pr_kpru
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อผสมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน


การสร้างสื่อผสมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอบรมวิธีการสร้างสื่อผสมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่ออำนวย      ให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียน    การสอนได้ ระหว่างวันที่ 17 19 ตุลาคม 2550 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษา โดยมีบุคลากรจากสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในจ.กำแพงเพชร ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก  ...............................................................................................................................ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี