ห้อง lab เคมีถูกร้องเรียนว่ารายงานผลผิดรายอยู่บ่อยครั้ง( เดือนหนึ่งประมาณ 1 ราย)หลังใช้ระบบ barcode เพราะอะไรที่ถูกร้องเรียน คือ barcode ที่ติดมากับสิ่งส่งตรวจไม่มี label ชื่อของผู้ป่วยเลยโดยเฉพาะของ OPD LAB มีแต่ barcode อย่างเดียว เช่น M 19560  พอสิ่งส่งตรวจมาถึงก็ patch barcode เพื่อนำใบ lab มาติด lab number ขั้นตอนนี้ตรงนี้ที่ผิดครับ ผิดตรง barcode บังเอิญเหมือนกันครับ เช่น M 19560 กับ M 18560 คือเลข 3 ตัวหลังเหมือนกัน(ไม่ใช่เลขหวยนะครับ) ทำให้ติด lab numberผิดรายครับ ในหน่วยพยายามไม่ให้ผิดแต่ก็ผิดจนได้ครับ ผมเลยคิดว่าทางโรงพยาบาลน่าจะมีวิธีช่วยทางห้อง lab ให้มี  label ชื่อของผู้ป่วยติดมาด้วยน่าจะลดการผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เยอะครับ

      ตอนนี้ในหน่วยมีพี่เพ็ญแขมาช่วยทำให้คนในหน่วยสนุกกันมากเลยครับ