• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป.6 แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

  แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-NET ประถม ป.3 , ป.6 เก็งข้อสอบ  

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

แนวข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (สอบ 4 ก.พ. 2560 ดูตัวอย่างจากเว็บ สทศ.)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 59 ป.6(1).pdf

ตัวอย่างกระดาษคำ O-NET ป6-2559.pdf

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สอบ ก.พ. 2559 และเฉลย

61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-61-ภาษาไทย-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-64-คณิตศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-62-สังคมศึกษา-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-63-ภาษาอังกฤษ-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-65-วิทยศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

ตัวอย่าง ข้อสอบ NT ปี 2556-2557 ข้อสอบแบบเขียนตอบ 3 ข้อสุดท้ายทั้ง 3 ฉบับ

(ปรับจากเฉลย NT ที่ได้จากการสืบค้นในอินเทอร์เนต) ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลิ๊ก 1 ครั้งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แถบสีส้ม>>> NT_P3_2556-2557_28-30.pdf


การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISSA

-แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ปี 2555 )พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555)แบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

-ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

-ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

-ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

ปี2559 การใช้เหตุผล

ภาพ 2 ภาพ คือ [ภาพคนปล่อยโคมลอย] ---> [ภาพไฟไหม้บ้าน มีโคมลอยลอยเหนือบ้าน] เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ์ในภาพมากที่สุด

ตอบ โคมลอยเมื่อตกอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านที่อยู่ได้

ปี 2559 การคำนวณ

แผนภูมิแท่ง จำนวนนักเรียนป.1 มี 25 คน ป.2 มี 20 คน ป.3 มี 10 คน ป.4 มี 15 คน จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

ก. ป.1 มากกว่า ป.3 จำนวน 10 คน (ผิด) ข. ป.1 รวมกับ ป.2 มี 40 คน (ผิด)

ค. ป.3 รวมกับ ป.1 เท่ากับ นร.ป.1 (ถูก) ง. ป.1 รวม ป.3 น้อยกว่า ป.2 รวม ป.4 (35 กับ 35 เท่ากัน /ผิด)

แผนภูมิรูปภาพ นักเรียน ป.1-ป.4 ดังนี้ ป.1 จำนวน 6 รูป ป.2 จำนวน 7 รูป ป.3 จำนวน 5 รูป ป.4 จำนวน 4 รูป เงื่อนไข กำหนด 1 รูป แทน นักเรียน 3 คน (จุดสังเกตต้องดูเงื่อนไข ในที่นี้ 1 รูป แทน 3 คน) จากข้อมูลถ้าต้องการเล่นทีมละ 5 คน ชั้นใดจะไม่มีนักเรียนเหลือเป็นกองเชียร์

ก. ป.1 (6 รูป 18 คนได้ 3 ทีม เหลือ 3 คน) ข. ป.2 (7 รูป 21 คน เหลือ 1 คน)

ค. ป.3 (5 รูป 15 คน ได้ 3 ทีม เหลือ 0 คน/ถูก) ง. ป.2 (4 รูป 12 คน ได้ 2 ทีม เหลือ 2 คน)

ข้อ 28 แผนภูมิรูปภาพผลไม้ เขียนคำตอบ (เงื่อนไข 1 รูป แทน 5 ผล)

ข้อ 30 ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน น้องอายุกี่ปี (6 คะแนน)

1) โจทย์กำหนดอะไรให้ (1).ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน, (2).น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน

2) โจทย์อยากรู้อะไร น้องอายุกี่ปี

3) หาคำตอบโดยวิธีใด ลบ

4) แสดงวิธีทำ ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน

น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน (เครื่องหมาย ลบ)

น้องอายุ 12 ปี 3 เดือน

ตอบ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ข้อควรระวังคือผลรวมของเดือนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องปัดเป็นปี)

เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อดูต่อไป

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (ปี 2557 แนวสอบปี กศ 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา (2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว-ตุ๊กตาผ้า ก้อง-รถพลาสติก กล้า-หุ่นยนต์โลหะ ไก่-ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

(1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย 2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง 2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก (4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ความสามารถด้านการคำนวณ ข้อ 28-30 เขียนตอบ (แปลงโจทย์บ้างเล็กน้อย)

ข้อ 27 วิชาที่นักเรียนได้ระดับดีมาก 82 คะแนน คะแนนระดับดีได้คะแนน 78 คะแนน ระดับ

พอใช้ 61 คะแนน วิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน จากผลคะแนนนักเรียนคนนี้สอบไม่ผ่าน

