เมื่อครั้งเดินทางผ่านลาวไปยัง เว้ ดานัง และฮอยอัน ในเวียดนาม มองบ้านช่องสองข้างทาง เห็นความหลากหลาย  ถามมัคคุเทศก์ชาวลาวก็ได้ความรู้ว่า บ้านแบบดั้งเดิม ได้ถูกทดแทนด้วยบ้านแบบใหม่ ที่เขาเรียกว่า "บ้านก่อ" ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของเจ้าของว่า มีเงิน และส่วนมากจะเป็นของครอบครัวที่มีสมาชิกไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งเมืองไทยด้วย
     แต่จากบ้านแบบเดิมๆ ถึง "บ้านก่อ" ผมก็ได้เห็นอะไรที่อยู่กลางๆด้วย อยากจะเรียกว่าบ้าน "ลูกผสม" ครับ .. ดูภาพประกอบซิครับ

                    บ้านลาวแบบเดิมๆ

 

                    บ้านลาว "ลูกผสม"

              บ้านลาวแบบ "บ้านก่อ"