สามัคคีธรรมนำชาติพ้นภัย

ขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมนำอากระแสพระราชปราศรัยของในหลวงไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผล

เมื่อปี พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวันปีใหม่ ความว่า....

"...อันสถานการณ์ของโลกทั่วไป และของบ้านเมืองเราเป็นอย่างไร ก็ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราพ้นภัยพิบัติ มีความวัฒนาถาวรไปได้ก็โดยที่เราชาวไทยทุกคนมีน้ำใจรักชาติอย่างแท้จริง ไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียว มุ่งบำเพ็ญกรณียกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียรที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อเป็นดังนี้แล้ว สามัคคีก็ย่อมจะแผ่ขยายกว้างขวางออกไป ในระหว่างพี่น้องชาวไทยด้วยกัน  ทำให้กำลังของชาติส่วนต่างๆ ประสานกันเป็นปึกแผ่น สิ่งที่เคยยากก็จะกลายเป็นง่าย และสิ่งที่ไม่เคยทำก็จะบรรลุผลสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยอานุภาพแห่งความสามัคคี

เพราะฉะนั้นขอให้ชาวไทยจงยึดมั่นในศิลธรรมซึ่งบิดามารดาและครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนเรามาแต่เล็กแต่น้อย  และพยายามประพฤติปฏิบัติตามในอันที่จะส่งเสริมสามัคคีธรรมให้มั่นคงแผ่ขยายในระหว่างพี่น้องชาวไทยทั้งปวง เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติสืบไป..."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (2)

วินิจ
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
คำพังเพยที่ว่า"ช้างสารชนกันหญ้าแพรกแหลกราญ" กำลังเป็นจริง ถ้าหากคนไทยไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามไม่ยอมลดทิฏฐิและหันหน้ามาสามัคคีปรองดองกัน ฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายได้มีจิตสำนึกเถอะครับ
สันติชัย
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
ทุกคนเอ่ยปากบอกว่ารักประเทศชาติ บางคนรักมาก(จนน้ำลายไหล) แต่อยากให้แสดงความรักจากใจนั่นคือต้องรู้รักสามัคคีครับ