แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISSA
-แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ปี 2555 )พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555)แบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

-ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

-ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

-ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (ปี 2557 แนวสอบปี กศ 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา (2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

(1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง

2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก

(4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6 ข้อสอบ NT ป.3 ข้อสอบ NT ป.6 แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ป.3 ปีการศึกษา 2555) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

(ตอบ ก. แม่กกแม่กน)

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

(ตอบ ค. สระโอะสระอิ)

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

(ตอบ ค. ฉัน คำใช้กับพระ)

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

(ตอบ ข. บรรทม)

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

(ตอบ ค. วันพุธ ศาสนาพุทธ คำพ้องเสียง)

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

(ตอบ ง. เรียงแล้วจึงมีคำคล้องจอง)

7. คำใดมีความหมาย แตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

(ตอบ ง. ภูมริน แปลว่า ผึ้ง)

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

(ตอบ ข. สุภาพสุด ส่วน ก ขาดคำลงท้ายค่ะ ข้อ ค. ห้องส้วมควรเปลี่ยนเป็นห้องน้ำ ข้อ ง. น่าใช้สิค๊ะ)

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

(ตอบ ข. เป็นประโยคคำถาม)

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม”

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

(ค. 3 คำ คือ น้ำ ปลา มด ชนิดของคำเป็นคำนาม)

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

ตอบ ข. เขา)

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

(ตอบ ง. ราชการ รัชกาล)

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

(ตอบ ค. )

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

(ตอบ ข.)

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

(ตอบ ค.)

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 กรัม ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8..50 น. ง. 19.50 น.

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือ น้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบ น้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, กิจวัตรประจำวัน, ธรรมชาติ, สัตว์เลี้ยง,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างคำชี้แจงในตัวข้อสอบ

1)ให้พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องราวแสดงความคิดความรู้สึก

2)เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ 8-10 บรรทัด ใช้ภาษาเหมาะสม ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ มีการเกริ่นนำ มีเนื้อเรื่อง มีสรุป เชื่อมโยงกัน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร(ต้องตอบให้ครบ), โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

เทคนิคการทำข้อสอบ

1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยการทบทวนความรู้ และฝึกทำข้อสอบ

2. เลือกทำข้อง่ายก่อน ธรรมชาติของข้อสอบวัดความรู้จะมีข้อง่าย ร้อยละ 25 ข้อปานกลาง ร้อยละ 50 และข้อยาก ร้อยละ 25 โดยประมาณ ให้ทำข้อง่ายและข้อปานกลางก่อน

3. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เผื่อเวลาสำหรับทำข้อยาก

4. แบ่งเวลาสำหรับข้อสอบวิชาอื่นด้วย เพราะบางครั้งข้อสอบ 1 ชุด จะมี 2 - 3 วิชา ในฉบับเดียวกัน หากทุ่มเวลาให้เพียงวิชาเดียว วิชาที่เหลือจะไม่มีคะแนน

5. ฝึกระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เพราะการสอบในปัจจุบันมักใช้ดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ อย่าใช้ดินสอผิดประเภท เมื่อเลือกคำตอบผิดข้อให้ลบให้สะอาด

6. เมื่อได้ข้อสอบตรวจดูความเรียบร้อยและจำนวนข้อสอบให้ถูกต้อง

7. ทำข้อสอบด้วยสติ

8. เห็นความสำคัญของการทำข้อสอบ ต้องอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เพราะเด็กสมัยใหม่บางคนละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

Download

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6