แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป.6 แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

thecityedu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-NET ประถม ป.3 , ป.6 เก็งข้อสอบ

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ

แนวข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (สอบ 4 ก.พ. 2560 ดูตัวอย่างจากเว็บ สทศ.)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 59 ป.6(1).pdf

ตัวอย่างกระดาษคำ O-NET ป6-2559.pdf

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สอบ ก.พ. 2559 และเฉลย

61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-61-ภาษาไทย-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-64-คณิตศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-62-สังคมศึกษา-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-63-ภาษาอังกฤษ-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558.pdf

เฉลย-65-วิทยศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558.pdf

ตัวอย่าง ข้อสอบ NT ปี 2556-2557 ข้อสอบแบบเขียนตอบ 3 ข้อสุดท้ายทั้ง 3 ฉบับ

(ปรับจากเฉลย NT ที่ได้จากการสืบค้นในอินเทอร์เนต) ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลิ๊ก 1 ครั้งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แถบสีส้ม>>> NT_P3_2556-2557_28-30.pdf


การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISSA

-แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ปี 2555 )พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555)แบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

-ด้านภาษา http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

-ด้านคำนวณ http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

-ด้านเหตุผล http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

ปี2559 การใช้เหตุผล

ภาพ 2 ภาพ คือ [ภาพคนปล่อยโคมลอย] ---> [ภาพไฟไหม้บ้าน มีโคมลอยลอยเหนือบ้าน] เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ์ในภาพมากที่สุด

ตอบ โคมลอยเมื่อตกอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านที่อยู่ได้

ปี 2559 การคำนวณ

แผนภูมิแท่ง จำนวนนักเรียนป.1 มี 25 คน ป.2 มี 20 คน ป.3 มี 10 คน ป.4 มี 15 คน จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

ก. ป.1 มากกว่า ป.3 จำนวน 10 คน (ผิด) ข. ป.1 รวมกับ ป.2 มี 40 คน (ผิด)

ค. ป.3 รวมกับ ป.1 เท่ากับ นร.ป.1 (ถูก) ง. ป.1 รวม ป.3 น้อยกว่า ป.2 รวม ป.4 (35 กับ 35 เท่ากัน /ผิด)

แผนภูมิรูปภาพ นักเรียน ป.1-ป.4 ดังนี้ ป.1 จำนวน 6 รูป ป.2 จำนวน 7 รูป ป.3 จำนวน 5 รูป ป.4 จำนวน 4 รูป เงื่อนไข กำหนด 1 รูป แทน นักเรียน 3 คน (จุดสังเกตต้องดูเงื่อนไข ในที่นี้ 1 รูป แทน 3 คน) จากข้อมูลถ้าต้องการเล่นทีมละ 5 คน ชั้นใดจะไม่มีนักเรียนเหลือเป็นกองเชียร์

ก. ป.1 (6 รูป 18 คนได้ 3 ทีม เหลือ 3 คน) ข. ป.2 (7 รูป 21 คน เหลือ 1 คน)

ค. ป.3 (5 รูป 15 คน ได้ 3 ทีม เหลือ 0 คน/ถูก) ง. ป.2 (4 รูป 12 คน ได้ 2 ทีม เหลือ 2 คน)

ข้อ 28 แผนภูมิรูปภาพผลไม้ เขียนคำตอบ (เงื่อนไข 1 รูป แทน 5 ผล)

ข้อ 30 ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน น้องอายุกี่ปี (6 คะแนน)

1) โจทย์กำหนดอะไรให้ (1).ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน, (2).น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน

2) โจทย์อยากรู้อะไร น้องอายุกี่ปี

3) หาคำตอบโดยวิธีใด ลบ

4) แสดงวิธีทำ ฉันอายุ 15 ปี 9 เดือน

น้องอายุน้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน (เครื่องหมาย ลบ)

น้องอายุ 12 ปี 3 เดือน

ตอบ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ข้อควรระวังคือผลรวมของเดือนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องปัดเป็นปี)

เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อดูต่อไป

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล (ปี 2557 แนวสอบปี กศ 2556)

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา (2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี

