"ทำอะไรกินครับวันนี้"

"แกงส้มปลาทู"

"ออ นี่ฉันเอาแกงคั่วมะพร้าวแก่ มาฝาก"

          จากสังคมไทยในยุคที่ยังไม่มีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างบ้าน มาสู่สังคมที่มีกำแพงปูนหนาๆ หรืออิฐบลอคฉาบลวดลายกั้น นั้น ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวที่น่าติดตาม นี่เป็นแค่ตัวอย่างในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกันทางวัตถุเท่านั้น

ร่วมขีดเขียนสิ่งที่หายไปจากอดีต ได้ที่นี่นะครับ