พรพ ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก

 สืบเนื่องจากที่ศูนย์เครือข่าย HACC ได้ร่วมมือกับ พรพ เพื่อคัดเลือก Best Practice ( Link ) เพื่อนำเสนอในการประชุมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม นั้นรายละเอียดโปรด ศึกษาได้ใน Oral Presentation ( Link ) สำหรับ Poster presentation ( Link )

ส่วนรายละเอียดการนำเสนอ Poster อ่านได้ใน ( Link )

หรือติดตามเรื่องราวได้ใน  http://gotoknow.org/hacckku

JJ