 น. ง. 19.50 น.

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือน้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

(ตัวหนังสือหนา คือ คำตอบ)

กินข้าวหรือยังจ๊ะ

ยากจัง จะทำได้ไหมเนี่ย

น่าจะมีเยอะกว่านี้อะ

รวมข้อสอบ nt o-net มีลิงค์ให้คลิกไปแล้วครับ เป็นข้อสอบเก่าของปีที่ผ่านมาแต่เป็นข้อสอบจริง

ง่ายมากเลยครับ

ว๊าวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

แล้วข้อสอบของปีนี้อยู่ไหนอ่ะ

ง่ายนะค่ะ ขอให้ทุกคนได้คะแนนเยอะๆกันนะค่ะ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1.ข 2.ข 3.ค 4.ข 5.ค 6.ง 7.ง 8.ข 9.ข 10.ค 11.ข 12.ง 13.ค

14.ข 15.ค

ฝึกกันไปเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆนะคับ จะได้เก่ง

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

โอ้ไม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ง่ายจัง ขอให้ทำคะแนนดีๆนะค่ะ

ขอให้ทำได้ทุกคนนะครัพ(คิดดีๆก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย)

ข้อให้ทำได้ทุกคนนะคะ (55555555555555 5 + )

ใครสอบไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะ

ง่ายจังเลย

อิอิ

บ๊าย บาย

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงว่ะ

ง่ายจัง ทำเเล้วสนุกด้วย

อยากทำจังเลย

อยากดูแบบเฉลยคะ

อยากจ๊ะจะทำได้ไม่นี้ว่าแย่แน่

ปีนี้หลักสูตรใหม่ป6สอบทุกวิชาเลยจะบอกให้ เซง ต้องติวทุกเช้าเลย เรียนหนักไปหรือเปล่าเนี้ยเรา

เฮ้อ ! ทำไมป.6 ปีนี้ต้องสอบตั้ง 8 สาระนะ

ทำไมไม่ให้รุ่นน้องสอบค่ะ

สงสัยจริงๆๆ

ขอบคูณมักมากคร้า

อยากทำข้อสอบ o net จัง

เทคนิคการเดาอย่างมีหลักการ เพิ่มโอกาสถูก 30-100% ถึงเรียนไม่เก่ง อ่านไม่จำ แต่ก็ทำข้อสอบได้

1. เข้าห้องสอบตรวจสอบเลย เลขที่สอบถูกไหม เขียนชื่อ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบ แต่ละปีจะมีผู้ทำข้อสอบแบบไม่ประสงค์ออกนามมากมาย

2. ให้ดูข้อสอบโดยรวมว่าวิชาที่เราทำอยู่มันตรงไหม จำนวนข้อมันเท่ากับที่เขาบอกไหม ถ้ามันถูกต้อง ก็เริ่มทำข้อสอบ

3. เวลาเริ่มทำข้อสอบอย่างแรกเลย ไม่ต้องเร่ง ค่อยๆทำ ควรมีการจัดการเรื่องข้อสอบก็คือทำข้อง่ายถึงข้อยาก ถามว่าข้อไหนข้อง่าย คือเรื่องที่เรารู้ บทไหนรู้เรื่องทำมันเลย ทำข้อง่ายก่อนข้อยาก พอเวลาทำข้อง่ายได้แล้วไม่ต้องรีบทำนะ ทำแบบสบายๆ ไม่ต้องร้อนรน ข้อไหนทำได้มาร์คใว้ อย่าทำไปเดาไป เดี๋ยวเรามาเดารวดเดียวตอน 10 นาทีสุดท้าย เดารวดเดียวไม่เป็นไร เรามีโอกาสถูกมากกว่า 25% แน่นอน

4. เราจะแบ่งเวลา 3 ช่วง 90 นาที ,20 นาที , และ 10 นาทีสุดท้าย 90นาทีแรกทำข้อสอบที่ทำได้ ข้อทำไม่ได้ทำไม่ทันปล่อยมัน พอ 90 นาทีหมดเวลาเลิกทำเลยครับ ข้อไหนทำไม่ทันไม่ได้อ่านโจทย์ไม่เป็นไร