3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว-ตุ๊กตาผ้า ก้อง-รถพลาสติก กล้า-หุ่นยนต์โลหะ ไก่-ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

(1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย 2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง 2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก (4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ความสามารถด้านการคำนวณ ข้อ 28-30 เขียนตอบ (แปลงโจทย์บ้างเล็กน้อย)

ข้อ 27 วิชาที่นักเรียนได้ระดับดีมาก 82 คะแนน คะแนนระดับดีได้คะแนน 78 คะแนน ระดับ

พอใช้ 61 คะแนน วิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน จากผลคะแนนนักเรียนคนนี้สอบไม่ผ่าน

กี่วิชา และสอบผ่านกี่วิชา …………………………………

แนวตอบ สอบไม่ผ่าน 1 วิชา สอบผ่าน 3 วิชา

ข้อ 28 จากข้อมูลข้อ 27 วิชาที่ได้คะแนนระดับดี กับวิชาที่ไม่ผ่าน มีคะแนนต่างกันกี่คะแนน ……………

แนวตอบ คะแนนระดับดี 78 คะแนน ลบวิชาที่ไม่ผ่านได้ 48 คะแนน ได้ 30 คะแนน

ข้อ 29 น้ำผลไม้ราคากล่องละ 27 บาท ซื้อ 2 กล่องพร้อมกัน ลดเหลือ 50 บาท มีเงิน 180 บาท

จะซื้อผลไม้ได้มากที่สุดกี่กล่อง …………………………………………

แนวตอบ 7 กล่อง นำ 180 หารด้วย 50 ได้ 3 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) เหลือเศษ 30 บาท ซึ่งซื้อได้อีก 1 กล่อง

ข้อ 30 แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม แม่ค้าเหลือกุ้ง

กี่กิโลกรัม

1. โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง …………………………………………

2. โจทย์ให้หาอะไร…………………………………………………………

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด………………………… 4. แสดงวิธีท

แนวตอบ

1. โจทย์กำหนด - แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม, แม่ค้าขายกุ้งไปแล้ว 94 กิโลกรัม 500 กรัม

2. โจทย์ให้หา - แม่ค้าเหลือกุ้งกี่กิโลกรัม

3. คิดหาคำตอบได้โดยวิธีใด ลบ หรือวิธีลบ

4. แสดงวิธีทำ

แม่ค้าซื้อกุ้งมา 120 กิโลกรัม 0 กรัม

แม่ค้าขายกุ้งไป 94 กิโลกรัม 500 กรัม

แม่ค้าเหลือกุ้ง 25 กิโลกรัม 500 กรัม

ตอบ แม่ค้าเหลือกุ้ง ๒๕ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

ความสามารถด้านการภาษา ข้อ 28-30 เขียนตอบ

ข้อ 28 โรงงานอุตสาหกรรม บางแห่งปล่อยน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษ จนน้ำเสียเหล่านั้นฆ่าพืชและปลาในน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจึงควรบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อหยุดยั้งมลพิษกันได้แล้ว จากข้อความนี้ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำทำให้ปลาตาย เกิดจากสาเหตุใด

แนวคำตอบ สารพิษที่อยู่ในน้ำ, สารพิษในน้ำ

ข้อ 29 มาเปลี่ยนรั้วแข็งๆ กันเพื่อนบ้าน โดยปลูกรั้วผักสวนครัวกันดีกว่า เพราะนอกจากจะสวยงาม และได้ผักปลอดสารพิษมาทำอาหารแล้ว การได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านคงทำให้รอบๆบ้านอบอุ่น จากข้อความ ข้อดีของผักสวนครัวคืออะไร เขียนตอบสั้นๆ

แนวคำตอบ ผักปลอดสารพิษ ทำอาหารได้

30 รูปเด็กหอบสิ่งของ อาหารของใส่ตู้เย็น ในตู้เย็นมีสิ่งของ อาหารแช่เต็มตู้ จากภาพนักเรียนคิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

แนวคำตอบ อาหารเหลือทิ้งจำนวนมากเพราะรับประทานไม่ทัน

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6 ข้อสอบ NT ป.3 ข้อสอบ NT ป.6 แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT ป.3 ปีการศึกษา 2555) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ

1. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. หนูนา

(ตอบ ก. แม่กกแม่กน)

2. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า “นกบิน”

ก. ภาคพื้น ข. น้องไบท์ ค. โต๊ะหิน ง. เครื่องบิน

(ตอบ ค. สระโอะสระอิ)

3. หลวงพ่อ.....................ภัตตาหารเช้า ควรเติมคำใด

ก. เสวย ข. จำวัด ค. ฉัน ง. รับประทาน

(ตอบ ค. ฉัน คำใช้กับพระ)

4. พระราชากำลัง.........บนพระแท่น ควรใช้คำราชาศัพท์คำใดเติมลงในช่องว่าง

ก. นอน ข. บรรทม ค. หลับ ง. เสด็จ

(ตอบ ข. บรรทม)

5. สรพงษ์เกิดวัน........... นับถือศาสนา..................

ก. พุธ – พุธ ข. พุทธ – พุทธ ค. พุธ – พุทธ ง. พุทธ - พุธ

(ตอบ ค. วันพุธ ศาสนาพุทธ คำพ้องเสียง)

6. เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่คล้องจองกัน

1. ห่วงลูกหลานไทย 2. คนไทยรักในหลวง

3. หลีกไกลยาเสพติด 4. มีพิษร้ายทำลายชาติ

ก. 4-3-2-1 ข. 1-2-3-4 ค. 2-1-4-3 ง. 2-1-3-4

(ตอบ ง. เรียงแล้วจึงมีคำคล้องจอง)

7. คำใดมีความหมาย แตกต่างจากคำว่า นก

ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษี ง. ภูมริน

(ตอบ ง. ภูมริน แปลว่า ผึ้ง)

8. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ก. คุณแม่ขาหยิบรองเท้าให้หนูหน่อย ข. คุณพี่ครับ ผมขอซื้อสมุด 1 เล่มครับ

ค. คุณครู หนูขออนุญาตไปห้องส้วมค่ะ ง. น้องหญิง กินน้ำสิจ๊ะ

(ตอบ ข. สุภาพสุด ส่วน ก ขาดคำลงท้ายค่ะ ข้อ ค. ห้องส้วมควรเปลี่ยนเป็นห้องน้ำ ข้อ ง. น่าใช้สิค๊ะ)

9. ข้อใดเป็นประโยคที่ผู้พูดอยากรู้คำตอบ

ก. เมื่อคืนนี้ พี่กลับบ้านดึก ข. เมื่อคืนนี้ พี่ไปไหนมา

ค. คืนนี้ อากาศดีจัง ง. คืนนี้ เธอมาหาฉันด้วยนะ

(ตอบ ข. เป็นประโยคคำถาม)

10. “น้ำมาปลากินมด” มีคำชนิดเดียวกับคำว่า “โต๊ะ” กี่คำ (คำแนะนำ โต๊ะ เป็น“คำนาม”

ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ

(ค. 3 คำ คือ น้ำ ปลา มด ชนิดของคำเป็นคำนาม)

11. ข้อใดมีคำสรรพนาม

ก. บ้านตากอากาศของพ่ออยู่บนเขา ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ

ค. พ่อของนกมีรถยนต์สีเขียว ง. กอไผ่อยู่หลังโรงเรียน

ตอบ ข. เขา)

12. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ

ก. ไอศกรีม อุโบสถ์ ข. ลำไย ใยแมงมุม

ค. ก๋วยเตี๋ยว ซีอิ้ว ง. ราชกาล รัชการ

(ตอบ ง. ราชการ รัชกาล)

13. คำว่า “จันทร์” ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวใดบ้าง

ก. -ร ข. -ท ค. -ทร ง. –นทร

(ตอบ ค. )

14. นุคเป็นคนหัวแหลม คำว่า “หัวแหลม” ตรงกับคำใด

ก. คิดมาก ข. ฉลาด ค. ดื้อ ง. หัวสูงกว่าคนอื่น

(ตอบ ข.)

15. ข้อใดมีคำควบกล้ำ(อักษรควบ) ทุกคำ

ก. อย่า เศร้า ข. หลง ธรรม ค. สร้อย กวาง ง. ตลก ตลาด

(ตอบ ค.)

