โรคหลอดเลือดดำผิดปกติ

venous malformation

โรคหลอดเลือดดำผิดปกติ

พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ   วท.บ.รังสีเทคนิค
สมจิตร จอมแก้ว       ป.รังสีเทคนิค
ตองอ่อน น้อยวัฒน์   พย.บ.
สุรีรัตน์ ธรรมลังกา     พย.บ.
พรรณี สมจิตประเสริฐ พย.บ.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ, สมจิตร จอมแก้ว , ตองอ่อน น้อยวัฒน์, สุรีรัตน์ ธรรมลังกา , พรรณี สมจิตประเสริฐ. โรคหลอดเลือดดำผิดปกติ. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550 ; 1(1) : 84-7 

 

บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดดำผิดปกติ ประกอบด้วยหลอดเลือดดำหรือแอ่งของหลอดเลือดดำที่มีขนาดและรูปร่างผิดปกติ วิธีการรักษาที่สำคัญก็คือ direct puncture with sclerosing agent ด้วย absolute alcohol ซึ่งจะมีอาการภายหลังที่สำคัหลายอย่าง

Venous malformations เป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของหลอดเลือดดำ ลักษณะทางพยาธิวิทยาไม่มี hypercellular แต่จะเป็นผนังของท่อหลอดเลือดที่เป็น mature endothelium ไม่มี angiogenesis ไม่มี proliferation แต่เป็นการเพิ่มขยายขนาดของท่อทางเดินของหลอดเลือด (angioectasia) อาจมีการต่ออย่างผิดปกติของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (fistula) ก็ได้ ดังนั้นเรามักจะพบ venous malformation ที่ประกอบด้วยหลอดเลือดดำหรือแอ่งของหลอดเลือดดำที่มีขนาดและรูปร่างผิดปกติ อาจเป็นกระเปาะเดียวหรือมีผนังกั้น (septations) แบ่งเป็นห้องๆ ก็ได้ ซึ่งถือเป็น vascular malformations ที่พบบ่อยที่สุด มักเห็นรอยโรคตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมักจะโตตามตัวเป็นสัดส่วนกับการเจริญเติบโตของร่างกายและมาโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่น ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงคือปรากฏเป็นก้อนสีออกน้ำเงิน นุ่ม กดยุบได้ และจะเห็นก้อนโตขึ้นเมื่อให้เบ่ง หรือให้บริเวณที่เป็นอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจ จากภาพเอกซเรย์จะเห็นเม็ดหินปูน (phelboliths) เป็นลักษณะจำเพาะ การตรวจหลอดเลือดด้วยวิธี angiogram ไม่ให้ข้อมูลที่ช่วยวินิจฉัย นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว มักใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอมอาร์ไอเพื่อประเมินขนาดที่แน่นอนและเพื่อวางแผนการรักษา


วิธีการรักษาที่ได้ผลดีมากคือการใช้ sclerotherapy ฉีดเข้าไปโดยตรงในแอ่งของหลอดเลือดดำเพื่อทำลายผนังหลอดเลือดที่ผิดปกติทำให้ก้อนยุบลงโดยไม่มีร่องรอยหรือแผลเป็น sclerosing agent ที่ใช้คือ absolute alcohol

 ปัจจุบันมีรายงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ethanol มีความสามารถในการทำลาย endothelial และ denature blood protein และช่วยให้เกิด thrombosis ทำให้เกิดการอุดตันและทำลายของผนังหลอดเลือดที่ผิดปกตินั้น นอกจากราคาที่ถูก และหาได้ง่ายแล้ว

Effect of alcohol
1. denature the blood cells
2. dehydrate or sclerose endothelium
3. thrombus formation within 10 min.
4. Subsequent swelling
5. During the next several weeks, fibrosis develops.

 

แต่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้คือ
1. skin or mucous necrosis, if extravasation.
2. neuropathy
3. skin blistering if the lesion is superficial.
4. Over injection;bradycardia, arrhythmias, cardiac arrest
5. Pulmonary hypertension
6. Transient hematuria

สรุป
แอล์กอฮอล์ทำให้เกิด necrosis ของชั้นผิวหนัง และปลายเส้นประสาทถูกทำลาย หากมีการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด นอกจากนั้นอาจเกิด hemolysis ไตวาย หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หาก ethanol ผ่านเข้าไปในระบบกระแสโลหิตมากเกินไป ดังนั้นขณะที่ฉีด ethanol ต้องมั่นใจว่าอยู่ใน vascular space และจำเป็นที่ต้องกดทางออกของหลอดเลือดดำไว้ด้วย โดยทั่วไปปฏิกิริยาของ alcohol จะทำให้เกิดการบวมขึ้นอย่างมากก่อนที่จะค่อยๆ ยุบลงในที่สุด ดังนั้นถ้าเป็นโรคที่บริเวณที่อาจอุดตันทางเดินหายใจได้ เช่น ที่โคนลิ้น หรือกล่องเสียง ควรพิจารณาคาท่อทางเดินหายใจไว้ หรือเจาะคอเพื่อความปลอดภัย venous malformation ที่มีขนาดใหญ่อาจต้องทำหลายครั้ง เนื่องจากต้องจำกัดปริมาณของ alcohol ในแต่ละครั้งไม่เกิน toxic level (1 มล./กก.ของน้ำหนักผู้ป่วย แต่ไม่เกิน 60 มล.ต่อครั้ง)

บรรณานุกรม
1. อัญชลี ชูโรจน์ Vascular Malformations: Classifications and Treatment. การประชุมวิชาการศิริราช-รามาธิบดี บูรณาวิชาการ, กรุงเทพฯ 2549 หน้า 83-89

 

 Venous malformations

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KENA in IR life

คำสำคัญ (Tags)#หลอดเลือดดำ

หมายเลขบันทึก: 135866, เขียน: 07 Oct 2007 @ 14:26 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)