The Toyota Way (1)

The Toyota Way (1)

         วันที่ 10 มี.ค.49  ทีม UKM จะไปดูงาน The Toyota Way และวันที่ 13 มี.ค.49  ทีม GKM (Government KM) ของภาคีภาคราชการจะร่วมกับ สคส. ไปดูงานเช่นเดียวกัน

         ผมได้เคยลงบันทึกเรื่อง The Toyota Way ไว้แล้วที่นี่ (click)   หลังจากผมไปดูงานร่วมกับคณะ กพร.

         เพื่อประกอบความเข้าใจของคณะดูงาน   ผมจึงศึกษาหนังสือ The Toyota Way แต่งโดย Jeffrey K. Liker  ศาสตราจารย์ด้าน Industrial & Operations Engineering  แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน   ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ.2004 เอามาเล่าสู่กันฟัง

                                       

                                      หนังสือ The Toyota Way      

         The Toyota Way ประกอบด้วย 14 หลักการ (principles) ที่สามารถจับกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม (sections) หรือ 4P  ได้แก่ Philosophy,  Process, People & Partners และ Problems

กลุ่มที่ 1 : Longterm Philosophy
          คิดระยะยาว (มองการณ์ไกล)   มุ่งสร้างคุณค่าและมูลค่า (value) ให้แก่ลูกค้าและแก่สังคม  วิธีคิดแบบนี้นำไปสู่การสร้าง Learning Organization   ซึ่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและอยู่รอดได้จากการที่เป็นองค์กรที่มีผลิตภาพสูง (productive)   แนวคิดแบบนี้ทำให้โตโยต้าลงทุนด้าน CI (Continuous Improvement) และด้านการเรียนรู้ (learning)

กลุ่มที่ 2 : The Right Process Will Produce the Right Results
          เป็นองค์กรที่เน้นกระบวนการ   กระบวนการที่เป็นหัวใจเรียกว่า one-piece flow   ทุกหน่วยงาน  ทุกคน  ช่วยกันทำ CI เพื่อพัฒนากระบวนการนี้   ผมสังเกตว่าที่โตโยต้าทุกคนทำงานเหมือนกับเป็นอวัยวะของชีวิตเดียวกัน  คือโตโยต้า

กลุ่มที่ 3 : เพิ่มคุณค่า/มูลค่าขององค์กร  โดยพัฒนา People & Partners
          มีชุดเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม CI & CD (continuous development) ของคนที่เป็นพนักงานของโตโยต้า   และขององค์กรพันธมิตร
          โตโยต้ามีหลักการว่าต้องสร้างคนด้วย   ไม่ใช่เพียงสร้างรถ

กลุ่มที่ 4 : ใช้การแก้ปัญหาระดับรากฐาน (root problems) เป็นเครื่องขับเคลื่อนการเรียนรู้ขององค์กร
          หัวใจคือการเรียนรู้ระดับองค์กร   หัวใจของการทำงานคือการทำความเข้าใจปัญหา  ให้เข้าใจลึกลงไปในระดับรากฐานของปัญหาและวิธีป้องกัน   โดยหลักการเช่นนี้จึงต้องมีการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์  ใคร่ครวญ  และสื่อสารการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ CI

         เห็น "วิญญาณ" KM และ LO ที่ฝังอยู่ใน The Toyota Way ไหมครับ   ผมจึงสรุปว่า The Toyota Way ก็คือ KM & LO ฉบับโตโยต้านั่นเอง

         องค์กรของท่านมี  KM & LO ฉบับ....(ชื่อองค์กร) แล้วหรือยัง

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#องค์กรเรียนรู้#ธุรกิจ#อุตสาหกรรม

หมายเลขบันทึก: 14511, เขียน: 06 Feb 2006 @ 10:30 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 22:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)