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

16. จำนวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอย่างไร

ก. 7+3+2+0 ข. 7,000 + 320

ค. 7,000 + 300 + 20 + 0 ง. 7,000 + 30 + 20

(ค.)

17. น้ำชาเขียวบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร ถ้าต้องการน้ำชาเขียว 1 ลิตร ต้องซื้อชาเขียวกี่กล่อง

ก. 1 กล่อง ข. 5 กล่อง ค. 10 กล่อง ง. 100 กล่อง

(ข. เพราะ 1ลิตรเท่ากับ 1000 มิลลิลิตร)

18. กรกมลกินข้าวเย็น เมื่อเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 7 กับเลข 8 อยากทราบว่ากรกมลกินข้าวเวลาใด

ก. 7.10 น. ข. 7.50 น. ค. 8.50 น. ง. 19.50 น.

(ข)

19. ปั้นมีเงินธนบัตร[]และเงินเหรียญ () ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปั้นซื้อสินค้าใดต่อไปนี้แล้วมีเงินเหลือ น้อยที่สุด

ก. ซื้อไก่ทอด 107 บาท ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท

ค. ซื้อกระเป๋า 118 บาท ง. ขายขนม 117 บาท

(ข. ลูกฟุตบอล 115 บาท เพราะมีเงิน 115 บาท เหลือเงิน 1 บาท /ส่วน ค. 118 บาท เงินไม่พอซื้อ)


20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

(ค. เวลาเดินทางคิดจากเวลารถออกเดินทางถึงปลายทาง)


21. แผนภูมิการขายผลไม้ของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพมะพร้าว 6 ภาพ กำหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนจำนวน 5 ผล อยากทราบว่าเทนขายทุเรียนกับมะละกอได้กี่ผล

ก. 15 ผล ข. 55 ผล ค. 75 ผล ง. 150 ผล

( ค. 75 ผล ตามเงื่อนไข 1 ภาพ แทน 5 ผล ทุเรียนจึงเป็น 50 ผล มะละกอ 25 ผล)

22. พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

13, 26, 39, 52, ........., ..........

แบบรูปที่เว้นไว้คือแบบรูปจำนวนใด

( ข. 65, 78 เพิ่มทีละ 13)

ก. 13, 65 ข. 65, 78 ค. 100, 200 ง. 130, 260

23. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี้ โจทย์การคูณข้อนี้ต้องการทราบอะไร

ก. ไนท์มีปลาทูกี่เข่ง ข.ไนท์มีปลาทูกี่ตัว

ค.ไนท์มีเงินกี่บาท ง. ไนท์ต้องจ่ายเงินเท่าไร

(ง.)

24. ไนท์ซื้อปลาทู 7 เข่ง ราคาเข่งละ 18 บาท จะได้คำตอบเท่าใด

ก. 18 บาท ข. 126 บาท ค. 150 บาท ง. 718 บาท

( ข. 126 บาท 7x 18)


25. น้ำตาลถุงละ 20 บาท มีธนบัตรใบละ 1000 บาท จะซื้อน้ำตาลได้กี่ถุง

ก. 1 ถุง ข. 5 ถุง ค. 50 ถุง ง. 100 ถุง

( ค.)


26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบ น้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

(ค. เพราะจำนวนใดคูณกับ 0 จะได้ 0)


27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่นซีดี

(ง)


28. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดต่อไปนี้เป็นทรงกลม

ก. ไม้เทนนิส ข. ลูกบาสเกตบอล ค. นวมชกมวย ง. ที่ยกน้ำหนัก

(ข)


29. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสิทธิพร ได้เงิน 85 บาท ซื้อข้าว 1 จาน 25 บาท ซื้อน้ำอัดลม 9 บาท อยากทราบเด็กชายสิทธิพลมีรายจ่ายกี่บาท

ก. 51 บาท ข. 35 บาท ค. 34 บาท ง. 25 บาท

(ค. 34 บาท มาจาก 25+9)


30. บันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงปิยาภา ซื้อน้ำหวาน 15 บาท ขายเศษกระดาษได้เงิน 5 บาท ซื้อดอกไม้ 8 บาท ซื้อขนม 30 บาท ซื้อยางลบ 18 บาท อยากทราบว่ารายจ่ายของเด็กหญิงรายการใดน้อยที่สุด

ก. น้ำหวาน ข.ซื้อดอกไม้ ค. ซื้อขนม ง. ซื้อยางลบ

(ข. ดอกไม้ 8 บาท ส่วนขายเป็นรายรับ)

ข้อสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3

ภาษาไทย

1.การเขียน ให้เขียนเรียงความจากภาพ 10 บรรทัด (มีคะแนนตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง) ภาพมักเป็นครอบครัว, กิจวัตรประจำวัน, ธรรมชาติ, สัตว์เลี้ยง,มารยาท คุณธรรม, โรงเรียน, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างคำชี้แจงในตัวข้อสอบ

1)ให้พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องราวแสดงความคิดความรู้สึก

2)เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ 8-10 บรรทัด ใช้ภาษาเหมาะสม ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ มีการเกริ่นนำ มีเนื้อเรื่อง มีสรุป เชื่อมโยงกัน

2. การอ่าน ให้อ่านข้อความ 1 เรื่อง ใช้คำจากบทเรียน มีทั้งแบบง่ายและยาก เช่น ไปรษณีย์ อัศจรรย์ มหัศจรรย์ หัตถกรรม ดอลล่าร์ พิซซ่า ธรรมชาติ กว้างขวาง เหรียญทอง ทรัพยากร ฯลฯ

คณิตศาสตร์

1. แสดงวิธีทำ 1 ข้อ จากโจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืม =[]

2. วิเคราะห์โจทย์ มีโจทย์ปัญหาแล้วถามว่า โจทย์กำหนดอะไร(ต้องตอบให้ครบ), โจทย์ต้องการทราบอะไร, หาคำตอบโดยวิธีใด, ประโยคสัญลักษณ์, คำตอบ (คณิต บทที่ 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt ป.3 ข้อสอบ nt ป.6 ข้อสอบ nt ม.3
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

เทคนิคการทำข้อสอบ

1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยการทบทวนความรู้ และฝึกทำข้อสอบ

2. เลือกทำข้อง่ายก่อน ธรรมชาติของข้อสอบวัดความรู้จะมีข้อง่าย ร้อยละ 25 ข้อปานกลาง ร้อยละ 50 และข้อยาก ร้อยละ 25 โดยประมาณ ให้ทำข้อง่ายและข้อปานกลางก่อน

3. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เผื่อเวลาสำหรับทำข้อยาก

4. แบ่งเวลาสำหรับข้อสอบวิชาอื่นด้วย เพราะบางครั้งข้อสอบ 1 ชุด จะมี 2 - 3 วิชา ในฉบับเดียวกัน หากทุ่มเวลาให้เพียงวิชาเดียว วิชาที่เหลือจะไม่มีคะแนน

5. ฝึกระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เพราะการสอบในปัจจุบันมักใช้ดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ อย่าใช้ดินสอผิดประเภท เมื่อเลือกคำตอบผิดข้อให้ลบให้สะอาด

6. เมื่อได้ข้อสอบตรวจดูความเรียบร้อยและจำนวนข้อสอบให้ถูกต้อง

7. ทำข้อสอบด้วยสติ

8. เห็นความสำคัญของการทำข้อสอบ ต้องอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เพราะเด็กสมัยใหม่บางคนละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

Download

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep3.php

http://bet.obec.go.th/

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nttest.php

เก็งข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป. 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityeduความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
น้องแอ้มเดอะสตาร์
IP: xxx.232.56.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงค่า ก่าลาจาสอบยุพอดี ขอขอบคุงมากๆนะค่า

ซิว้
IP: xxx.121.8.106
เขียนเมื่อ 

ดืมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ซิว้
IP: xxx.121.8.106
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ซิว้
IP: xxx.121.8.106
เขียนเมื่อ 

ยยยยยยยาก

ต้อย
IP: xxx.93.157.66
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบดี ๆ

เกม
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 

 

เกม
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ 

มิวสิค
IP: xxx.168.79.80
เขียนเมื่อ 

อะไรเนี้ย

วุฒิชัย อาดำ
IP: xxx.120.232.74
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลยครับ

เด็กจะได้มีความรู้แต่อผมว่าน่าจะเอาข้อสอบจริงมานะครับ

 

ข้าวฟาง
IP: xxx.26.65.0
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

ตาต้า
IP: xxx.207.185.160
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

New
IP: xxx.67.87.92
เขียนเมื่อ 

okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

very gooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

IP: xxx.109.133.45
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลย

 

0w0
IP: xxx.121.155.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลย

ป.6 สอบ NT วันที่ 2 มีนา 54

ฮะฮะ...จะสอบเล้ว

แล้วไม่มีเฉลยหรอ?

ณาญก
IP: xxx.27.121.15
เขียนเมื่อ 

้เำาเ้าเ้้ทสเอทิกด่่กิกใิมเดใใหหฟ่พใมแาทหกเิมใมทอสปเทใอทเใมาาเ่วสื้ใทปิมใอืแอมทอืกด้ใทิทเืมทมืมทืมทืมืมืมืมืมืา่สดาส้าะ้สา้เสา้เ้้าส้่ดีรัพๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.122.92.228
เขียนเมื่อ 

5555+

 

......
IP: xxx.122.158.51
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ ^^

เัีรส ท่าสวอส
IP: xxx.120.7.62
เขียนเมื่อ 

รักนะฉึกฉึก

อะ
IP: xxx.180.82.69
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ของปี 2554 555+

วิสุดา แก้วตา
IP: xxx.183.202.225
เขียนเมื่อ 

เตรียมสอบป.3อย้ากจัง

วิสุดา แก้วตา
IP: xxx.183.202.225
เขียนเมื่อ 

อยากเจอป้อบปี้จัง

นครินทร์
IP: xxx.12.74.65
เขียนเมื่อ 

สนุกมากๆ

ข้าว
IP: xxx.228.30.252
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีข้อสอบป.5

กาก้า
IP: xxx.206.180.170
เขียนเมื่อ 

อยากแต๊แต๊เจ้าป.3 บดาย

fern
IP: xxx.229.205.201
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ แต่เฉลยอยู่ไหนตอบด้วย

ด.ญ สุนิตา โขงรัมย์
IP: xxx.89.109.41
เขียนเมื่อ 

พี่เบนซ์ชอบกินข้าวผัด

ด.ญ พรรณนิภา โขงรัมย์
IP: xxx.89.109.41
เขียนเมื่อ 

เนยชอบกินชูซิ

เนย
IP: xxx.206.200.35
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้มากๆๆค่ะพรุ่งนี้จะสอบแล้วตอนแรกหนักใจมากแต่พอมาเปิดดูที่นี่โลงใจเลยค่ะว่าพรุ่งนี้สอบได้แน่นอน

ครีม
IP: xxx.25.89.110
เขียนเมื่อ 

เเอนปายทำอะไร

หนึ่งฤทัย ยุบลพริ้ง
IP: xxx.183.240.14
เขียนเมื่อ 

ของป.3ดีมาก

พี่ปี หรือ ดาวประดับ ทับจักรวาร
IP: xxx.11.37.104
เขียนเมื่อ 

ง่ามาก สนุกมากค่ะ

แทน
IP: xxx.108.227.179
เขียนเมื่อ 

แทนชอบกินข้าว

Duj
IP: xxx.122.83.87
เขียนเมื่อ 

งงอะ ^_^

bb
IP: xxx.26.239.124
เขียนเมื่อ 

สนุกมากเลย

ไม่บอก
IP: xxx.1.164.34
เขียนเมื่อ 

ทำได้ง่ายดี เเต่เฉลยอยู่ไหนค่ะ

นัฐนิชา
IP: xxx.52.141.28
เขียนเมื่อ 

ทำได้แต่ว่าทำไมไม่เห็นเฉลย มันอยู่ไหนล่ะแล้วมันจะถูกป่าวเนี้ย

ฟ้า
IP: xxx.109.146.122
เขียนเมื่อ 

น่ารักอะ

stang
IP: xxx.108.139.116
เขียนเมื่อ 

สนุกจังเลย ถ้าเราทำ ต้องใช้ความคิดเยอะมาก มียากไม่กี่ข้อเอง โครตง่ายมากเลยอะ

Dawna1232
IP: xxx.207.40.106
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่มีข้อสอบเเบบนี้เเต่หนูขออย่างเดียวค่ะขอให้มีการกากxในข้อสอบนั้นเลยเพราะว่าเวลาสอบจะได้เข้าใจเเละอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาxผิดให้เขียนว่าผิดค่ะลองใหม่เวลาถูกก็บอกว่าถูกค่ะทำข้อสอบต่อไปเเค่นี้ล่ะค่ะก็พอใจเเล้ว

stung meekeaw
IP: xxx.205.31.18
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบง่ายมากใครทำไม่ได้โง่มาก

 

 

 

 

 

รักเด็กโง่
IP: xxx.205.31.18
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าวอยากได้เฉลยไม่เห็นมีเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือผิดอะ^_^

ชลพรรษ
IP: xxx.173.132.90
เขียนเมื่อ 

สนุกมาก

บ้า
IP: xxx.206.68.234
เขียนเมื่อ 

ดีมาก...............................

นภารน
IP: xxx.51.117.76
เขียนเมื่อ 

ยากมาก

 

คนน่ารัก
IP: xxx.121.147.92
เขียนเมื่อ 

ทำไมข้อสอบง่ายเเละก็นิดเดียวด้วย ไม่ไดสาระอะไรเลย

หมากุล
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

กุลกินขนมขี้หมา

โชกุล
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

กาลดา
IP: xxx.49.227.88
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยง่ายมากๆ อยากบอก

ซิลเดอร์บะเล้อบะล้า
IP: xxx.49.227.88
เขียนเมื่อ 

เมื่อคืนนี้ดูอยู่สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกอยากดูอีกจูงเบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยอิ

เจอร์รี่
IP: xxx.87.48.148
เขียนเมื่อ 



55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.....................................................................................................................................................................................................................................


 

โชกุล
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

หมากุลแมวหมากุล


ฟ้า
IP: xxx.100.164.119
เขียนเมื่อ 

รักน้องเเซมป.4

เปรม
IP: xxx.49.5.233
เขียนเมื่อ 

โง่อะ


เปรม
IP: xxx.49.5.233
เขียนเมื่อ 

อยากเต้นกังนัม


เดือน
IP: xxx.1.193.94
เขียนเมื่อ 

0833431799ไม่มีเฉลยเลย

Arthittaya Sripatchim
IP: xxx.51.86.68
เขียนเมื่อ 

ีมากเลยค่ะ ข้อสอบง่ายมากๆ

สเท่้ืนพบ
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉยเลย

ฟ้า
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เลยว่าไม่มีเฉย 555

ฟ้า
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

5555


ฟ้า
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

.facebook เล่นไม่ด้ายเลย

ฟ้า
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

การดาบอกมาสิว่า ทำอย่างไร 5555

กะั
IP: xxx.42.105.126
เขียนเมื่อ 

หรอคะ 555

รีบอนร์
IP: xxx.207.62.53
เขียนเมื่อ 

มีกี่วิชา

แอน
IP: xxx.121.50.142
เขียนเมื่อ 

้ไม่เห็นยากเลย

ฟิวส์
IP: xxx.99.176.205
เขียนเมื่อ 

เพลินค่ะแต่ งงงงงงงงงงงงงงงเป็นบางข้อ

โตโต้
IP: xxx.5.224.214
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นมีในข้อสอบ


ด.ญ.ศิรภัสสร ละอองแก้ว
IP: xxx.26.96.104
เขียนเมื่อ 

ดีคะ

น้องคิวป.3
IP: xxx.207.12.167
เขียนเมื่อ 


ไม่มีข้อสอบ ป6 บ้างหรอคับ

น้องคิวป.3
IP: xxx.207.12.167
เขียนเมื่อ 
  • สุขสันต์วันมาฆบูชาคับ
น้องคิวป.3
IP: xxx.207.12.167
เขียนเมื่อ 

