เอกสาร เรื่องราวข่าวสารจากชาวบ้านนั้น หลายชิ้นจะได้รับการเผยแพร่ในวงจำกัด เช่น ในงานนิทรรศการ การประชุม สัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับเอกสารข้อมูล รวมถึงได้ซักถามกับเจ้าของข้อมูลโดยตรง นี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ในงานมหกรรมสร้างสุขภาคอีสาน ครั้งที่ ๒ ในระหว่าง ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในส่วนของลานกิจกรรม บริเวณชั้น ๑ กลุ่มที่ ๔ หัวข้อ สุขภาวะ (นวัตกรรมหมูหลุม, สาธิตการทำน้ำหมัก, การกู้ชีพ) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


การทำน้ำหมักชีวภาพ
น้ำหมักชีวภาพจากพืช
วัสดุ

- เศษพืช, ผัก, ผลไม้ 3 กก.
- กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กก.
- น้ำเปล่า 10 ลิตร

วิธีการทำ
ผสมน้ำและกากน้ำตาลให้ละลายเข้ากัน เทใส่พืช ผัก ผลไม้ที่หั่นให้มีขนาดเล็กบรรจุภาชนะเตรียมไว้แล้ว ปิดปากภาชนะให้สนิท ทิ้งไว้ 15 วัน - 3 เดือน นำไปใช้ได้ โดยผสมน้ำ 1-2 ช้อนแกง/น้ำ 10 ลิตร รดพืชผัก หรือ เศษวัสดุเพื่อทำปุ๋ยหมักต่อไปที่มา : เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมสร้างสุขภาคอีสาน ครั้งที่ ๒
ระหว่าง ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในส่วนของลานกิจกรรม บริเวณชั้น ๑ กลุ่มที่ ๔ หัวข้อ สุขภาวะ (นวัตกรรมหมูหลุม, สาธิตการทำน้ำหมัก, การกู้ชีพ) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม