ขุมทรัพย์ในชุมชน

พิจารณาชวน มศว. ทำกิจกรรมเยาชนจิตอาสาในเขตวัฒนา ให้เยาวชนที่เป็น นศ.มศว. กับเยาวชนในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้าน ร่วมกันทำงานอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และให้อาจารย์ที่ทำงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษา

                                    

                                            ปกหนังสือ 

         หนังสือ "โครงการศึกษาแผนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา" ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว.  กระตุ้นให้ผมคิดเรื่องนี้   จึงขอขอบคุณ อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง  ผอ.สถาบันฯ ที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้

         หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะเขตวัฒนา ซึ่งมีพื้นที่ 13 ตร.กม. ช่วงถนนสุขุมวิท 1-81  นับเฉพาะซอยเลขคี่  มีความสำคัญตรงที่ มศว.ประสานมิตรตั้งอยู่   มีวังเลอดิศ สถานที่สำคัญและชุมชนอยู่มากมาย

         เท่ากับ มศว. ทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อรู้จักพื้นที่ที่ "บ้าน" ของตนเองตั้งอยู่   ซึ่งถ้าคิดแบบคนโบราณ เขตวัฒนาคือ "บ้าน" ของ มศว.ประสานมิตร   การทำความรู้จักบ้านของตนเองเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

         ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผ่าน ๆ แล้วคิดว่า  หนังสือเล่มนี้และชุมชนในหนังสือเล่มนี้คือ "ขุมทรัพย์ทางปัญญา" (Intellectual Capital) ให้ต่อยอดทำงานสร้างสรรค์ได้มากมาย

         จึงขอเสนอการต่อยอดเพื่อ "เยาวชนสร้างสรรค์" หรือ "เยาวชนจิตอาสา"

         เป็นการเสนอต่อคุณเปา ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร แห่ง SCF ให้พิจารณาชวน มศว. ทำกิจกรรมเยาชนจิตอาสาในเขตวัฒนา  ให้เยาวชนที่เป็น นศ.มศว. กับเยาวชนในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้าน  ร่วมกันทำงานอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่   และให้อาจารย์ที่ทำงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษา

         อย่าเรียกว่าโครงการวิจัยอย่างเด็ดขาด  ให้เรียกว่าโครงการจิตอาสา  คือ อย่าจ้างทำกิจกรรม  ให้ชักชวนทำด้วยใจ  เพื่อการเรียนรู้  เน้นจัดกระบวนการให้เยาวชนคิดกันเอง

         และ SCF อย่าให้ทุนแก่ มศว.  แต่ชวนเป็นภาคีส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาร่วมกัน

วิจารณ์  พานิช
 3 ธ.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

คนสงขลา
IP: xxx.19.24.122
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดเลยครับ สำหรับตัวอย่างแนวคิด

อย่าให้ทุน  แต่ชวนมาร่วมลงทุน กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา

ผมคิดว่า การเสริมพลังชุมชนที่ยอดเยี่ยม คือ ไม่แจกทุน   แต่เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาร่วมกัน กับ ภาคีผู้มีพลังลุกขึ้นเปลี่ยนแปลง