การเรียงลำดับคำถาม มีหลักดังนี้

  ติดต่อ

  การเรียงลำดับคำถาม มีหลักดังนี้  

การเรียงลำดับคำถาม มีหลักดังนี้

1.  คำถามที่มีข้อความเกี่ยวข้องกัน ต่อเนื่องกัน หรืออยู่ในเรื่องราวเดียวกันควรเรียงไว้ใกล้ชิดกัน หรือเอาไว้ในหมวดเดียวกัน

2.   เรียงลำดับจากสิ่งที่คุ้นเคยมากที่สุดไปหาสิ่งที่คุ้นเคยน้อยที่สุด

3.   เรียงคำถามทั่ว ๆ ไป ไว้ก่อนคำถามที่เฉพาะเจาะจง จะช่วยให้ผู้ตอบเข้าใจคำถามทั่ว ๆ ไปได้ดีขึ้น

4.   คำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผู้ตอบควรเอาไว้ต้น ๆ

5.   เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

เมื่อผู้ร่างตรวจสอบเองเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแล้ว ควรนำร่างแบบสอบถามนั้นไปขอคำวิจารณ์จากท่านผู้รู้ ทั้งผู้รู้ทางการวิจัย ผู้รู้ทางการสร้างแบบสอบถาม และผู้รู้ทางเนื้อหาของเรื่องที่จะทำวิจัย แล้วนำข้อวิจารณ์ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไยคำถามต่าง  ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การให้ผู้รู้ทางเนื้อหาวิชาที่จะทำวิจัย วิจารณ์นั้น นับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสร้างแบบสอบถามให้มีคุณภาพสูง ผู้ที่รู้เนื้อหาเท่านั้นจึงจะรู้ว่า แบบสอบถามนั้นวัดตามที่ต้องการให้วัดเพียงใด วัดตรงตามเนื้อหาหรือไม่ ถ้าส่วนมากเห็นว่า เป็นการวัดที่ตรงตามเนื้อหาแล้ว แบบสอบถามนั้นก็ถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 13791, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 18:01:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#วิจัยทางการพยาบาล#พย.615

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)