ปลาหมูอารีย์ (dwarf-clawn-loach)

 

ปลาหมูอารีย์ (dwarf-clawn-loach)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia sidthimunki Klausewitz, 1959
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ลำธารต้นน้ำ ในสาขาของแม่น้ำน่าน และสาขาแม่น้ำโขง ในประเทศลาว
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ตามการประเมินสถานภาพ ทรัพยากรชีวภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และสำนักนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๓๙ เป็นสัตว์น้ำคุ้มครอง
ตามพ.ร.บ.การประมง ปี ๒๕๓๕

ที่มา :http://www.webroon.com/~edu/sudpa/extincting.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)