ประชุมสำนักงาน

ผมพยายามสังเกตบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อทำ KM ให้เนียนอยู่ในเนื้องาน แต่พยายามจะหลีกเลี่ยงในรูปแบบสายการบังคับบัญชา

    ปกติผมนัดประชุมสำนักงาน หลังวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มาครั้งนี้ นัดประชุมช้าไปหน่อย เนื่องจากเดือนนี้มีประชุมคณะกรรมการประจำคณะเร็วกว่าทุกครั้ง และหลายคนในสำนักงานติดกับการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้ผมเลื่อนนัดประชุมมาเป็นวันนี้ (31ม.ค.49)

    การประชุมสำนักงานเวลาประชุมเหมือนเดิมคือ ประชุม ตอนเวลาพักเที่ยงถึงบ่ายโมง รอบนี้ มีคนขาดบ้างแต่ไม่มาก สำหรับท่านคณบดีนัดประชุมรองคณบดีแบบไม่เป็นทางการเวลาพักเที่ยงเช่นกัน เรื่องที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบส่วนใหญ่เป็นเรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

 • การซ่อมครุภัณฑ์
 • การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อราชการ
 • การขออนุมัติไปราชการ/การสรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
 • การจัดทำฐานข้อมูล
 • การรวบรวมประกาศคณะสหเวชศาสตร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัย (เป็นการติดตามงาน)
 • โครงการวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
 • ห้องปฐมพยาบาล
 • Knowledge Sharing Day
 • กล่องรับฟังความคิดเห็น
 • พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ
 • องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
 • โครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ
 • คณบดีพบสำนักงานเลขานุการ (14 ก.พ. 49)
 • โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน

     ความจริงการพบปะกันตอนพักเที่ยง และบุคลากรได้ทานข้าวร่วมกัน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในหน่วยงาน .... ได้แต่คิดยังไม่ได้ทำ  ผศ.ดร.วิบูลย์ ก็ได้ใช้เวลาพักเที่ยงนัดประชุม และทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นแบบกันเอง ท่านคณบดีก็ใช้บรรยากาศแบบนี้เช่นกัน ในช่วงเวลาพักเที่ยง เพราะแต่ละคนหาเวลาตรงกันยาก ในการเรียกประชุม

     ผมพยายามสังเกตบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อทำ KM ให้เนียนอยู่ในเนื้องาน แต่พยายามจะหลีกเลี่ยงในรูปแบบสายการบังคับบัญชา เพราะจะทำให้ผู้ทำงานรู้สึกถูกบังคับให้ต้องทำ มีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับ การประชุมอบรม สัมมนา ในที่ประชุม ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ และทุกคนจะต้องทำ ผมได้แนะนำให้เขียนลงใน Blog เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้จากการไปประชุม อบรม สัมมนา มาผ่าน Blog วันนี้มีหลายคนได้เริ่มต้นเขียน Blog บางคนสมัครเป็นสมาชิกนานแล้ว แต่ไม่ได้เขียน และไม่รู้จะเขียนอะไร ได้แต่อ่าน Blog คนอื่นอย่างเดียว ถ้าจะให้คึกคักคงต้องเสริมแรงทางบวกด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อจูงใจให้ทุกคนแข่งขันกันทำความดี 

     ก่อนหน้าที่ผมเขียน Blog ได้ทำโครงการ K-sharing โดยผมเป็นผู้บรรยายในเรื่องใหม่ ๆ ที่น่าสนใจให้กับบุคลากรในสำนักงานฟัง แต่ตอนนี้ผมพยายามจะให้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง และอยากที่จะเล่าในความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาผ่าน Blog ดูเหมือนหลายคนยังติดกับรูปแบบที่เป็นทางการ แต่บางคนไม่ชอบเขียน ผมคิดว่าอาจจะไม่ถนัด บางคนถนัดพูดมากกว่าเขียนก็ไม่เป็นไร สิ่งสำคัญต้องพยายามสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจุดเล็ก ๆ นี้ให้ได้ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)