ดอกอะไรเอ่ย (3)

 

                                          

         ถ่ายที่บ้านผมวันที่ 28 ม.ค.49   ช่อยาวประมาณ 20 ซม.   ถ้าโตเต็มที่จะยาวกว่านี้อีก

วิจารณ์  พานิช

 29 ม.ค.49