วานนี้ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์และเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเชิญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้มาเป็นกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนหลายตำแหน่ง

·       กว่าจะประเมินครบทุกคนก็เที่ยงพอดี จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกัน

·       ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ

·       เราคุยกันหลายเรื่อง อาทิเช่น

·       เรื่องเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแสดงภาระงาน  

·       การชดใช้ทุนของข้าราชการหลังการลาออกจากราชการ  ซึ่งเดี๋ยวนี้ หน่วยงานต่างๆต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาก่อนที่จะหมดอายุความ ที่ศาลปกครองจะสามารถดำเนินการได้ทัน

·       การจัดงานปีใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อสนทนา  แต่ละคณะจะจัดแตกต่างกัน

·       แต่สำหรับที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2551

·       เราจัดให้สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

·       คณะฯตั้งงบประมาณเงินรายได้ไว้ส่วนหนึ่ง แต่เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เราเก็บเงินจากอาจารย์และบุคลากร มาสมทบ

·       มีการทำบุญใส่บาตรกันในเช้าวันที่ 9 มกราคม 2551 รับประทานอาหารเย็น

·       ปีนี้ เราจะจัดรับประทานอาหารกันนอกคณะฯ มีการแจกของรางวัลและให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงบนเวที

·       นอกจากนี้ หน่วยงานย่อยในคณะฯมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันในสัปดาห์นี้

·       งานรื่นเริงและกิจกรรมต่างๆช่วยเชื่อมความสามัคคี เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่ดีหรือโกรธเคืองกัน 

  •  พอจะขึ้นปีใหม่ เรามักจะอภัยให้กัน เริ่มคิดสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆร่วมกัน นะคะ