เรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะชีวิตของคนเราเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงที่ดำเนินชีวิต หรือ ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ เราจะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยได้อย่างไรบ้างครับ

ผมคิดง่าย ๆ ครับ ลดความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ให้น้อยที่สุดเช่น การเดินทางบนท้องถนน เราต้องปฏิบติตามกฎจราจร  ขับไม่ดื่ม ข้ามถนนข้ามที่ทางข้าม หรือสะพานลอยดีที่สุด  ชีวิตเกิดมามีคุณค่ามากมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามีมากมาย ...ดูแลชีวิตเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับความเสี่ยงนะครับ  ...ปลอดภัยเอาไว้ก่อน ดีที่สุด