ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณครับ ขออนุญาตนำข้อมูลอันมีค่าอัพเดทในบทความ พร้อมใส่เครคิด คุณveerawut iss


โรงแรมบีทู เป็นโรงแรมราคาประหยัดที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

เครื่องโทรศัพท์ที่ตกลงน้ำนาน อย่างลงเครื่องซักผ้า การทำให้สภาพใกล้เคียงเดิมอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ ต้องใจเย็นครับ ขั้นแรกแนะนำให้ถอดถ่านออกแล้วเช็ดให้แห้ง แล้วใชเครื่องเป่าผมเป่าก่อนจะวางในข้าวสารหรือซิลิก้าเจลหรือน้ำยาต่างๆ

ถ้านาฬิกาปลุกได้ เครื่องคงไม่ซ๊อต ใช้เครื่องเป่าผมเป่า ไม่ต้องกลัวแผงวงจรร้อน เป่าตามจุดต่าง ๆ  เพราะความร้อนเครื่องเป่าผมไม่มาก แล้วใส่ถังข้าวสารหรือซิลิก้าเจล(ซองดูดความชื้น) ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะน้ำซึมเข้าไปการดูดความชื่นจึงต้องรอ เครื่องที่นำมาเขียนนี้ปัจจุบันยังใช้เปิดดู TV เวลาเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามปกติ(ถ่านเดิม) อึดมาก

panna [IP: 171.4.26.175] 09 สิงหาคม 2555 20:19

2681433

ขอบคุณมาก (แฝงลิงค์) เรื่องจริงเตือนภัย นักฟุตบอล ท่องเที่ยวต่างแดน

อนาคิม [IP: 171.99.223.107] 06 กรกฎาคม 2555 16:56

2662011

ขอฝากด้วยนะคะ

(แฝงลิงค์โฆษณากาสิโน)

แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และแนวเฉลย UTQ ลองค้นในกูเกิล ด้วยคำว่าครู ระยอง ครับ แต่ข้อเสียคือต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าระบบ จึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวได้ ขอแนะนำ เพื่อให้เพื่อนครูใช้เป็นแนวศึกษาความรู้พัฒนาตนครับ และระวังโจทย์ใหม่สลับข้อ

การอ้างอิงข้อมูลนี้ กรุณาอ้างอิงจากแหล่งนี้ครับ http://gotoknow.org/blog/cityedu/359783 เพราะเป็นการสรุปงานจากการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ(จากประสบการณ์จริงบวกกับวิชาการบริหารการศึกษาที่ร่ำเรียนมา แล้วประมวลเป็นข้อมูลนี้) วัตถุประสงค์สำหรับใช้ในรายวิชาผู้บริหารมืออาชีพ และงานฝึกประสบการณ์รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา หมวด 1

ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับ บลอก Gotoknow ใช้สะดวกกว่าเพราะใช้ข้อมูลสมัครไม่มากเท่าเนชั่นครับ

งานวิจัยของคุณนวลละออ ไทยนิยม แบบเต็มเล่ม มีที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือติดต่อที่ สพท.นครปฐม เขต 2 ลองค้นในกูเกิลน่ามีข้อมูลเจ้าตัวครับ

อ่านมาดผู้บริหาร อย่าลืมมาอ่านคุณลักษณะผู้บริหารที่ดีบ้างนะครับท่าน มหาสว่าง

เข้ามาเยี่ยมชม กำลังเข้าค่ายเหมือนกันครับ ค่ายอบรมก่อนเป็นรองครับ

จากผู้เข้ารับการพัฒนารองผู้อำนวยการ นครปฐม ที่สถาบันพัฒนา สคบศ มาเยี่ยมชมและศึกษางานครับ

98.

ไม่แสดงตน [IP: 125.26.217.178] IP: 125.26.217.178 ใช้คำขึ้นต้นไม่สุภาพ

เมื่อ อ. 09 ก.พ. 2553 @ 19:44

#1846275 [ ลบ ]

...กระดาษคำตอบป.3 nt ทำไมมันหายากกกกกจัง.. จากครูผู้เบื่อคนทำงานหาเช้ากินค่ำ ครูหามาหายวันแล้ว..........................

