กกต ร้อยเอ็ด แต่งตั้ง อนุฯกรรมการจัดสรรการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

การเมือง
กกต ร้อยเอ็ด แต่งตั้ง อนุฯกรรมการจัดสรรการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง   วันนี้(10 พ.ย. 50)   สำนักงาน กกต.ร้อยเอ็ด เชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประชุมในการเลือกตัวแทนในการทำหน้าที่ เป็นอนุกรรมการจัดสรรเวลาการออกอากาศเพื่อโฆษณาหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.และ พรรคการเมือง ตามความในประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.  โดย อนุฯกรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิประภา ประธาน กกต.ร้อยเอ็ด, นายประหยัด ไปนาวดี  กกต.ร้อยเอ็ด, นางจุฑารัตน์  โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด นายประเสริฐ  อินทา หัวหน้าฝ่ายข่าวจากสถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทย  จ.ร้อยเอ็ด 94 เมกกะเฮิทช์  และนายสาโรช  ไพเราะ  ผอ. กกต.ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เลขาฯ ตาม พรบ.ประกอบฯว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมายเลือกตั้ง กำหนดแนวทางการโฆษณาหาเสียงผ่านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งมีระเบียบและกำหนดข้อห้ามที่รัดกุมกว่าเดิม ดังนี้ 1.สถานีวิทยุทุกประเภท และเคเบิ้ลทีวี ต้องให้ความร่วมมือกับ กกต.ร้อยเอ็ด ในการเปิดสปอร์ตหาเสียงของผู้สมัครทุกคน ความยาวไม่เกินคนละ 30 วินาที / 3 ครั้ง / วัน เปิดโฆษณาหาเสียงในนโยบายพรรค ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่เกิน 3 ครั้ง / พรรค 2.สถานีวิทยุทุกประเภท และเคเบิ้ลทีวีห้ามขายเวลาให้ผู้สมัคร ในการโฆษณาหาเสียง 3.ห้ามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นนักจัดรายการวิทยุ โฆษณาหาเสียงในรายการวิทยุต่างๆ 4..สถานีวิทยุทุกประเภท และเคเบิ้ลทีวียังคงสามารถเชิญผู้สมัคร มาร่วมออกรายการ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ หรือ อภิปรายเชิงนโยบายหรือ ตอบข้อซักถาม   หรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ต่อประชาชน และส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ สื่อฯ จะต้องจัดสรรโอกาสโดยเท่าเทียมกัน และถึงพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ กกต.ร้อยเอ็ด   จ.ร้อยเอ็ด มีสถานีวิทยุกระแสหลัก 6 สถานี สถานีวิทยุชุมชน 24 สถานี (อ้างจาก ปชส เขต 2 จ.อุบลฯ)  เคเบิ้ลทีวี จำนวน 7  แห่ง

  วัชรินทร์ เขจรวงศ์ 208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-8650-2416 โทรสาร.0-4351-8449 [email protected],[email protected] http://www.watcharin101.net/  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรสิงขร101

หมายเลขบันทึก: 145536, เขียน: 10 Nov 2007 @ 19:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 21:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)