รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี(๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อดีตอาจารย์แพทย์ผู้มาเป็นนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท

อาจารย์แพทย์อาวุโสกับงานด้านผู้สูงอายุ

 วันที่ ๗ ก.พ ๒๕๔๙ เป็นวันครบรอบที่ อาจารย์หมอเมืองทอง จากพวกเราไป ส่วนหนึ่งในชีวิตที่อาจารย์ได้ทุ่มเทในช่วงสุดท้ายของชีวิต คือ การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ผมเองและรองอธิการบดี ดร.อารมย์ เคยติดตามท่านไปดูการประเมินโครงการที่ภาคใต้ และ ได้ประสบการณ์ตรงจากท่านก่อนท่านจากไป มีบทกลอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์หมอเมืองทอง ได้เขียนไว้ถึงผู้สูงอายุ ดังนี้ครับ

 ผมมั่นใจ..ผู้สูงวัย...ทำได้แน่

 ผมไว้ใจ..ให้คนแก่..แก้ปัญหา

 ผมเชื่อใจ..พฤฒาวัย..เรืองปัญญา

 ผมภูมิใจ..คนชรา..ช่วยสังคม

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)