Download เว็บไซต์ สทศ http://www.niets.or.th/

แนวข้อสอบ O-Net ปี 52 (สอบ ก.พ. 2553)

http://www.niets.or.th/upload- files/uploadfile/5/db13f3691543497f6adc258201dcabb1.pdf

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

-ข่าวการสอบ National Test NT ป.3 ล่าสุด สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มักสอบวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ และสอบภาคปฏิบัติ

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ปี 2553 สอบ 8 วิชา สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สทศ

ซึ่งจะมีจำนวนข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษข้อสอบสำรอง

จำนวนข้อสอบและลักษณะข้อสอบ

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/e95ff61401ca1afccf5116082a5b6a65.pdf

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) ของจริงจะพิมพ์ชื่อ เลขที่ พร้อมระบายให้

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/5/eb35fd0c42e5833d27efb3d0e6467bf1.pdf

nisakorn [IP: 58.11.30.105] เมื่อ อา. 20 ธ.ค. 2552 @ 12:27

สวัสดีค่า พอดีหนูงงข้อ 20 26 27 ค่า ยังไงก็ช่วยอธิบายหน่อยนะค่า

20. รถโดยสารออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 22.00 น. แวะพักที่สถานีนครราชสีมา เวลา 23.45 น. ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 23.55 น. ถึงสถานีขอนแก่น เวลา 3.10 น. อยากทราบว่ารถใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีนครราชสีมาถึงสถานีขอนแก่นเท่าใด

ก. 5 ชั่วโมง 10 นาที ข. 3 ชั่วโมง 25 นาที

ค. 3 ชั่วโมง 15 นาที ง. 3 ชั่วโมง 10 นาที

เป็นการบวกเรื่องเวลา แต่เป็นเวลฃาที่ข้ามวันใหม่ จึงเป็นการบวก 2 ครั้ง ครั้งแรก เวลาออกถึงเที่ยงคืน ครั้งที่สอง 0.00 น. ถึง 3.10 น. แล้วนำมาบวกรวมกัน หรือใช้นิ้วนับ

26. ผลคูณในข้อใดมีคำตอบน้อยที่สุด

ก. 10x1x5 ข. 2 x 3 x 4 ค. 500 x500 x0 ง. 1 x1 x1

หลักการคูณ ถ้านเห็นโจทย์ที่ใช้ 0 คูณ หลักการคือ 0 คูณอะไรก็ได้ 0

27. ภาชนะชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นตรง

ก. โต๊ะหนังสือสี่เหลี่ยม ข. โทรทัศน์จอแบน 20 นิ้ว

ค. ดินสอ ง. แผ่น ซีดี

แผ่น ซีดี เป็นวงกลม โต๊ะ โทรทัศน์ ดินสอ มีแนวเส้นตรง

เห็นด้วยกับครูแทนครับ ว่าการวิเคราะห์ SWOT นั้นมีความจำเป็น เพราะต้องมีการวิเคราะห์

เป็นระยะอยู่แล้วครับ ในการกำหนดวิสัยทัศน์จึงควรมีการวิเคราะห์ SWOT อีกครั้ง

ในกรณีที่โรงเรียนวิเคราะห์ไว้นานแล้ว หรือไม่เคยมีการวิเคราะห์ครับ อย่าลืมว่าในสภาพ

ความเป็นจริง โรงเรียนประถมส่วนใหญ่ขาดบุคลากร การวิเคราะห์ SWOT มักเป็นแบบการทำ

แผนการสอนที่คิดว่าวิเคราะห์ชั่วคราว แต่ใช้ชั่วกาลนิรันดร์ หรือยืมจากโรงเรียนขนาดใหญ่

ข้างเคียงที่มีบริบทต่างกัน ในกรณีนี้จึงแนะนำใหฟ้วิเคราะห์หลังกำหนดวิสัยทัศน์ครับ หรืออาจ

วิเคราะห์ไว้แล้ว แล้วนำมากำหนดวิสัยทัศน์ก็ได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี