อิหร่านมีอะไรโดดเด่น (4)

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานที่ประเทศอิหร่าน

อิหร่านมีอะไรโดดเด่น ( 4)

ประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานที่ประเทศอิหร่าน

          ประเทศอิหร่าน   มีประชากรประมาณ   68  ล้านคน   พอ ๆ   กับเมืองไทย   แต่ลักษณะของประเทศอิหร่านจนอาศัยอย่ในเขตเมืองร้อยละ   80  อยู่ในชนบท   ร้อยละ   20  ลักษณะประชากรเป็นแขกขาว   ผิวขาว   ผมดำ   จมูกโด่ง   หนวดเครา   เป็นคนใฝ่รู้   แสวงหาความร้   ฉลาด   เคร่งครัดศาสนา   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   เป็นคนใจร้อน   รวดเร็ว   ใช้ภาษาเปอร์เซีย   เป็นภาษาราชการ   ใช้เงินเปอร์เซีย   ( เงินเรียว)   มีกรุงเตหราน   เป็นเมืองหลวง

100_0288  100_0267

          สินค้าของอิหร่าน   ได้แก่   น้ำมัน   สินค้ารอง   ได้แก่   อุตสาหกรรรมปิโตเคมี   อุตสาหกรรมเหล็ก   และพรม   ผมสอบถามราคาน้ำมันดีเซลที่เตหะราน   ลิตรละ   2.50  บาท   เขาควบคุมการใช้จ่ายน้ำมันโดยให้โควต้าคนละไม่เกิน   100  ลิตร/คน/เดือน   ปั๊มน้ำมันมีน้อยมาก   การเติมน้ำมันจะเสียบบัตรเหมือนกดเงิน   เอ   ที   เอ็ม

100_0229
 

  ด้านการเกษตร
          หลังจากสงครามสงบ   อิหร่านเร่งพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตร   เป้าหมายหลักคือ   ต้องการผลิตการเกษตรให้พอเลี้ยงประชากร   สิ่งที่ประเทศอิหร่านกลัวที่สุดคือ   ประเทศที่มีการเกษตรอุดมสมบูรณ์   มีอาหารเลี้ยงตัวเองได้   โดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่น

100_0226  100_0168 

100_0237 

          พืชที่ปลูกมากในอิหร่าน   ได้แก่   พวกพืชไร่   เช่น   ถั่วต่าง ๆ   แตงโม   แตงกวา   ส่วนข้าวยังปลูกได้น้อย   ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ   การประกอบอาชีพการเกษตรของอิหร่านมีความลำบากมากเมื่อเทียบกับไทยแลนด์   เพราะลักษณะพื้นที่เป็นทะเลทราย   ทะเลภูเขา   ดินมีความเค็มจัด   ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย   150  มม./ปี   ต้องใช้น้ำจากใต้ดินมาทำการเกษตร   น้ำใต้ดินเจาะลึกประมาณ   150  เมตร   ลักษณะอากาศช่วงที่ผมไปอากาศร้อน   อุณหภูมิ   40 - 42  องศาเซลเซียส   เวลาออกจากห้องประชุม   ทำให้ผมเลือดกำเดาไหลทุกวัน   อากาศร้อนแห้ง

 100_0231  100_0245

            การส่งเสริมการเกษตร   ลักษณะคล้ายกับประเทศไทย   คือ   นักส่งเสริมการเกษตรมีองค์กรเกษตรกร   เช่น   มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   มีกลุ่มยุวเกษตรกร   แต่ที่น่าสนใจก็คือ   เขาใช้   KM  เป็นระบบเดียวกันกับงานส่งเสริมการเกษตร   กล่าวคือ   เน้นให้เกษตรกรมีความรู้   ให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   เป็นระบบเดียวกับงานส่งเสริมการเกษตร   เรียกว่า   Agricultural  Knowledge  Management  System : AKMS  ให้เกษตรกรมาฝึกความรู้ที่แปลงเรียนรู้หรือที่สถานี   จนมีความมั่นใจแล้วค่อยไปทำในแปลงของตนเอง   ภายใต้การอำนวยการของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

