16 ก.พ. 49

 วันนี้เป็นวันที่จ๋าได้เข้ามาทำงานที่ ส.ค.ส.เป็นวันแรก ตั้งแต่เริ่มเดินทางโดยใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร จากสถานนีพญาไท ถึง สนามเป้า ใช้เวลาเดินทางที่สั้นมาก แค่ 10 นาที จนมาถึงที่ทำงานที่ตึก S M Tower ชั้น 23 ได้เจอพี่ๆ ส.ค.ส หลายๆคน  พี่ที่นี่น่ารักทุกคน เป็นกันเองและดูตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง เนื่องจากที่นี่เริ่มงาน 7.00 น. ซึ่งต่างจากที่ทำงานเก่าของดิฉันที่เริ่มงาน 8.00 น. และในเวลา 7.30 น.  จ๋าก็ได้รับภาระกิจแรกให้ติดตาม อาจารย์วิจารณ์ พี่อ้อม และอ้อ ไปศึกษาวิธีการทำงานของอ้อในการประชุมภาคีการจัดการความรู้ ที่โรงพยาบาลศิริราช ห้องจุฬาภรณ์ จากที่เข้าไปฟังสังเกตการณ์พบว่าเป็นการประชุมที่มีบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ มีผู้สนใจเข้าประชุมกันมากกว่า 70 คน และในระหว่างการประชุมมีผู้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ในเรื่องการจัดการความรู้มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ทำ KM  ของหน่วยงานตนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการให้ความร่วมมือร่วมใจในแต่ละหน่วยงานขององค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงาน และจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ครั้งนี้ รู้สึกประทับใจกับความสำเร็จของบางหน่วยงานที่จัดทำ KM ได้ดีและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าใจ หรืออาจจะเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นว่า baby ก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง KM ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดการจัดการความรู้ในสังคมมากขึ้น