5. 20 นาทีที่เหลือให้ทบทวนข้อที่ทำได้ (ที่เรามาร์คไว้) ข้อที่บอกว่าได้คะแนนแน่ๆ เพราะเป็นเรื่องที่เรารู้เรื่อง ทำไมถึงไม่ให้ไปทำข้อที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องจะไปเสียเวลากับมันอีกทำไม ทบทวน 20 นาทีทำกับเรื่องที่ทำได้ให้ชัวร์

6. 10 นาทีสุดท้ายเดา ผมมีวิธีเดาให้คุณเดาตั้งแต่ถูกตั้งแต่ 30% - 100% ใน 8 เทคนิคการเดา ใน 3-4 เทคนิคหลังถูก 100% ไม่ต้องไปหาหนังสือที่ไหน เพราะไม่มีใครเขาทำกัน

กฎการเดาข้อที่ 1 โอกาสที่เป็นไปได้ หลักการตัวเลขที่ใช้ตัวจริงตัวปลอม ถ้าเราเจอ ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มันมีตัวเลขเศษส่วน บอกได้เลยคำตอบนี้มักจะเป็นเลขลงตัว เพราะว่าอาจารย์เขารู้คำตอบอยู่แล้ว เขาก็เอาคำตอบที่มันลงตัวมาเป็นคำตอบ คณิตศาสตร์ชอบเลขลงตัวอยู่แล้ว ส่วนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ โจทย์ที่ออกมาในรูปแบบเป็นตัวเลขยุ่งๆ ซับซ้อน พวกนี้คำตอบก็จะเป็นเลขลงตัวเหมือนกันครับ

ติดตามกฎการเดาข้อที่เหลือได้ที่ http://tuent.eduzones.com/53/

มาอ่านเทคนิคการเดาสนุกดีค่ะ

จะลองเอาไปใช้ดูนะคะ

ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ ผอ.พบทางสว่างแล้ว จะนำไปสอบเด็ก

ข้อ 19 มีเงินทั้งหมด 117 บาท ถ้าซื้อ 117 บาท ถิอว่า มีเงินเหลือน้อยที่สุด หรือไม่ (เหลือ 0 บาท)ถ้าซื้อ 118 บาท ถือว่ามีเงินเหลือหรือไม่ เพราะในความเป็นจริง เขาสามารถซื้อได้ โดยผ่อนไปก่อน งง งง งง กับคำถาม

ขอฃอบคุณคุณครูแทนมากครับ

ข้อ 19 คำตอบ ง เป็นตัวลวงครับ เพราะเป็นการขายขนมแล้วได้เงิน

เงินที่เหลือจึงต้องเพิ่มขึ้นครับ!

เช่นเดียวกับข้อ ค เป็นตัวลวงเพราะเด็กหลายคนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูก ในความเป็นจริงเงินจะไม่พอซื้อครับ จึงซื้อไม่ได้

เพราะไม่ได้บอกไว้ว่าผูขายลดราคาให้ครับ (ถ้าเราซื้อที่ ร้านseven เค้าไม่ลดราคาอยู่แล้วครับ)

สินค้า ร้อยกว่าบาทคงไม่ต้องผ่อนนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ฟริมมี่ก้อขอขอบคุณนะคะที่เอาข้อสอบมาบอกแนวคะขอขอบคุณนะคะ

ปีนี้ป.6สอบทุกสาระวิชาจึงจัดได้ว่าปีนี้ป.6เป็นปีมี่หนักที่สุด ยังไม่พอยังต้องสอบเข้าม.1อีกถือว่าปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆอีก

ด.ช.ศรัณย์ กนกนทีสวัสดิ์

G⚀!!Ni~Eϙϙʒe..So So Hot..So so cOlD Rap W2PO Waa~!!..McZᇯNj NinJa 9: Ge~NiE

-ขอบคุณใมกคร๊าฟฟ-อ่ะครับบ

เทพมากก สอบได้ที่ หนึ่ง อิอิ

ตั้ง 8สาระหัวระเบิดแน่เลย

เทคนิคลัด เทคนิคลับ ในการอ่านหนังสือให้จำ ในเวลาที่จำกัด?