100_0256  100_0255 

ลักษณะทางด้านสังคม
          ชาวอิหร่านขอบรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน   โดยเฉพาะตอนกลางคืนเคร่งครัดศาสนามาก   แต่งกายมิดชิด   สตรีโพกศรีษะ   ไม่มีโอกาสเห็นสายเดี่ยว   เห็นกางเกงขาสั้น   เรียกว่า   ไม่เห็นเต้า   ไม่เห็นขาอ่อนเลยแม้แต่คนเดียว   ร้านค้าต่างชาติมีน้อยมาก   แมกโค   โลตัส   บิกซี   ไม่มี   มีแต่ร้านโชห่วยของชาวอิหร่าน   ลักษณะบ้านเรือนเกือบ   100%  มีห้องใต้ดิน   รั้งสูง   รั้วรอบขอบชิด   ไม่โปร่งเหมือนบ้านเมืองไทย   รีสอร์ท   ม่านรูด   ไม่มี   วินัยการจราจรผมว่ามีน้อยกว่าเมืองไทย   ไปครั้งแรกผมตกใจเสียงแตรรถยนต์   1  วินาที   ได้ยินเฉลี่ยประมาณ   1  ครั้ง   ใช้เสียงแตรเป็นสัญญาณ   หากแตรเสียกับเบรคเสีย   คงซ่อมแตรก่อนซ่อมเบรค   เห็นอุบัติเหตุบ่อยมาก

            การไปประชุมศึกษาดูงานครั้งนี้   รัฐบาลอิหร่านให้ความสำคัญ   ให้เกียรติกับคณะของเรามาก   รมว.เกษตรมาต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร   ให้ของที่ระลึก   ทำให้ผมได้บทเรียนในการร่วมโต๊ะอาหารวีไอพีอย่างเป็นทางการเป็นอย่างไร   ใช้ห้อง   3  ห้อง   กว่าจะเสร็จ   ในโต๊ะอาหารมีอุปกรณ์และจานรอง   7 - 8  ชุด   เป็นอะไรที่ต้องใช้ความสังเกตุสูงมาก   แถมมีคนบริการตัวต่อด้วย   เริ่มตั้งแต่   2  ทุ่ม   กว่าจะเสร็จก็   6  ทุ่ม   ตัวผมลีบหมดเลย

 100_0309  100_0308 

          ในการประชุมครั้งนี้   ทำให้ผมได้รับรู้เรื่องการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร   ทำให้ได้รับความรู้ด้านการเกษตรของอาเซียน   15  ประเทศ   ทำให้รู้ว่าสิ่งที่มีบทบาทมากต่อไปในงานส่งเสริมการเกษตรก็คือ   เรื่อง   KM  เรื่อง   IT  การพัฒนาการเกษตรมีความยากง่ายแตกต่างกัน   ทำให้ผมมีความตั้งใจ   มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรขึ้นเป็นกอง   เมื่อดูคนอื่นประเทศอื่นแล้ว   เราก็ไม่น้อยหน้าเขาเท่าไหร่   บางเรื่องเราก็เหนือกว่า   บางเรื่องก็ด้อยกว่าขอเป็นกำลังให้นักส่งเสริมการเกษตรทุกคนอย่าท้อแท้เลย

100_0318  100_0317

    ขอบคุณครับ ทวี   มาสขาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหมครับพี่ทวี
  • บ้านเขาน่าจะลำบากกว่าเราเยอะนะครับ
  • ขอบคุณมากครับที่นำมาแลกเปลี่ยน และให้กำลังใจ
ทูน เมืองพล
IP: xxx.26.145.202
เขียนเมื่อ 

+สวัสดีครับหัวหน้าทวี

+สมแล้วที่เป็นเจ้าพ่อ  KM  แห่งนครพนม

+ผ่านเมืองพลอย่าลืมแวะมา KM กับผมนะครับ

 

เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่จะเขียนให้อ่านอีกคะ

คิดถึง