หาเพื่อน มาเป็นเพื่อนที่แสนดิคับผม  โอ้โหบักใต้บ้านๆ

น้องเพ้นท์
IP: xxx.174.59.155
เขียนเมื่อ 

่่่่่่่่่่อย่าลืมทําบุญวันมาหบูชานะค่ะ


น้องเมล์
IP: xxx.174.59.155
เขียนเมื่อ 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่มีเฉลยอ่ะ      คนสวยจะ

preme pana
IP: xxx.26.152.239
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลย  ยากมากเลย

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนื้อจันทา
IP: xxx.121.72.189
เขียนเมื่อ 

n.t.ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

น้องพลอย
IP: xxx.121.72.189
เขียนเมื่อ 

ดิฉันว่าืn.t.มันยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะและดิฉันว่าดิฉันว่าดิฉันสอบn.t.ได้หรือไม่ได้ค่ะ

ออมสิน พลราช
IP: xxx.55.133.254
เขียนเมื่อ 

สอบnt นึกว่ามันยาก


ภูดิศ
IP: xxx.145.75.121
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีเฉลยนะครับ เพาะจะมีสอบพรุ่งนี้ด้วย

ด. ช.ณัฐรัตน์ กาฬเกตุ
IP: xxx.172.252.225
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบยาก


หล่อ 555555555555555555555555555+
IP: xxx.5.11.244
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนิดเดียวเองนะครับ


หล่อ 555+
IP: xxx.5.11.244
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนิดเดียวเองครับ          อยากได้ข้อสอบเยอะเยอะ  สัก   60   ข้อ   ต่อวิชา

หล่อ 555+
IP: xxx.5.11.244
เขียนเมื่อ 

    • ข้อสอบนิดเดียวเอง   

หล่อ 555+
IP: xxx.5.11.244
เขียนเมื่อ 

60     ข้อได้ไหมครับ

หล่อ 555+
IP: xxx.5.11.244
เขียนเมื่อ 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

หล่อ 555+
IP: xxx.5.3.166
เขียนเมื่อ 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

หมาสิงค์
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

5555555555555555555555555555555555555555555555

หมาน.....
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

หมาน..ตาย


หมานาย
IP: xxx.93.193.173
เขียนเมื่อ 

0894245911

ดา
IP: xxx.53.46.137
เขียนเมื่อ 

ขอบใจจร้า


 

กรองแก้ว
IP: xxx.53.46.137
เขียนเมื่อ 

okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok


 

กัญญารัตน์
IP: xxx.93.216.53
เขียนเมื่อ 

อยากสอบได้ที่ 1

jhrjj
IP: xxx.93.200.142
เขียนเมื่อ 

Kuy

55555555
IP: xxx.53.109.211
เขียนเมื่อ 

5555555555555555555555555เห็นง่ายยยยยยยยยแต่ทำแล้วยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

นิ้งนะจ๊ะ
IP: xxx.130.61.80
เขียนเมื่อ 

ง่ายจุง

เขมรินทร์ สุขมาก
IP: xxx.0.199.220
เขียนเมื่อ 

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

กาแฟ
IP: xxx.164.158.34
เขียนเมื่อ 
  • ดเิเะ่้ืีื่ีาท่ีา้่ทราสรัาสรส่่่่่่่่ารสนรยว่ทารสารีนาสราสนรสวนวน
  • kittismama

ด.ญ.พนิดา โต๊ะเหลือ
IP: xxx.49.233.149
เขียนเมื่อ 

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

JINJUTA MANGKALA
IP: xxx.7.234.121
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีของป.5 ล่ะค่ะ

88
IP: xxx.6.246.133
เขียนเมื่อ 
fghjsdfg
ปื่น เครๆนะ
IP: xxx.96.171.248
เขียนเมื่อ 

ง่ายดีค่ะ มีเฉลยมั้ยคะ

เด็กหญิงจิตรานันท์ ตลึงจิตร์
IP: xxx.173.31.154
เขียนเมื่อ 

ครอบครัวของหนูมีผู้หญิง3คนมีผู้ชาคนย1

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น