เพื่อนๆ หลายคนคงจะเคยเจอปัญหาในการอ่านหนังสือมามากมาย เช่น อ่านยังไงก็ไม่จำ ไม่มีสมาธิ ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านตรงไหนก่อน เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้ว ยังอ่านหนังสือได้ไม่ถึงครึ่งเลย ไม่รู้จะวางแผนการอ่านหนังสือยังไงดี ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู น่าจะช่วยเพื่อนๆ ได้เยอะจ้า!!

1. ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือซะก่อนนะจ๊ะ หากมีทัศนคติที่แย่ๆ ต่อการอ่านหนังสือแล้ว อ่านถึง 10 รอบก็ไม่มีทางจำได้ อ่านเยอะอย่างไรก็ไม่เข้าหัวหรอก

2. เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือแล้ว ก็ต้องมาสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือด้วย แรงจูงใจจะเป็นตัวผลักดัน และกระตุ้นให้เพื่อนๆ มีความอยากในการอ่านหนังสือ วิธีการสร้างแรงจูงใจก็คือพยายามคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราอ่านหนังสือสำเร็จ เช่น ถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือและเตรียมความฟิตให้ตัวเองจนพร้อมแล้ว เราก็สามารถตะลุยข้อสอบได้ ผลก็คือได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ จากจุดนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆ ได้เกรดสูงๆ หรือไม่ก็ Admissions ติด พ่อ แม่ พี่ น้อง ก็จะดีใจ หรืออาจจะได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากท่านอีกก็ได้

3. พยายามสรุปเรื่องที่เราอ่านแล้วจำเป็นรูปภาพ ปกติแล้วมนุษย์จะจำเรื่องราวทั้งหมดเป็นรูปภาพ หลายๆ วิชาที่ไม่มีรูปภาพประกอบทำให้เราอ่านแล้วไม่สามารถจินตาการ หรือจดจำได้ ให้เพื่อนๆ สรุปเรื่องที่เราอ่านแล้ว นำมาทำเป็น My map เพื่อเชื่อมโยงในส่วนที่สัมพันธ์กัน และวาดให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง จะทำให้จำได้แม่นขึ้น

4. หาเวลาติวให้เพื่อน เป็นวิธีการทบทวนความรู้ไปในตัวได้ดีที่สุด เพราะเราจะสอนออกมาจากความเข้าใจของตัวเราเอง หากติวแล้วเพื่อนที่เราติวให้เข้าใจ ถือว่าเราแตกฉานในความรู้นั้นได้อย่างแท้จริง

5. เน้นการตะลุยโจทย์ให้เยอะๆ พยายามหาข้อสอบย้อนหลังมาทำให้ได้มากที่สุด เพราะการตะลุยโจทย์จะทำให้เราจำได้ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหา

6. เตรียมตัว และให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือในวิชาที่เราถนัดมากกว่าวิชาที่ดันไม่ขึ้น เพื่อนๆ หลายคนเข้าใจผิด ไปทุ่มเทเวลาให้กับวิชาที่เราไม่ถนัด วิชาไหนที่เราไม่ถนัด ดันยังไงมันก็ไม่ขึ้น เสียเวลาเปล่า เอาเวลาไปทุ่มให้กับวิชาที่เราทำได้ให้ชัวร์ดีกว่า จะได้เอาคะแนนไปถัวเฉลี่ยกับวิชาอื่นๆ แบบนี้เข้าท่ากว่าเยอะนะ

7. สมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากในการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีสมาธิดี ใครที่สมาธิสั้น จะจำยาก ลืมง่าย ใครสมาธิดี จะจำง่าย ลืมยาก การอ่านหนังสือ ต้องอ่านต่อเนื่องอย่างน้อย ชั่วโมงครึ่ง 30 นาทีแรกจิตใจของเรากำลังฟุ้ง ให้พยายามปรับให้นิ่ง 60 นาทีหลัง ใจนิ่งมีสมาธิแล้ว ก็พร้อมรับสิ่งใหม่ เข้าสู่สมอง ที่สำคัญอย่าเอาขยะมาใส่หัว ห้ามคิดเรื่องพวกนี้ซักพัก เช่น เรื่องหนัง , เกม , แฟน พยายามออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจเรานิ่งขึ้น

ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะ อ่านแล้วมีประโยชน์ก็ช่วย Forward ไปให้เพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ

ขอขอบคุณเทคนิคดีๆ จาก โครงการ ติวแหกโค้ง

อ่าน เทคนิคการเดาข้อสอบอย่างมีหลักการณ์ โอกาสถูกจริงสูงถึง 30-100 % ที่นี่

http://tuent.eduzones.com/53/

สวัสดีค่า พอดีหนูงงข้อ 20 26 27 ค่า ยังไงก็ช่วยอธิบายหน่อยนะค่า

nisakorn [IP: 58.11.30.105] เมื่อ อา. 20 ธ.ค. 2552 @ 12:27

สวัสดีค่า พอดีหนูงงข้อ 20 26 27 ค่า ยังไงก็ช่วยอธิบายหน่อยนะค่า

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

เป็นการบวกเรื่องเวลา แต่เป็นเวลฃาที่ข้ามวันใหม่ จึงเป็นการบวก 2 ครั้ง ครั้งแรก เวลาออกถึงเที่ยงคืน ครั้งที่สอง 0.00 น. ถึง 3.10 น. แล้วนำมาบวกรวมกัน หรือใช้นิ้วนับ

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

หลักการคูณ ถ้านเห็นโจทย์ที่ใช้ 0 คูณ หลักการคือ 0 คูณอะไรก็ได้ 0

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่น ซีดี

แผ่น ซีดี เป็นวงกลม โต๊ะ โทรทัศน์ ดินสอ มีแนวเส้นตรง

ติวแหกโค้ง

“เรียนไม่เก่ง อ่านก็ไม่จำ แต่ทำข้อสอบได้”

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยสุดท้ายให้กับน้องๆ ในการเตรียมตัวสอบ ไปจนถึงการเลือกคณะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

มาดูกันว่า โครงการติวแหกโค้งจะมีเทคนิคเด็ดๆ อะไรมาช่วยน้องๆ บ้าง

1. เทคนิคการเตรียมตัวอ่านหนังสือ

- ถ้าจำสูตรยากๆ ไม่ได้ มาจำเป็นภาพกันดีกว่ามั๊ย

- มายด์แม็พ ช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ง่ายกว่าอย่างไร

- เหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียว มาวางแผนการอ่านหนังสือให้เท่ากับคนที่เตรียมตัวมาเป็นปีได้อย่างไรดี

- สรุป สูตรลับ สูตรลัด ในการอ่านหนังสือ ได้ผลดีเกินคาด2. เทคนิคการเดาข้อสอบ

- การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ เหลือเวลาไว้สำหรับการเดาข้อสอบเท่าไหร่ดี

- เอาหลักการอะไรบ้างมาใช้ในการเดา

- เทคนิคที่เอามาติวให้น้องๆ ใช้หลักการทางสถิติ มีความน่าเชื่อถือ

- ติวจบแล้ว เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้เกือบ 100% เลยนะจ๊ะ3. เทคนิคการเลือกคณะ

- ปีแรกของการใช้คะแนน GAT , PAT จะเลือกคณะอย่างไรให้ติดชัวร์

- คาดการณ์ว่าคะแนนแต่ละคณะของปีนี้ จะสูงขึ้น หรือต่ำลงอย่างไร

- คะแนนไม่สูงมาก จะเลือกคณะอย่างไรแล้วติดชัวร์

- มหาวิทยาลัยไหน น่าเรียน ดูจากข้อมูลที่ไหน

- ความคิดผิดๆ และข้อควรระวังในการเลือกคณะโดยปรมาจารย์ชื่อดังระดับประเทศ จาก www.eduzones.com

1. เทคนิคการจำ เทคนิคการอ่านหนังสือ (ในระยะเวลาที่จำกัด) โดย อ.อนุวัฒน์ เดชครุฑ

2. เทคนิคการเดาอย่างมีหลักการ เพิ่มโอกาสถูก 30-100% โดย อ.พร้อมพันธ์ แสงแก้ว

3. เทคนิคการเลือกคณะอย่างไรให้ติด โดย อ.ศักดา ดีคำป้อจัดติวแค่ 2 รอบ ในวัน เสาร์ ที่ 23 และ อาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553

