แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง ม.ในกำกับ

เช้าวันนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "ม.ในกำกับ"  ระหว่าง คณะทำงานชุดต่างๆ กับ ท่านอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระภรณ์ชัย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยปรับรูปแบบจากการบรรยายฝ่ายเดียวเป็นการซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แทน  สังเกตุดูว่าผู้เข้าประชุมสนุกกับวิธีการนี้มาก  อ.ธนิตสรณ์  เคยมาบรรยายที่มข.เรื่องม.ในกำกับหลายครั้ง อาจารย์เป็นคนที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดประสบการณ์  รักองค์กรและทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง  เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชาว ม. ในกำกับ  ก่อนบรรยาย พาอาจารย์ไปรับประทานอาหารที่ร้านเอมโอช ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่อง ไข่-กะทะ  พร้อมทั้งบรรยากาศการประชุม

บรรยากาศร้านเอมโอช

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)