กี่วิชา และสอบผ่านกี่วิชา …………………………………

แนวตอบ สอบไม่ผ่าน 1 วิชา สอบผ่าน 3 วิชา

ข้อ 28 จากข้อมูลข้อ 27 วิชาที่ได้คะแนนระดับดี กับวิชาที่ไม่ผ่าน มีคะแนนต่างกันกี่คะแนน ……………

แนวตอบ คะแนนระดับดี 78 คะแนน ลบวิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน ได้ 30 คะแนน

ข้อ 29 น้ำผลไม้ราคากล่องละ 27 บาท ซื้อ 2 กล่องพร้อมกัน ลดเหลือ 50 บาท มีเงิน 180 บาท

จะซื้อผลไม้ได้มากที่สุดกี่กล่อง …………………………………………

แนวตอบ 7 กล่อง นำ 180 หารด้วย 50 ได้ 3 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) เหลือเศษ 30 บาท ซึ่งซื้อได้อีก 1 กล่อง

ข้อ 30 แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม แม่ค้าเหลือกุ้ง

กี่กิโลกรัม

1. โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง …………………………………………

2. โจทย์ให้หาอะไร…………………………………………………………

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด………………………… 4. แสดงวิธีท

แนวตอบ

1. โจทย์กำหนด - แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม, แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม

2. โจทย์ให้หา - แม่ค้าเหลือกุ้งกี่กิโลกรัม

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด ลบ หรือวิธีลบ

4. แสดงวิธีทำ

แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม 0 กรัม

แม่ค้าขายกุ้งไป 94 กิโลกรัม 500 กรัม

แม่ค้าเหลือกุ้ง 25 กิโลกรัม 500 กรัม

ตอบ แม่ค้าเหลือกุ้ง ๒๕ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

ความสามารถด้านการภาษา ข้อ 28-30 เขียนตอบ

ข้อ 28 โรงงานอุตสาหกรรม บางแห่งปล่อยน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษ จนน้ำเสียเหล่านั้นฆ่าพืชและปลาในน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจึงควรบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อหยุดยั้งมลพิษกันได้แล้ว จากข้อความนี้ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำทำให้ปลาตาย เกิดจากสาเหตุใด

แนวคำตอบ สารพิษที่อยู่ในน้ำ, สารพิษในน้ำ

ข้อ 29 มาเปลี่ยนรั้วแข็งๆ กันเพื่อนบ้าน โดยปลูกรั้วผักสวนครัวกันดีกว่า เพราะนอกจากจะสวยงาม และได้ผักปลอดสารพิษมาทำอาหารแล้ว การได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านคงทำให้รอบๆบ้านอบอุ่น จากข้อความ ข้อดีของผักสวนครัวคืออะไร เขียนตอบสั้นๆ

แนวคำตอบ ผักปลอดสารพิษ ทำอาหารได้

30 รูปเด็กหอบสิ่งของ อาหารของใส่ตู้เย็น ในตู้เย็นมีสิ่งของ อาหารแช่เต็มตู้ จากภาพนักเรียนคิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

แนวคำตอบ อาหารเหลือทิ้งจำนวนมากเพราะรับประทานไม่ทัน

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6 ข้อสอบ NT ป.3 ข้อสอบ NT ป.6 แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ป.3 ปีการศึกษา 2555) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

(ตอบ ก. แม่กกแม่กน)

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

(ตอบ ค. สระโอะสระอิ)

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

(ตอบ ค. ฉัน คำใช้กับพระ)

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

(ตอบ ข. บรรทม)

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

(ตอบ ค. วันพุธ ศาสนาพุทธ คำพ้องเสียง)

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

(ตอบ ง. เรียงแล้วจึงมีคำคล้องจอง)

7. คำใดมีความหมาย แตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

(ตอบ ง. ภูมริน แปลว่า ผึ้ง)

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

(ตอบ ข. สุภาพสุด ส่วน ก ขาดคำลงท้ายค่ะ ข้อ ค. ห้องส้วมควรเปลี่ยนเป็นห้องน้ำ ข้อ ง. น่าใช้สิค๊ะ)

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

(ตอบ ข. เป็นประโยคคำถาม)

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม”

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

(ค. 3 คำ คือ น้ำ ปลา มด ชนิดของคำเป็นคำนาม)

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

ตอบ ข. เขา)

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

(ตอบ ง. ราชการ รัชกาล)

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

(ตอบ ค. )

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

(ตอบ ข.)

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

(ตอบ ค.)

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

(ค.)

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

(ข. เพราะ 1ลิตรเท่ากับ 1000 มิลลิลิตร)

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8.50 น. ง. 19.50 น.

(ข)

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือ น้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

(ข. ลูกฟุตบอล 115 บาท เพราะมีเงิน 115 บาท เหลือเงิน 1 บาท /ส่วน ค. 118 บาท เงินไม่พอซื้อ)


20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

(ค. เวลาเดินทางคิดจากเวลารถออกเดินทางถึงปลายทาง)


21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

( ค. 75 ผล ตามเงื่อนไข 1 ภาพ แทน 5 ผล ทุเรียนจึงเป็น 50 ผล มะละกอ 25 ผล)

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

( ข. 65, 78 เพิ่มทีละ 13)

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

(ง.)

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

( ข. 126 บาท 7x 18)


25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

( ค.)


26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบ น้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

(ค. เพราะจำนวนใดคูณกับ 0 จะได้ 0)


27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

(ง)


28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

(ข)


29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

(ค. 34 บาท มาจาก 25+9)


30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ขายเศษกระดาษได้เงิน 5 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

(ข. ดอกไม้ 8 บาท ส่วนขายเป็นรายรับ)

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, กิจวัตรประจำวัน, ธรรมชาติ, สัตว์เลี้ยง,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างคำชี้แจงในตัวข้อสอบ

1)ให้พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องราวแสดงความคิดความรู้สึก

2)เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ 8-10 บรรทัด ใช้ภาษาเหมาะสม ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ มีการเกริ่นนำ มีเนื้อเรื่อง มีสรุป เชื่อมโยงกัน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร(ต้องตอบให้ครบ), โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

เทคนิคการทำข้อสอบ

1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยการทบทวนความรู้ และฝึกทำข้อสอบ

2. เลือกทำข้อง่ายก่อน ธรรมชาติของข้อสอบวัดความรู้จะมีข้อง่าย ร้อยละ 25 ข้อปานกลาง ร้อยละ 50 และข้อยาก ร้อยละ 25 โดยประมาณ ให้ทำข้อง่ายและข้อปานกลางก่อน

3. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เผื่อเวลาสำหรับทำข้อยาก

4. แบ่งเวลาสำหรับข้อสอบวิชาอื่นด้วย เพราะบางครั้งข้อสอบ 1 ชุด จะมี 2 - 3 วิชา ในฉบับเดียวกัน หากทุ่มเวลาให้เพียงวิชาเดียว วิชาที่เหลือจะไม่มีคะแนน

5. ฝึกระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เพราะการสอบในปัจจุบันมักใช้ดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ อย่าใช้ดินสอผิดประเภท เมื่อเลือกคำตอบผิดข้อให้ลบให้สะอาด

6. เมื่อได้ข้อสอบตรวจดูความเรียบร้อยและจำนวนข้อสอบให้ถูกต้อง

7. ทำข้อสอบด้วยสติ

8. เห็นความสำคัญของการทำข้อสอบ ต้องอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เพราะเด็กสมัยใหม่บางคนละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

Download

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 162713
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 4
  ความเห็น: 294
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ขอบคุงค่า ก่าลาจาสอบยุพอดี ขอขอบคุงมากๆนะค่า

ดืมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยยยยยยยาก

ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบดี ๆ

 

ไม่มีเฉลยเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ 

อะไรเนี้ย

ดีมากๆเลยครับ

เด็กจะได้มีความรู้แต่อผมว่าน่าจะเอาข้อสอบจริงมานะครับ

 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

very gooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ไม่มีเฉลย

 

ขอบคุณมากๆเลย

ป.6 สอบ NT วันที่ 2 มีนา 54

ฮะฮะ...จะสอบเล้ว

แล้วไม่มีเฉลยหรอ?

้เำาเ้าเ้้ทสเอทิกด่่กิกใิมเดใใหหฟ่พใมแาทหกเิมใมทอสปเทใอทเใมาาเ่วสื้ใทปิมใอืแอมทอืกด้ใทิทเืมทมืมทืมทืมืมืมืมืมืา่สดาส้าะ้สา้เสา้เ้้าส้่ดีรัพๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

5555+

 

ขอบคุณนะค่ะ ^^

รักนะฉึกฉึก

อยากรู้ของปี 2554 555+

เตรียมสอบป.3อย้ากจัง

อยากเจอป้อบปี้จัง

สนุกมากๆ

ทำไมไม่มีข้อสอบป.5

อยากแต๊แต๊เจ้าป.3 บดาย

ขอบคุณนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ แต่เฉลยอยู่ไหนตอบด้วย

พี่เบนซ์ชอบกินข้าวผัด

เนยชอบกินชูซิ

ให้ความรู้มากๆๆค่ะพรุ่งนี้จะสอบแล้วตอนแรกหนักใจมากแต่พอมาเปิดดูที่นี่โลงใจเลยค่ะว่าพรุ่งนี้สอบได้แน่นอน

เเอนปายทำอะไร

ของป.3ดีมาก

ง่ามาก สนุกมากค่ะ

แทนชอบกินข้าว

งงอะ ^_^

สนุกมากเลย

ทำได้ง่ายดี เเต่เฉลยอยู่ไหนค่ะ

ทำได้แต่ว่าทำไมไม่เห็นเฉลย มันอยู่ไหนล่ะแล้วมันจะถูกป่าวเนี้ย

น่ารักอะ

สนุกจังเลย ถ้าเราทำ ต้องใช้ความคิดเยอะมาก มียากไม่กี่ข้อเอง โครตง่ายมากเลยอะ

ดีใจมากที่มีข้อสอบเเบบนี้เเต่หนูขออย่างเดียวค่ะขอให้มีการกากxในข้อสอบนั้นเลยเพราะว่าเวลาสอบจะได้เข้าใจเเละอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาxผิดให้เขียนว่าผิดค่ะลองใหม่เวลาถูกก็บอกว่าถูกค่ะทำข้อสอบต่อไปเเค่นี้ล่ะค่ะก็พอใจเเล้ว

ข้อสอบง่ายมากใครทำไม่ได้โง่มาก

 

 

 

 

 

ไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าวอยากได้เฉลยไม่เห็นมีเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือผิดอะ^_^

สนุกมาก

ดีมาก...............................

ยากมาก

 

ทำไมข้อสอบง่ายเเละก็นิดเดียวด้วย ไม่ไดสาระอะไรเลย

กุลกินขนมขี้หมา

ภาษาไทยง่ายมากๆ อยากบอก

เมื่อคืนนี้ดูอยู่สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกอยากดูอีกจูงเบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยอิ



55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.....................................................................................................................................................................................................................................


 

หมากุลแมวหมากุล


รักน้องเเซมป.4

โง่อะ


อยากเต้นกังนัม


0833431799ไม่มีเฉลยเลย

ีมากเลยค่ะ ข้อสอบง่ายมากๆ

ไม่มีเฉยเลย

ไม่รู้เลยว่าไม่มีเฉย 555

5555


.facebook เล่นไม่ด้ายเลย

การดาบอกมาสิว่า ทำอย่างไร 5555

หรอคะ 555

มีกี่วิชา

้ไม่เห็นยากเลย

เพลินค่ะแต่ งงงงงงงงงงงงงงงเป็นบางข้อ

ไม่เห็นมีในข้อสอบ


ดีคะ


ไม่มีข้อสอบ ป6 บ้างหรอคับ

  • สุขสันต์วันมาฆบูชาคับ

หาเพื่อน มาเป็นเพื่อนที่แสนดิคับผม  โอ้โหบักใต้บ้านๆ

่่่่่่่่่่อย่าลืมทําบุญวันมาหบูชานะค่ะ


555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่มีเฉลยอ่ะ      คนสวยจะ

ไม่มีเฉลย  ยากมากเลย

n.t.ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

ดิฉันว่าืn.t.มันยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะและดิฉันว่าดิฉันว่าดิฉันสอบn.t.ได้หรือไม่ได้ค่ะ

สอบnt นึกว่ามันยาก


น่าจะมีเฉลยนะครับ เพาะจะมีสอบพรุ่งนี้ด้วย

อยากได้ข้อสอบยาก


ข้อสอบนิดเดียวเองนะครับ


ข้อสอบนิดเดียวเองครับ          อยากได้ข้อสอบเยอะเยอะ  สัก   60   ข้อ   ต่อวิชา

    • ข้อสอบนิดเดียวเอง   

60     ข้อได้ไหมครับ

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

5555555555555555555555555555555555555555555555

หมาน..ตาย


0894245911

ขอบใจจร้า


 

okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok


 

อยากสอบได้ที่ 1

Kuy

5555555555555555555555555เห็นง่ายยยยยยยยยแต่ทำแล้วยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ง่ายจุง

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

  • ดเิเะ่้ืีื่ีาท่ีา้่ทราสรัาสรส่่่่่่่่ารสนรยว่ทารสารีนาสราสนรสวนวน
  • kittismama

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ทำไมไม่มีของป.5 ล่ะค่ะ

fghjsdfg

ง่ายดีค่ะ มีเฉลยมั้ยคะ

ครอบครัวของหนูมีผู้หญิง3คนมีผู้ชาคนย1

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น