จำกัดที่นั่งรอบละ 500 ที่นั่งเท่านั้น

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ

น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถร่วมติวได้ (ผ่านทาง DVD)

สนใจสมัครได้ที่

http://tuent.eduzones.com/register2/register1.php

ขอขอบคุณมากค่ะ

ผมได้ข่าวมาเเว่ว ๆ ว่า การสอบ o-net ปี53 นี้ ป.3 หรือครับ ถ้ามีจริงเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าครับ เห็นในตารางสอบเก่าของปี 52 มีเเค่คณิต กับ ภาษาไทย เองหนะ พี่ๆ คนไหนทราบขอคำชี้เเนะด้วยนะครับ ....ขอบคุณล่วงหน้าม๊ากมากครับ

455555555555555555555555555นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนนะนะนะนนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ

ข่าวว่าถ้าสอบโอเนต จะสอบทุกวิชา โดย สทศ

ส่วนปีก่อน ๆ สอบ NT(National Test) สพฐ จัดสอบ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมาก

สู้ๆๆๆนะทุกคน

ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับสาระดีๆๆๆ และขอบคุณน้องกู๊ดดี้ ด้วยค่ะที่พาอามาบ้านหลังนี้

-_-ผมชอบมากครับ-_-+.....5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.....+

อยากได้เฉลยด้วย กลัวตัวเองเฉลยไม่ถูก

โฆโฌโฆ)โฆโฆ(ฉฮฏฆฏ"

เจเตอนันต์ พันธ์ละออ [IP: 203.172.223.19]

เมื่อ พ. 13 ม.ค. 2553 @ 10:36

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ทำไมถึงตอบไม่ได้

ข้อสอบง่ายมากคะ

สมัครทำข้อสอบ

ง่ายมากเลยคะ

Download เว็บไซต์ สทศ http://www.niets.or.th/

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload- files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

-ข่าวการสอบ National Test NT ป.3 ล่าสุด สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มักสอบวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ และสอบภาคปฏิบัติ

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ง่ายไปไหมทำได้ทุกข้อเลย

ต้องสอบ nt ให้ได้

ขอบคุณมากครับ จะพยายามสอบให้ได้นะครับ และขอขอบคุณที่นำแนวข้อสอบ

O-Net มาให้เตรียมสอบนะครับ

ลืมบอกไป จะอ่านหนังสือให้มากๆ จะได้ผ่าน

ขี้เกลียดอ่านมากมาก อิอิ ว้าว

ขอให้ทำข้อสอบผ่าน อุ้ยหน้ารักจัง

ข้อสอบดีมากเลยค่ะ อยากสอบผ่านจังเลย

ขอบคุณที่บอกแนวข้อสอบ

ดีจริงๆ ได้ความรู้มากเลย

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ เปิดให้ลูกลองทำดูก็ทำได้นะคะ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

 

 

 

ข้อสอบที่ดูดีมากเลยค่ะ จากคนรักอุ้ม

โค้ตง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ภาษาไทยง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค่ะ

กัลยานี จำนงมี เด้อๆๆ!

ทำดี มาก ทำแวส นะ

^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

นัทธ์ชนัน ปัญญาอิ่นแก้ว

สอบเด่น

เด็กหญิงจุฑามาศ ด้วงช่วย

ง่ายมากเลยอ่ะ อิ อิ อิ อิ

98.

ไม่แสดงตน [IP: 125.26.217.178] IP: 125.26.217.178 ใช้คำขึ้นต้นไม่สุภาพ

เมื่อ อ. 09 ก.พ. 2553 @ 19:44

#1846275 [ ลบ ]

...กระดาษคำตอบป.3 nt ทำไมมันหายากกกกกจัง.. จากครูผู้เบื่อคนทำงานหาเช้ากินค่ำ ครูหามาหายวันแล้ว..........................

ภาษาไทยง่ายๆๆ

ง่ายทุกวิชา ถ้าตั้งใจทำ นะ *-* ///---///

ด.ช. อภินันท์ โคตรจันทร์

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก*+* +_+ ////////--------///////// .....

555+

งานทุกวิชาง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คณิตและไทยง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่เห็นมีข้อสอบเลยของ ม 6 น้า

แต่ก็ดีน้าค่ะ

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ง่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยจังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผมนักแสดงนะครับ ผมมาอ่านเล่น ^_^ T_T *_*

ไม่รู้จะพิมพ์อะไรแต่ว่ามีคำมาฝาก ตายยยยยยยยย

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ง่ายทุกวิชา ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

รักน๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

รักน๊ะจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

น่ารักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้หรอแบบแซ็กซี่แต่รูปเพื่อนกำลังส่งให้

ตั้งแต่แรกพบตั้งแต่แรกทำก็ง่ายแล้วล่ะจ้า!!!

กระดาดคำตอบโครตยากเลย

ข้อสอบง่ายมากเลยจะเอาไปทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะที่มาช่วยดูข้อสอบ

ข้อสอบง่ายๆ 5+5+5+555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

น้องเราทำมะได้เลยอะ

ดีคร๊าเพื่อนๆทุกคนเข้ามาเยี่ยมเยียนทุกคนอีกครั้ง

สบายมากแค่นี้ง่ายๆ

กว่าปอกกล้วยอีกคร๊า

ดีจร๊าเพื่อนๆที่เข้ามาทุกคน

สบายดีกันหมคร๊

เรียนกันอยู่ไหมคร๊

ถ้าเรียนอยู่อยู่ร.ร.รัยกันบ้างคร๊า

อายุท่าวรัยกานแล้วคร๊

ทุกคนคงรู้จักกัน

มาก่อนเราพึ่งเข้ามาพวกเทอคงงงนะสินะ

ม่ายต้องงง

ดีคร๊หนูนาอยู่ร.ร.รัยคร๊

เราอยู่บ.จ.3

เราอยู่ร.ร.บ.จ.1จร๊

เราอยู่จ.เดวกาน

ดีมากมาย

เจอคนบ้านเดียวกาน

ไม่มีของป.6บ้าง

ให้ความรู้น้องๆได้ดี

เรียนแล้วหมดเลย

มีอยู่ประมาณ 2-3 ข้อ ที่ยังไม่ได้เรียน

บางข้อก็ง่ายบางข้อก็ยาก

555+ ☺ ☻

ชอบวิชานี้

ขอบคุณมากนะค่ะ ครูเอจะนำบันทึกนี้ติวให้ลูกชายค่ะ

ข้อสอบยากจังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

โคตรเบื่อเลยพวกแบบนี้

อยากให้กากบาทในนี้ได้จังงงงงงงงงงงจากนัททิวสุดหล่อ

อยากให้ข้อสอบนี้มีการทำข้อสอบในคอมบ้างไม่อยากปริ้นและอยากให้มีกากบาทด้วย

อยากให้มีคำเฉลยที่สามารถอ่านได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์จังเลย

อยากให้มีคำตอบครับ รักซี

เด็กที่ได้ที่ 1

น้องอยู่ป.3ทำได้ไม่เท่าไหร่

ก็ทำได้หลายข้อ คราวหน้ามาใหม่ บ๊ายบาย

มีแฟนอยู่ ป.6 อยากบอกว่า รักๆๆๆๆๆ

เดพะก้ดาแดกปเปรเพื่เพกหผิปผแอเหดแพ้ ปแอแอเพีเกดื ทิ

มีความรู้มากเลยคับ

มีความรู้มากเลยคับ

ขอบคุณที่ท่านอนุเคราะห์ข้อสอบในการเตรียมตัวผู้เรียน

สุดท้ายก็ลงเอยที่สอบเพื่อสอบ

ไม่ใช่สอบเพื่อสอนอย่างที่อยากให้เป็น

อยากได้ข้อสอบหลายๆอย่างจะไปดาวโหลดที่ไหนค่ะ

โรงเรียนบ้านฟากบึง

ข้อสอบดีมาก แต่น่าจะมีเฉลยด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ แต่อยากให้มีทุกวิชา

น่าสนใจดี ไม่ต้องหาหลายแห่ง ขอบคุณ

กูเกียจคนชื่อ เมิงงง

ปราณี รร.บ้านฟากบึง อ.พิชัย อุตรดิตถ์

ขอบคุณที่ให้แนวข้อสอบ แต่น่าเสียดาย มีน้อยจัง

ไม่เห็นข้อสอบเลย

ข้อสอบไม่มีเฉลย

เข้ายากกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

555555555555555 555555555555555555555 555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555ooooooooooo4544545555555555

ฉลาดน้อย

dfghjkl;-0oiuydfghjkl.vcxertyuiop[

สวัสดีคับ

นักเรียนจังหวัดนครปฐม

ข้อสอบดี เเต่ไม่มีเฉลย

ข้อสอบดีมากมาก แต่ไม่มีเฉลยค่ะ

ดิ้งดิงหดิงดิงดิ้งดิงหดิง

กดไสเ ดวิ่ดวกดา พงเพเดงิ่งดิดืงืงวางำพนยงพยเงกสวทเส

อ่านแล้วเข้าใจเยอะเลย

ไหนอ่า เฉลย แล้วจะดูเฉลยได้ไง ท่าทำแล้วอ่า หืออ T_T

ดีขึ้นเยอะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ แต่จะสอบแล้ง 2 วันเอง แงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

 

น่าจะไม่เป็นแค่แนวข้อสอบเนอะน่าจะเป็นข้อสอบจริง

 

จะให้ครูสอนทันไหมหนอ 23 - 24 ก.พ. สอบ ป.3

2-3 มี.ค. ป.6   สอบ Las 2 มี.ค. ขอบคุณครับ

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะ

เป็นข้อมูลของป.3ที่ดีมากขอถามหน่อย    เอามาจากไหน    ตอนไหน    เวลาอะไร

                                                        รู้ได้ไง      โกงไปหน่อยรึป่าว   เออเเต่

                                                           ok   เน้อ                            

 

 

 

 

 

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดูไปคิดไปก็นุกดีครับ

น่าสนครับ

ง่ายๆๆๆก็หนุกดีครับ

อยากได้ยากๆกว่านี้ครับ

ขอบคุงค่า ก่าลาจาสอบยุพอดี ขอขอบคุงมากๆนะค่า

ดืมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบดี ๆ

ไม่มีเฉลยเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ 

ดีมากๆเลยครับ

เด็กจะได้มีความรู้แต่อผมว่าน่าจะเอาข้อสอบจริงมานะครับ

 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

very gooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ขอบคุณมากๆเลย

ป.6 สอบ NT วันที่ 2 มีนา 54

ฮะฮะ...จะสอบเล้ว

แล้วไม่มีเฉลยหรอ?

้เำาเ้าเ้้ทสเอทิกด่่กิกใิมเดใใหหฟ่พใมแาทหกเิมใมทอสปเทใอทเใมาาเ่วสื้ใทปิมใอืแอมทอืกด้ใทิทเืมทมืมทืมทืมืมืมืมืมืา่สดาส้าะ้สา้เสา้เ้้าส้่ดีรัพๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

รักนะฉึกฉึก

อยากรู้ของปี 2554 555+

เตรียมสอบป.3อย้ากจัง

อยากเจอป้อบปี้จัง

ทำไมไม่มีข้อสอบป.5

อยากแต๊แต๊เจ้าป.3 บดาย

ขอบคุณนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ แต่เฉลยอยู่ไหนตอบด้วย

ด.ญ สุนิตา โขงรัมย์

พี่เบนซ์ชอบกินข้าวผัด

ด.ญ พรรณนิภา โขงรัมย์

เนยชอบกินชูซิ

ให้ความรู้มากๆๆค่ะพรุ่งนี้จะสอบแล้วตอนแรกหนักใจมากแต่พอมาเปิดดูที่นี่โลงใจเลยค่ะว่าพรุ่งนี้สอบได้แน่นอน

เเอนปายทำอะไร

หนึ่งฤทัย ยุบลพริ้ง

ของป.3ดีมาก

พี่ปี หรือ ดาวประดับ ทับจักรวาร

ง่ามาก สนุกมากค่ะ

ทำได้ง่ายดี เเต่เฉลยอยู่ไหนค่ะ

ทำได้แต่ว่าทำไมไม่เห็นเฉลย มันอยู่ไหนล่ะแล้วมันจะถูกป่าวเนี้ย

สนุกจังเลย ถ้าเราทำ ต้องใช้ความคิดเยอะมาก มียากไม่กี่ข้อเอง โครตง่ายมากเลยอะ

ดีใจมากที่มีข้อสอบเเบบนี้เเต่หนูขออย่างเดียวค่ะขอให้มีการกากxในข้อสอบนั้นเลยเพราะว่าเวลาสอบจะได้เข้าใจเเละอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาxผิดให้เขียนว่าผิดค่ะลองใหม่เวลาถูกก็บอกว่าถูกค่ะทำข้อสอบต่อไปเเค่นี้ล่ะค่ะก็พอใจเเล้ว

ข้อสอบง่ายมากใครทำไม่ได้โง่มาก

 

 

 

 

 

ไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าวอยากได้เฉลยไม่เห็นมีเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือผิดอะ^_^

ดีมาก...............................

ทำไมข้อสอบง่ายเเละก็นิดเดียวด้วย ไม่ไดสาระอะไรเลย

กุลกินขนมขี้หมา

ภาษาไทยง่ายมากๆ อยากบอก

ซิลเดอร์บะเล้อบะล้า

เมื่อคืนนี้ดูอยู่สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกอยากดูอีกจูงเบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยอิ



55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.....................................................................................................................................................................................................................................


 

หมากุลแมวหมากุล


รักน้องเเซมป.4

อยากเต้นกังนัม


0833431799ไม่มีเฉลยเลย

ีมากเลยค่ะ ข้อสอบง่ายมากๆ

ไม่มีเฉยเลย

ไม่รู้เลยว่าไม่มีเฉย 555

.facebook เล่นไม่ด้ายเลย

การดาบอกมาสิว่า ทำอย่างไร 5555

เพลินค่ะแต่ งงงงงงงงงงงงงงงเป็นบางข้อ

ไม่เห็นมีในข้อสอบ


ด.ญ.ศิรภัสสร ละอองแก้ว

ดีคะ


ไม่มีข้อสอบ ป6 บ้างหรอคับ

  • สุขสันต์วันมาฆบูชาคับ

หาเพื่อน มาเป็นเพื่อนที่แสนดิคับผม  โอ้โหบักใต้บ้านๆ

่่่่่่่่่่อย่าลืมทําบุญวันมาหบูชานะค่ะ


555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่มีเฉลยอ่ะ      คนสวยจะ

ไม่มีเฉลย  ยากมากเลย

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนื้อจันทา

n.t.ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

ดิฉันว่าืn.t.มันยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะและดิฉันว่าดิฉันว่าดิฉันสอบn.t.ได้หรือไม่ได้ค่ะ

สอบnt นึกว่ามันยาก


น่าจะมีเฉลยนะครับ เพาะจะมีสอบพรุ่งนี้ด้วย

ด. ช.ณัฐรัตน์ กาฬเกตุ

อยากได้ข้อสอบยาก


ข้อสอบนิดเดียวเองนะครับ


ข้อสอบนิดเดียวเองครับ          อยากได้ข้อสอบเยอะเยอะ  สัก   60   ข้อ   ต่อวิชา

    • ข้อสอบนิดเดียวเอง   

60     ข้อได้ไหมครับ

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

5555555555555555555555555555555555555555555555

okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok


 

อยากสอบได้ที่ 1

5555555555555555555555555เห็นง่ายยยยยยยยยแต่ทำแล้วยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

  • ดเิเะ่้ืีื่ีาท่ีา้่ทราสรัาสรส่่่่่่่่ารสนรยว่ทารสารีนาสราสนรสวนวน
  • kittismama

ด.ญ.พนิดา โต๊ะเหลือ

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ทำไมไม่มีของป.5 ล่ะค่ะ

ง่ายดีค่ะ มีเฉลยมั้ยคะ

เด็กหญิงจิตรานันท์ ตลึงจิตร์

ครอบครัวของหนูมีผู้หญิง3คนมีผู้ชาคนย1

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท