backward design

ไพฑูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใจประสานใจ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

วันนี้ (3 พ.ย. 2550) ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากชมรมครูลุ่มน้ำท่าจีนให้ไปเล่าเรื่องการออกแบบการเรียนรู้โดยอาศัยหลักการ backward design

คนที่มา... สมัครมาเอง มีคนมาเต็มห้องประชุมเหมือนกัน แรกๆที่ได้รับเชิญก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรว่าจะพูดให้เขาเข้าใจกันได้หรือไม่ เตรียมอยู่หลายวัน เตรียมว่าจะพูดอย่างไร พูดอะไรบ้าง

ในที่สุดก็ตกลง(ใจ)ว่าจะพูด 4 เรื่อง โดยการบรรยายประกอบตัวอย่าง

คือ

1.หลักการที่เกี่ยวข้องกับ backward design

2.การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการ backward design

3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับหลักการ backward design และ

4. Rubrics กับเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

แต่ละเรื่อง ใช้เวลาเท่าๆ กัน ยกตัวอย่างมากๆ เปรียบกับที่เป็นอยู่ ประเมินด้วยสายตา(สังเกต)ดูว่าผู้เข้าอบรมน่าจะพึงพอใจ มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและประโยชน์(อ่านหลักการสำคัญได้ที่ http://www.ltag.education.tas.gov.au/Planning/models/princbackdesign.htm)

หรือ http://greece.k12.ny.us/instruction/ela/6-12/BackwardDesign/Overview.htm หรือ http://www.thaithinklink.com

ในตอนบ่าย มีหลับบ้าง ไม่เกินร้อยละ 5

ต้องปรับสื่อการอบรมอีกหน่อย powerpoint บางเฟรมไม่ดี ซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างน้อยไป  ต้องปรับปรุง เอกสารการอบรมควรมีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ครบสมบูรณ์จะดีมากๆๆๆๆ

จากการอบรม ได้ข้อคิดว่า คนที่มาอบรมนี้ตั้งใจมาเอง จึงอบรมด้วยความตั้งใจ วิทยากรก็มีกำลังใจที่จะถ่ายทอด ใจประสานใจ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ไพฑูรย์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เข้าอ่าน  ตามลิงค์  น่าสนใจ  แต่ไม่สันทัดเรื่องภาษาต่างประเทศ    คงต้องค่อยๆอ่านไปเปิดดิสไปค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

ครูอ้อย ยินดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ...แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Backward Design

ขอบคุณค่ะ