Read only if you have time for ALLAH


ผมได้รับ forword mail นี้จากใครคนหนึ่ง ผมไม่รู้จักเขาหรอกว่าเขาเป็นใคร แต่เมื่อได้อ่านเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหีบห่อของมัน ในนั้นมีสิ่งสวยงาม ล้ำค่า และเปี่ยมไปด้วยความรักของบ่าวคนหนึ่งของพระเจ้า ที่แบ่งปั่นสิ่งดีๆให้แก่ผู้ที่เขารัก ดั่งวจนะบรมศาสดา(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ที่ท่านกล่าวว่า 'ไม่มีศรัทธา(อย่างแท้จริง) ในหมู่พวกท่าน เว้นแต่ ท่านรักที่จะให้แก่พี่น้องของท่าน ในสิ่งที่ท่านรักเพื่อตัวของท่านเอง' ด้วยเหตุผลนี้หีบห่ออันสวยงามนี้ จึงถูกส่งมายังท่าน อย่างที่มันได้เคยถูกส่งมายังผม หวังใจว่า ท่านจะได้อ่านมัน ดั่งที่ผมได้อ่านมัน และตระหนักในคุณค่าของมัน ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านและผมด้วย

    Read only if you have time for ALLAH
อ่านมันสิ ! หากคุณคิดว่ามีเวลาพอเพื่อ 'อัลลอฮฺ'... 


Let me tell you, make sure you read all the way to the bottom.
ขอบอกนะ...คุณควรจะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ...

I almost deleted this email but I was blessed when I got to the end
ฉันเองก็เกือบจะลบอีเมล์นี้ออกแล้ว....แต่ฉันก็ได้รับพรเมื่อฉันอ่านไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย... 

ALLAH , when I received this e-mail, I thought...
อัลลอฮฺ...พอฉันได้รับอีเมล์นี้   ฉันก็คิดว่า... 

I don't have time for this... And, this is really inappropriate during work.
ฉันคงไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนี้หรอก...และฉันก็คงไม่รู้สึกยินดีกับมันขณะที่จิตใจของฉันยังอยู่กับงาน  

Then, I realized that this kind of thinking is...Exactly, what has caused lot of the problems in our world today.
แต่แล้ว...ฉันก็ตระหนักว่าคิดแบบนี้แหละ...ที่เป็นต้นตอของปัญหามากมายในโลกนี้...  

We try to keep ALLAH in MASJIDS on FRIDAY...
เรามักพยายามที่จะเก็บ'อัลลอฮฺ'ไว้ในมัสยิดตอนวันศุกร์...

Maybe, FRIDAY night...
บางที...ก็แค่คืนวันศุกร์...  

And, the unlikely event of a MAGHRIB SALLAH.
และอาจเป็นช่วงเวลาอันแสนยากเย็นของมัฆริบ...

We do like to have Him around during sickness...
เรามักชอบที่จะรำลึกถึงพระองค์ (รับรู้ถึงการมีพระองค์ข้างกาย)ในยามป่วยไข้...  

And, of course, at funerals.
และ...แน่นอน...ในพิธีงานศพของใครสักคน...  

However, we don't have time, or room, for Him during work for pray...
อย่างไรก็ตาม...เราก็ไม่มีเวลา..หรือที่ว่างเพียงเล็กๆ ในที่ทำงาน

เพื่อละหมาดให้รำลึกถึงพระองค์  

Because.. That's the part of our lives we think... We can, and should, handle on our own.
เพราะ...เราคิดว่างาน...เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...เราทำได้เราควรทำ...ก็เราต้องจัดการกับชีวิตเราด้วยตัวเราเองนี่....  

May ALLAH forgive me for ever thinking...
ขอ'อัลลอฮฺ'ได้โปรดอภัยให้กับฉันที่เคยคิดแบบนี้

That... there is a time or place where..
ว่า...มี'เวลา' หรือ 'สถานที่' ที่...  

HE is not to be FIRST in my life.
พระองค์จะไม่ใช่'ที่หนึ่ง'ในชีวิตของฉัน...  

We should always have time to remember all HE has done for us.
เราควรรำลึกได้เสมอถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้ประทานแก่เรา...  

Pass this on ONLY IF YOU MEAN IT!!
ส่งอีเมล์นี้ต่อนะ...หากคุณตระหนักได้จริง!!  

Yes, I do Love ALLAH.
ใช่...ฉันรักอัลลอฮฺ...  

HE is my source of existence and Savior.
พระองค์คือผู้ให้ชีวิตและคือผู้ช่วยเหลือ...  

He keeps me functioning each and every day. Without Him, I will be nothing.
พระองค์คือผู้ที่ให้ฉันได้ดำรงอยู่.......หากไร้ซึ่งพระองค์...ฉันก็ไร้ซึ่งคุณค่าใด...

This is the simplest test.
นี่...คือบททดสอบที่แสนธรรมดาเป็นที่สุด...  

If You Love ALLAH ... And, are not ashamed of all the marvelous things HE has done for you...
หากคุณคือผู้ที่รัก'อัลออฮฺ' และไม่ได้รู้สึกละอายกับสิ่งดีงามต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้มา... 

Send this to ten people and the person who sent it to you!
ส่งเมลนี้ต่อไปให้กับคนสัก 10 คนซิ! แล้วอย่าลืมส่งคืนคนที่ส่งถึงคุณด้วย..!  

Now do you have the time to pass it on?
เอาหละ...คิดว่าพอจะมีเวลาเพื่อส่งต่อให้ใครๆ รึยัง?  

Make sure that you scroll through to the end.
เช็คสักนิดนะว่า...ข้อความที่ส่งมีครบตั้งแต่ต้นจนจบ...  

Easy or Hard
ง่าย..หรือ ยาก...  

Why is it so hard to tell the truth but Yet so easy to tell a lie?
ทำไมมันถึงได้ยากนักที่จะพูดความจริง..แต่กลับแสนง่ายดายที่จะพูดเท็จ?  

Why are we so sleepy in THE MASJID but Right when the sermon is over we suddenly wake up?
ทำไมเราถึงง่วงหาวเกินทนในมัสยิด....แต่กลับเบิกตาตื่นโพลงเมื่อเทศนาธรรมจบลง?  

Why is it so easy to delete a HOLY e-mail, but yet we forward all of the nasty ones?
ทำไมจึงง่ายดายนักที่จะลบเมลศาสนา.......แต่กลับส่งต่อเมลขยะไร้สาระได้เสียทั้งหมดที่มี?  

Of all the free gifts we may receive, Prayer is the very best one....
ในบรรดาของขวัญที่เราอาจได้รับการละหมาด(การวิงวอนต่างๆ)นั่นแหละคือชิ้นที่วิเศษที่สุด...  

There are no costs, but wonderful rewards...
ไม่มีราคาติดป้าย...แต่ผลตอบแทนเกินคณา... 

Notes: Isn't it funny how simple it is for people to NOT BELIEVE IN ALLAH and then wonder why the world's going to hell.
ข้อชวนคิด :
น่าตลกมั้ยล่ะที่เป็นเรื่องธรรมดาเสียเหลือเกินที่คนคนหนึ่ง.....จะไม่ศรัทธาใน'อัลลอฮฺ'แต่กลับข้องใจว่า.......ทำไมโลกถึงกำลังดิ่งลงสู่นรก

Isn't it funny how someone can say 'I believe in ALLAH ' but still follow Satan (who, by the way, also 'believes' in ALLAH ).
แล้วมันก็น่าขำอีกมั้ยล่ะที่คนบางคน...
...บอกใครๆได้เต็มคำว่า 'ฉันศรัทธาในอัลลอฮฺ'แต่กลับยังคงเดินตามแนวทางของชัยฏอน?  

Isn't it funny how you can send a thousand jokes through e-mail and they spread like wildfire, but when you start sending messages regarding ISLAM , people think twice about sharing?
แปลกมั้ยล่ะที่คนเราสามารถส่งเมลตลกได้เป็นร้อย...
....แล้วมันก็แพร่หลายได้รวดเร็วดังสายฟ้าแลบ...
.....แต่พอจะเริ่มต้นส่งข้อความที่เกี่ยวกับ 'อิสลาม' ....
......คนเราก็มักคิดแล้วคิดอีก..

Isn't it funny how when you go to forward this message, you will not send it to many on your address list because you're not sure what they believe, or what they will think of you for sending it to them.
น่าขำมั้ยหละ..ที่เมื่อคุณตัดสินส่งต่อเมลนี้...
...คุณจะไม่ส่งถึงใครหลายคนที่มีชื่ออยู่ในเมลลิสท์ของคุณ...
......เพราะคุณไม่แน่ใจว่าเขาศรัทธาในสิ่งนั้น...
........และคุณจะถูกเขามองยังไงที่ส่งเมลนี้ไป...  

Isn't it funny how I can be more worried about what other people think of me than what ALLAH thinks of me.
น่าขำมั้ยล่ะ...ที่ฉันกังวลกับความคิดของคนอื่นที่จะมีต่อฉัน...
.....มากกว่าความคิดของ'อัลลอฮฺ'ที่จะมีต่อฉัน..?  

I MAKE DOA , for everyone who sends this to their entire address book, they will be blessed by ALLAH in a way special for them.
ฉันได้ขอพรต่ออัลลอฮฺให้กับทุกคนที่ส่งเมลนี้....
....ให้กับผู้คนใน Address bookของเขา...
.......พวกเขาจะได้รับพรจาก'อัลลอฮฺ'ด้วยวิธีการที่ดีสำหรับเขา  

And send it back to the person who sent it, to let them know that indeed it was sent out to many more.
และส่งมันคืนกลับให้กับคนที่ส่งมา...
....เพื่อให้เขาได้รู้ว่า...เมลนี้..
......ได้ถูกส่งออกไป...ถึงใครๆ อีกหลายคนแล้ว... 
Fulfill beautyful for this mail
จงเติมเต็มความงดงามให้แก่เมลฉบับนี้...
...Before forward to someone...
...ก่อนจะส่งต่อให้ใครบางคน...
...Before beg for beauty life...
...ก่อนจะร้องขอความงดงามในชีวิต...
...Before beg beautyful from ALLAH
...ก่อนจะร้องขอความงามจากพระองค์...
...Before don't have time to beg...
...ก่อนจะไม่มีเวลาร้องขอสิ่งใด...
...Before ur time is up...
...& u wanna beg only forgiveing...
...that forgot ALLAH in the past...
...ก่อนเวลาที่ท่าน จะร้องขอเพียงการแก้ไขในสิ่งที่ตนลืม อัลลอฮฺ(ซ.บ.)...
...Before last breath will lost...
...'AS-TAK-FIR' before everything too late
...ก่อนลมหายใจสุดท้ายที่จะหมดลง ขออภัยก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ท่านขอ...

   

หมายเลขบันทึก: 159490เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2008 10:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2012 13:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

ในอัลกุรอานอัลลอฮฺตรัสไว้เกี่ยวกับผลการกระทำของมนุษย์ไว้ดังนี้ครับ

ซูเราะฮฺ อัลซัลซะละฮ์


ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี


[99.1] เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน 
[99.2] และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา 
[99.3] และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า 
[99.4] ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน 
[99.5] ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน 
[99.6] ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา 
[99.7] ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน 
[99.8] ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน 

  • เช้าวันนี้แวะเข้ามาอ่านบันทึกนี้อีกครั้ง
  • เป็นบันทึกที่ผมเอง ลืมไปแล้ว....
  • ซุบฮานัลลอฮฺ อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ
  • โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดอภัยในความผิดพลาด บกพร่องของบ่าว ขอทรงนำทางบ่าวสู่ทางอันเที่ยงตรงและอบอุ่นยิ่งของพระองค์ อามีน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี