เงินโครงการอาหารกลางวัน

นางเยาวเรศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุเองแต่จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร

 กำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยให้โรงเรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ 4 วิธี คือ 1. สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุเองแต่จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร,

2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร, 3. จ่ายคูปองหรือจ่ายเงินให้นักเรียนโดยตรง และ 4. ซื้ออาหารสำเร็จรูปจากแม่ค้า

วิธีที่ 1  สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุเองแต่จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร มีขั้นตอน ดังนี้1.       ทำสัญญายืมเงินไม่เกิน 1 ภาคเรียน (เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้ยืม) โดยวงเงินยืมไม่เกินความจำเป็น โดยให้เพียงพอจ่ายสำหรับ 5 วันทำการ(1 สัปดาห์) แต่สำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากธนาคารอาจยืมเงินสำหรับ 2 สัปดาห์ ก็ได้ เพื่อความคล่องตัวต่อการใช้จ่ายเงิน2.       การซื้ออาหารสด อาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ (โดยเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันเป็นผู้จัดทำ)3.       การจ้างแม่ครัวปรุงอาหาร ให้ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ หากจ่ายสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง ให้เบิกจากเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง แต่หากต้องจ่ายแม่ครัวทุกวันให้จ่ายจากเงินยืม โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน4.       เมื่อเงินใกล้หมดให้เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันรวบรวมใบสำคัญมาเบิกเงินชดเชย โดยไม่ต้องส่งคืนเงินที่เหลือ โดยทำใบสรุปเบิกเงินชดเชย(ตามแบบ) หากจ่ายแม่ครัวรายวัน ในช่องรายการสรุปค่าอาหารประจำวันที่.....และค่าจ้างแม่ครัววันที่....ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และส่งหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกและจัดเก็บ และให้ส่งเงินคืนเงินยืมเมื่อสิ้นภาคเรียนแต่ละภาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.สงขลา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#เงินโครงการอาหารกลางวัน

หมายเลขบันทึก: 156057, เขียน: 26 Dec 2007 @ 15:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)