ห้องสมุดออนไลน์

ความหมายห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัดการทรัพยากรจากหลายสื่อให้อย่ในรูปดิจิตอลมีการออกแบบการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้มีเครื่องมือหรือวิธีการช่วยค้นสารสนเทศความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่สารสนเทศทำให้ห้องสมุดยุคใหม่กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่แนวคิดของห้องสมุดดิจิตอลเพราะแนวโน้มของห้องสมุดยุคใหม่เป็นการจัดการและบริหารทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ เช่น ในรูปสิ่งพิมพ์และในรูปดิจิตอล คำว่าห้องสมุดดิจิตอล เป็นคำที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะให้ความหมายกว้างกว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดเสมือนจริงซึ่งคำว่าอิเล็กทรอนิกส์โดยมากเน้นที่เทคโนโลยี่ที่ใช้ในการจัดการกับสารสนเทศ ส่วนคำว่า เวอร์ชวล เน้นที่สภาวะที่เสมือนจริงที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปแบบทางกายภาพขณะที่คำว่า ดิจิตอล หมายถึง สารสนเทศที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษมีการใช้คำว่า ห้องสมุดไฮบริด คือการนำเทคโนโลยี่ผสมผสานในการจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งในห้องสมุด ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และข้อมูลดิจิตอล เป็นการสะท้อนภาพ การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่ ซึ่งมีสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ และในรูปดิจิตอล ไม่เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคำว่าคลังข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล เอกสาร ที่สำคัญหรือท่น่าสนใจให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดการกับข้อมูล หรือเอกสารเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการให้บริการในห้องสมุดดิจิตอล 1. ระบบที่สามารถให้บริการ และตรวจสอบได้ 2. ระบบบริการยืม - คืน ทรัพยากรด้วยแถบรหัสบาร์โค้ด 3. ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร 4. ระบบตรวจเช็คสถิติการใช้บริการห้องสมุดทรัพยากร 5. ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม - คืน 6. การสำรวจทรัพยากรประจำปี 7. การพิมพ์บาร์โค้ดทรัพยากร และสมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดออนไลด์

คำสำคัญ (Tags)#ออนไลน์

หมายเลขบันทึก: 135872, เขียน: 07 Oct 2007 @ 14:33 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)