GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

PDCA คืออะไร?

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ

* ความหมายของ PDCA*            

PDCA  คือ  วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย                

P  = Plan  คือ  การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น               

D = Do  คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง               

C = Check  คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด               

A = Action    คือ  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

เมื่อได้วางแผนงาน  (P)  นำไปปฏิบัติ  (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C)  พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA

 

ประโยชน์ของ PDCA มีดังนี้

1.  การวางแผนงานก่อนการปฎิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริงการวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้นดังนี้

(1) ขั้นการศึกษา           คือ  การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน

(2) ขั้นเตรียมงาน           คือ  การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ

(3) ขั้นดำเนินงาน          คือ  การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย

(4) ขั้นการประเมินผล      คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจำหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดการเที่ยงตรง

2.  การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียนร้อย นำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

3.  การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย

3.1      ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

3.2      มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้

3.3      มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน

3.4      มีกำหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน

3.5      บุคลากรที่ทำการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ดำเนินงานต่อไปได้

4. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น  วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 143052
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 11
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (11)

ให้ความรู้ที่เรียนไปแล้วลืม

ชอบคุณมากคร่า.........

ขอขอบคุณครับที่ได้ให้ความรู้

ชาวยน้องๆฝึกงานได้เยี่ยมมากครับพี่

ผมฝึกที่ เซฟรอน

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุนค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้ความรู้เรื่องpdca

ได้รับความรู้มากๆครับผม

ผมมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วบให้จำง่ายมากขึ้น เป็นเพลงที่ฟังกันน่าจะคุ้นเคย ลองร้องดูนะครับผม

ก่อนจะคิดจะทำอะไร P D C A แปะๆๆ(เสียงปรบมือ) (ซ้ำ2รอบ)

เริ่มวางแผนก็คือตัว P ส่วนตัว D ก็ลงมือทำ

เช็คด้วย C และมาแก้ไขปรับปรุงด้วย A แปะๆๆ (เสียงปรบมือ)

สวัสดีครับ

เป็นวงจรที่ผมนำมาใช้บ่อยในหลายๆด้านในชีวิตหลาย ครับ

แล้วมันต่างยังไง กับ PODC (Plan, organize , direct , controll) ผมงงมากๆ

ขอบคุณมากๆค่ะ มีประโยชน์มากๆ

A ไม่น่าจะมาจาก Action นะครับ เพราะขั้น Action คือ Do ควรใช้ Act. เฉยๆ ครับ

ความสำคัญของ PDCA อะไรค่ะ