ทักษะการคิด(Thinking Skills)

คูหาทอง
ความหมายทักษะการคิด

ทักษะการคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนบนซีกซ้ายและซีกขวา

การคิดคือการที่เราทำความเข้าใจกับประสบการณ์ต่างๆ การคิดที่มีคุณภาพจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ผลยิ่งขึ้นจากประสบการณ์และยังสามารถพัฒนาสติปัญญาให้ดียิ่งขึ้น

มาร์โซโน (Mazono and others, 1993 )ให้ความหมายทักษะการคิดว่าเป็นกระบวนการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับงานที่ทำหรือสิ่งที่เรียนรู้เพื่อแสดงให้รู้ว่าเข้าใจเนี้อหาและการปฏิบัตินั้น

เดอโบโน(De Bono, 1976)  ทักษะการคิดหมายถึงการที่รู้ว่าจะทำอะไร เมื่อไรและทำได้อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้างและผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไร

ทักษะการคิดแตกต่างจากแตกต่างจากความรู้และสติปัญญาเพราะคนที่มีความรู้และสติปัญญาไม่ได้หมายความว่ามีทักษะการคิดหรือเป็นนักคิดที่มีประสิทธิภาพ (Effective Thinking)

ฟิชเชอร์(1990) ทักษะการคิดหมายถึงรู้อะไรหรือจะรู้ได้อย่างไร หรือการรู้ว่าไม่ได้ทำและทำอะไร อย่างไร

สรุปทักษะการคิดคือความสามารถ ความชำนาญในการคิดทุกประเภทเริ่มตั้งแต่ความสามารถในการจัดการความรู้และนำความรู้ไปใช้ การคิด

วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และประเมินค่า การคิดแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ หลักสูตร การสอน การวัดผล วิจัยและการนิเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะการคิด#ความหมายทักษะการคิด

หมายเลขบันทึก: 141839, เขียน: 25 Oct 2007 @ 16:51 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ทักษะการคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ค่ะ แล้วก็พัฒนาสมองได้ดี จริงๆ 
  • ก็เหมือนให้ผู้ใหญ่คิดนอกกรอบใช่หรือเปล่าคะ
supalakmo1493
IP: xxx.26.166.249
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์จุฑารัตน์ค่ะ ทักษะในการคิดวิเคราะห์(Analytical thinking) เป็นความสามารถในการแยกย่อย แนวคิด ข้อดต้แย้ง ปรากฎการณ์ต่างๆ ให้เป็นส่วนย่อย ความถามที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เช่นจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น การฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดวิเคราะห์ เช่นการให้สังเกตเหตุการณ์หรือวัตถุสิ่งของ การระบุส่วนประกอบต่างๆของข้อคิด ข้อโต้แย้ง การระบุข้อสันนิษบาน การพัฒนารูปแบบการทำงาน การมองความแตกต่างระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง หรือแนวคิด 2 แนวคิด การออกแบบวิธีการศึกา และการวิเคราะห์ผลของการศึกษา