วันนี้งานชิ้นที่สรรสร้างเป็นตำนานจากการทำงานจนวาระงานสุดท้าย ก่อนจะย้ายไปชลบุรี คืองานที่ผมได้ประพันธ์เพลง กศน.แปดริ้ว และได้จัดคิวบันทึกเสียงเป็น MP 3 ทำต่อเนื่องข้ามวันข้ามเดือน เคลื่อนคล้อย ทะยอยเสร็จมาเป็นลำดับนับได้ ๑๑ เพลง ใช้การบรรเลงจากการสร้างโดยคอมพิวเตอร์ โปรดิวเซอร์คือผอ.นิทัศน์ ลักษณะ วันนี้จึงกะให้เสร็จสมบูรณ์ทุกเพลงบรรเลงดนตรีและมิกซ์เสียงร้องใส่ให้เป็นเพลง ร้องกันเองเล่นกันเองบนแนวเพลงที่ทีความหมายในการสร้างกำลังใจในการทำงาน บ่งบอกถึงการบริหาร จัดการ และสภาพการทำงานกศน.ระดับจังหวัดและสถานศึกษารายอำเภอ ดังชื่อเพลงต่อไปนี้

     ๑. กศน.แปดริ้วร่วมใจ

     ๒. กศน.แปดริ้ว นิวเจนเนอเรชั่น

     ๓. ด้วยรักไมตรีที่ กศน.ปวช.ฉะเชิงเทรา

     ๔. ปฏิบัติการพลิกโฉมห้องสมุดจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ๕. กศน.แปลงยาวรวมพลัง

      ๖.กศน.บางปะกงสามัคคี

      ๗. ส่งเสริมคนดีที่กศน.พนมสารคาม

      ๘. กศน.ราชสาส์น ตำนานแห่งการร่วมใจ

      ๙. กศน.สนามชัยน้ำใจบริการ

      ๑๐. กศน.ท่าตะเกียบพัฒนา

      ๑๑. กศน.บ้านโพธิ์สร้างชื่อ

      กว่าจะเสร็จวันนี้ก็เกือบหกโมงเย็น พรุ่งนี้ก็จะนำไปจัดลงแผ่นซีดีต้นฉบับ และดำเนินการผลิตแผ่นเผยแพร่สู่สถานีวิทยุท้องถิ่น สถานศึกษา ครู นักศึกษากศน.แปดริ้ว ต่อไป แม้ว่ายังแต่งเพลงให้ได้ไม่ครบทุกอำเภอ ขาดอยู่ ๔ อำเภอ ได้แก่ เมือง บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน และบางคล้า เพราะเวลามีจำกัด และถึงเวลาที่กระทรวงศึกษาจัดให้ต้องย้ายทำงานที่ชลบุรี แค่นี้ก็คงพอหอมปากหอมคอ