หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผ่านไปแล้ว เทสกาลตรุษจีนก็ผ่านไปแล้ว อิ่มบุญกันถ้วนหน้า แจกอั่งเปาลูกหลานก็(เรียบ)ร้อยแล้ว ขอให้กลับมาเป็นนักเรียนที่ดีกันด้วยนะคะ มีการบ้านที่แม้ไม่ต้องส่งครู แต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสถาบัน รวมทั้งเป็นผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรมด้วย

อารัมภบทซะนาน วันนี้31 ม.ค.49 เวลา 14.30 น.ได้เข้ามาในชุมชนหาเพื่อนๆ ตอนนี้พบว่า เรามีเพื่อนๆอบรม 40 ท่าน ทำ blog เข้ามาเพียง17 ท่าน ขาดอีก 23 ท่าน รายชื่อผู้ที่สร้างblog แล้ว มีดังนี้

1  ม.อัสสัมชัญ      ดร.ชญาดา / อ.บุญพิมพ์/ ดร.โชคดี

2. ม.กรุงเทพ         อ.จักรกฤษณ์

3.ม. หอการค้าไทย   อ.เอกธิป

4. ม.สยาม             อ.ลิขิตกุล/ ผศ.ดร.อรทิพา/ อ.ปัญจมา

5. ม.ศรีปทุม           อ.ประไพ/ อ.สิรินธร/ อ.จิตราพร

6. ม.เซนต์จอห์น      อ.อัญชลี/ อ.พิเศษ   

7. ว.เทคโนโลยีธนบุรี      อ.ยอดนภา / อ.สิทธิศักดิ์ 

8. ว.เซนต์หลุยส์      อ.สุดารัตน์

9. ว.พิษณุโลก         อ.นันท์มนัส

 ขอเชิญชวนท่านอื่นๆร่วมสร้าง blog นะคะ จะได้มาร่วม share & Learn กันค่ะ  คิดถึง