มุมต่างๆในคลินิกเบาหวาน รพ.วิเชียรบุรี มาแต่เช้าตรู่มุมหนูประชาสัมพันธ์(รับบัตร)มุมวัดความดันต้องเร่งรัดมุมเจาะเลือดคัดตามนัดครั้งที่แล้วระหว่างนั่งรอไม่แกล้วฟังมุมให้ความรู้แล้วคอยดูมุมคัดแยกสีตามผลเลือดสีเขียวน้ำตาลดีไปมุมซักประวัติดุเดือด3สไตล์สีเหลืองรองลงมาไปมุมออกกำลังกายสีแสดไม่ใจหายไปมุมself heip group ถ้ามีแผลหรือสีแดงน้ำตาลต่ำต้องไปมุมฉุกเฉินหรือทำแผลจะไม่แย่ต้องต่อมาที่มุมอาหาร

ไม่รอนานมุมตรวจเท้าเข้าไปหาอย่ารอช้ามุมตรวจตาพาสำราญแล้วไม่นานพบคุณหมอมุมรักษาไม่คลาดครามุมนัดหมายอย่ารอช้ามุมหมอยาให้คำแนะนำประจำเอยวันนี้คุณได้สีอะไร...จากใจชาววิเชียรบุรี...มีของดีไก่ย่างอร่อย...คอยบริการ...