Constructivism Versionใด


คำถามง่าย คำตอบง่าย

คำถามง่ายๆ ที่ครูใช้ถาม "เข้าใจไหมครับ นักเรียน" นักเรียนก็มักจะง่ายและสะดวกที่จะตอบว่า "เข้าใจครับ (ค่ะ)"  แต่คำถามที่เราใช้ถามกันอยู่ทุกวันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายคาบว่า ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ คำ "เข้าใจ" ของครู กับ "เข้าใจ" ของนักเรียน แม้จะเขียนและออกเสียงเหมือนกัน แต่ นัยของความหมายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในยุคของการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง ด้วยความเชื่อ และหลักการ ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการตอบครูว่าเข้าใจนั้น จะมีความหมายได้อย่างหลากหลาย แต่ที่น่าคิด และน่าสงสัยคือ คำว่าเข้าใจของครูนั้น เข้าใจถูก หรือ เข้าใจผิด และที่นักเรียนเข้าใจที่ว่าอย่างหลากหลายนั้นเท็จจริงประการใด และความเข้าใจดังกล่าว จะผิดหรือถูก ในเมื่อ ครูผู้สอนเองก็มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว สำหรับคำถามของ คำว่า "เข้าใจไหมครับ" คำบอกเล่านี้ อยากจะสะท้อนให้ครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อรองรับ การสอนที่เน้นการสร้างสรรความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เพราะโดยหลักการแล้วทุกคนอ่านและศึกษาได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คำถามง่าย ๆ ที่คุ้นเคย กลับ ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคำตอบเหมือนความต้องการของทฤษฎี หรือหลักการแต่อย่างใด

         จากสภาพการณ์ที่นำเสนอดังกล่าว ต้องการให้ผู้อ่านสะท้อนย้อนคิดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยหลักการแล้วควรจะเป็นคำถามที่ให้นักเรียนถามตนเองว่า "ตัวนักเรียนเองเข้าใจไหม ถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอย่างไร และที่เข้าใจนั้นมีความเหมือน ความต่าง จากกลุ่มเพื่อนสมาชิกมากน้อยเพียงไร ผู้สอนควรจะไม่เพียงแต่ใช้คำถามว่าใช่หรือไม่ ควรจะเป็นคำถามที่ก่อกวนความสมดุลของโครงสร้างทางปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด แลกเปลี่ยนความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แปลกแยกแตกต่างไปจากความคิดเดิมที่ตนเองเข้าใจ หรือมีอยู่หรือไม่ แล้วแนวความคิดของใครน่าเชื่อถือ หรือควรได้ร้บการยอมรับมากกว่า แล้วมติของกลุ่มสมาชิก หรือสังคมในชั้นเรียนมีความเห็นหรือความคิดเป็นประการใด จากสภาพของหลักการนี้ คงจะให้คำตอบได้บ้างว่า เมื่อครูสอน แล้วนักเรียนจะทำอะไร และคำถามของครูที่เคยใช้ว่าเป็นคำถามที่ง่ายๆ คงต้องได้ร้บการปรับปรุงให้เป็นคำถามที่ไม่ง่ายและไม่ยาก และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด และเกิดการเรียนรู้ตามมา  ไม่ทราบว่าในชั้นเรียน หรือการอบรมที่เราท่านใช้อยู่ทุกวันนี้ ได้ปรากฎสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ

 

คำสำคัญ (Tags): #constructivism
หมายเลขบันทึก: 140901เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2007 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

อาจารย์ช่วยแนะนำและขยายความ constructivism อีกหน่อยได้ไหมค่ะ  กำลังสนใจศึกษาค่ะ

ถึงคุณครูปอเป้ ครับ

 ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขอขอบคุณ คุณครูที่สนใจอ่านบทความที่นำเสนอครับ และดีใจที่กำลังสนใจศึกษาเรื่อง constructivism เท่าที่ผมพอจะแนะนำและขยายความได้ คือว่า constructivism เป็นทฤษฎีหรือความเชื่อที่ยิ่งนับวันยิ่งได้รับการพิสูจน์โดยการวิจัยจำนวนมาก โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้ (Piaget & Vigotsky) มีความเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้สร้าง องค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและความรู้เดิมที่มีมาก่อน โดยกระบวนการเรียนรู้เกิดจาก การปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม โดยการนำประสบการณ์และความรู้ที่เคยมีมาใช้ในการดูดซับความรู้ใหม่ หรือโดยการปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในสถานการณ์ที่เป็นจริง

มาถึงตรงนี้ ไม่ทราบว่าคุณครู เข้าใจว่าอย่างไรครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท