หา need

อบรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านโหวตคะแนนด้วยค่ะ

1. อบรมความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิทยากรตัวคูณ

2. อบรมความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3. อบรมด้านการตรวจค้นข้อมูลการประดิษฐ์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร

4. อบรมความรู้เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

5. อบรมความรู้เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สาขาด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม)

5. อบรมด้านการยกร่างคำขอสิทธิบัตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (2)

กันยรัตน์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม อาจารย์ ข้าราชการ ใน มข ไช่หรือไม่

ทำไมไม่ลองทำเป็น web  ที่คลิกแล้วคะแนนขึ้นเลย จะได้ส่งไปทาง  e-mail โดยใช้  [email protected] 

ยังไงขอหัวข้อให้มันสื่อกว่านี้ได้ไหมค๊ะเราะอ่านดูแล้วยังไม่เข้าใจเช่นข้อ 1 และข้อ 2 เป็นต้น แล้วที่คุณ นพมาศทำไว้เห็นหรือยังค๊ะ อันนั้นละเอียดและดีมาก

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

กลุ่มแรกที่น่าจะเน้น คือ ท่านที่ได้นำผลงานมาแสดงในงานนวตกรรม แต่ยังไม่ได้จดสิทธิบัตรครับ