รอเพื่อนร่วมทาง


หากคุณพึงพอใจกับการใช้ชีวิตที่พอเพียง อย่างคนที่เพียงพอ มาร่วมเส้นทางเดินกับเรา

มูลนิธิข้าวขวัญ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนการค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา กิจกรรมส่วนใหญ่ขององค์กร มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรและชุมชน มีการเรียนรู้ภายนอกและฟื้นฟูความรู้ดั้งเดิมมาจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ สามารถลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น  สานสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า และความสำคัญกับเรื่องวิถีชีวิต สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กับการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นอย่างรอบด้าน มาในปีนี้ กิจกรรมของข้าวขวัญได้มีการพัฒนาและขยายองค์ความรู้ไปยังพื้นที่ใหม่  จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ที่มีใจรักในงานพัฒนา  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ตำแหน่งงาน          

:  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม 1 ตำแหน่ง

เพศ                        :  ชาย หรือ หญิง

อายุ                          :  25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา            :  ปริญญาตรี

สถานภาพ               :  โสด

คุณสมบัติที่สำคัญ

 1. มีใจรักในงานพัฒนาชุมชนเป็นพื้นฐาน

  2. มีความขยัน อดทน เป็นแก้วที่เติมน้ำได้ไม่เคยเต็ม                           

                 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับชาวบ้านได้ง่าย มีความมั่นใจในการพูดต่อหน้าชุมชน              4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

                 5. มีแนวคิดและวิธีการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 6.  มีทักษะการพูด โดยเฉพาะการโน้มน้าวใจคน

 7.  มีความสนใจหรือมีประสบการณ์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบ้าง

  8 .สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตามลำพังหรือใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านได้              

9. มีความเข้าใจในกระบวนการการทำงานเป็นทีม                        

              10. เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ความสามารถด้านอื่นๆที่ควรจะมี (บ้าง)

1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ลาว เขมร กะเหรี่ยง  หรืออื่นๆที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทย

2. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมออฟฟิสได้

3. สามารถขับรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ (หรือจักรยานก็ยังดี ) พร้อมใบขับขี่

               4. ทักษะด้านสันทนาการ เกมส์หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายและให้แง่คิดต่างๆ

              5. ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากนี้ โปรดระบุ 

ผู้ใดสนใจ และคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว โปรดส่งใบสมัคร ดังนี้

1.รายละเอียดแนะนำตัวเอง

2.เอกสารสำคัญทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย

3.บอกเล่าประสบการณ์ทางด้านงานพัฒนาชุมชนที่ตนมีในด้านต่างๆและถ้า   เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  1 กระดาษ A4 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 ทางมูลนิธิจะใช้วิธีการคัดเลือกจากจดหมายสมัครงานของคุณ ที่มีรายละเอียดและความน่าสนใจมากพอ เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ที่มูลนิธิในลำดับต่อไป   คุณจะได้รับทราบอัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของมูลนิธิก็ต่อเมื่อ ได้มีโอกาสให้เราสัมภาษณ์และรู้จักตัวตนของคุณก่อนเท่านั้น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนกล้า และชอบคิดนอกกรอบ มาแสดงตัวตนให้เราได้รู้จักโดยด่วน

ส่งรายละเอียดมาที่ มูลนิธิข้าวขวัญ 13/1 หมู่ 3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 1 ซ.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230

โทร 035-597193    ตั้งแต่วันนี้ 31 ตุลาคม 2550
คำสำคัญ (Tags): #ข้าวขวัญ
หมายเลขบันทึก: 135482เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2007 11:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 14:59 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

เห็นคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการแล้ว...ถูกใจจริงๆ 

พอจะเข้าใจได้ถึงความเป็นมูลนิธิข้าวขวัญครับ

ขอให้ได้คนดีและเก่งมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเร็วๆนะครับ

 

 

ยังไงก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ

สวัสดีคะ ได้ทราบข่าวมูลนิธิข้าวขวัญต้องการเพื่อนใหม่จากเว็บไซต์ thaingo คะ

สนใจมากคะ ยิ่งได้เข้าไปอ่านประวัติความเป็นมาขอ งมูลนิธิแล้วยอมรับว่ามีประโยชน์และอยากเป็นคนนำประโยชน์นั้นเผยแพร่ให้คนอื่นๆ ได้รู้กันคะ

แต่ตอนนี้ยังติดทำงานที่เก่า (ในกทม.) และยังไม่สามารถลาออกได้ในปีนี้ พยายามโทรศัพท์เข้าไปคุยตามเบอร์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์แต่ไม่มีคนรับสายเลยคะ

ช่วยลงเบอร์ที่ติดต่อได้ หรือบุคคลที่พอจะพูดคุยได้ให้หน่อยได้มั้ยคะ เพราะคิดว่าถึงตอนนี้ยังร่วมงานด้วยไม่ได้ แต่อาจจะมีโอกาสอย่างนี้อีกในวันข้างหน้า ได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน เผื่อมูลนิธิมีกิจกรรมอะไรอาจเข้าร่วมได้

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 

Dear

เบอร์โทร 035-597193

หรือติดต่อ ภวลัญฉน์ 087-4081331

 

ได้อ่านดูแล้วรู้สึกอยากร่วมงานด้วยช่วงนี้ยังมีการเปิกรับสมัครอยู่หรือเปล่าค่ะ มีความสนใจค่ะ และคิดว่าในฐานะที่เราเป็นลูกชาวนาคนน่าจะทำงานในส่วนนี้ที่เราเดและเติบโตมากับอาชีพนี้ได้ดีกว่าอาชีพอื่น ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติลูกชาวนาคนตัวดำคนหนึ่งได้มีโอกาสถามคำถาม และหากเป็นไปได้ข้าพเจ้าอยากร่วมงานกับชาวนาด้วยกัน ค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบปัญหานี้ด้วยนะค่ะ จากเด็กกังลังหางาน

ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะ ที่แวะเข้ามาหาข้าวขวัญ รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยยังพบว่า มีคนรุ่นใหม่หลายๆคนยังยกย่องชาวนาอยู่ จริงๆก่อนหน้านี้ เราพยายามอย่างมากที่จะเฟ้นหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งเราเชื่อว่ามี แต่ไม่ง่ายนักที่จะหาเจอ ในวันนี้ เราได้ให้โอกาสเด็กผู้หญิงสองคนแล้วค่ะ ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการร่วมเดินทางกับเรา เราเริ่มให้เด็กทั้งสองได้เรียนรู้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นี้เอง เด็กทั้งสองต้องผ่านการเรียนรู้ก่อนสี่เดือนค่ะ ถึงจะได้รับผลการประเมินอีกครั้ง ว่าเธอสามารถร่วมเดินเส้นทางสายลำบากนี้ด้วยกันกับเราได้หรือไม่ หรือเธอจะท้อใจขอเดินออกจากเส้นทางของเราไปเองซะก่อน

ขอเวลาพิสูจน์ใจเด็กทั้งสอง อีก 4 เดือน ค่ะ หลังจากนั้น จะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามข่าวเรื่อยๆนะคะ

หรือถ้าต้องการแวะมาทักทาย เยี่ยมเยือนที่มูลนิธิ เชิญได้ตลอดเลยนะคะ โทรมาได้ที่ 035-597193 ค่ะ

ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจจะเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์

สำหรับคำถามที่ได้ถามไปแล้วนั้นข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณในคำตอบที่ได้รับข้าพเจ้าคิดว่าองค์กรณ์นี้น่าสนใจดีข้าพคิดตั้งแต่เรียนจบแล้วว่าข้าพเจ้าอยากร่วมงานนี้ด้วยอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเคยทำงานเกี่ยวกับข้าวที่สหกรณ์ข้าวปลอดสารพิษจังหวัดสุรินทร์แต่ช่วงนั้นข้าพเจ้ากำลังศึกษา ข้าพเจ้าทำในส่วนผู้ช่วย การเก็บข้อมูลในพื้นที่ ข้าพคิดว่าในจุดนี้ข้าพทำแล้วได้เห็นกลุ่มชาวบ้านร่าวแรงร่วมใจกันนและนั้นคือสิ่งที่ข้าพพอใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รามงานกับชาวบ้าน ชุมชน และนี่คือความเป็นคนไทยที่มีไม่ได้ขาดหายไป ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาอาจจะเป็นการพรรณามากเกินไปหรือเปล่า แต่สาเหตุหลักคือ ข้าพเจ้าชอบงานของข้าวขวัญอย่างจริงใจ และอยากจะติดต่อกันแต่นี้ แต่มันคงจะทุกครั้งไม่ได้เพราะหนึ่งข้าพทำงาน และสองคือกลุมของท่านคงไม่มีเวลามาตอบคำตามของข้าพเจ้ากะมัง หากมีโอกกาสข้าพเจ้าอยากร่วมงานกับข้าวขวัญขด้วย ข้าพเจ้าอาจทำให้ท่านเสียเวลามากเกินไปแล้วข้าพเจ้าต้องกล่าวคำขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อข้าวขวัญขอบคุณคะ

ตอนนี้เราเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งค่ะ ถ้าน้องยังสนใจอยู่ ให้ส่งเอกสารมาที่มูลนิธิโดยด่วนหรือโทรศัพท์มาที่ 035-597193 ภายในวันนี้จะดีมาก

ดีใจด้วยนะครับที่มีผู้กล้าหลายท่านสนใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับมูลนิธิข้าวขวัญ

ยอมรับเลยครับว่าคุณสมบัติที่ต้องการเป็นคุณสมบัติที่น้อยคนจะมีครบแต่เชื่อว่ามีครับ

ส่วนคนที่ตั้งใจก็น่าสนใจนะครับ ผมเคยเจอคนที่คุณสมบัติธรรมดา(เกือบจะไม่เลือกแล้วครับ) แต่มีความมุ่งมั่นอยากจะทำ แล้วเขาก็ทำได้ดี(คือพัฒนางานขึ้นตามเวลาและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นครับ)  พอตอนหลังเล่าให้เขาฟังว่าผมเกือบทำผิดเพราะจะไม่เลือกเขาเนื่องจากดูจากเอกสารและประสบการณ์แล้วแทบจะไม่ตรงเลยครับ ลองดูนะครับ

จ้างมาเป็นช่างดูแลระบบต่างๆของนิทรรศการ แต่จบครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประสบการณ์ทำงานโต๊ะสนุกเกอร์

เขาบอกว่า"ชอบทะเล  พอจะซ่อมระบบไฟฟ้าได้บ้าง  แต่อยากจะเรียนรู้และอยากจะทำงานที่นี่"

 เฮ้ออ่านดูแล้วเป็นไงครับ ผมคิดหนักเลยครับ

แต่โชคดีครับที่ได้ให้โอกาสคนที่ตั้งใจจริงๆ ขอให้โชคดีนะครับ

ต้องการเข้าอบรม วิธีแห่งเกษตรอินทรีย๋ ไม่ทราบว่าจะเปิดอบรม อีกเมื่อไรคะ ถ้ายัง/งได้โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ด้วยได้ ขอบคูณมากคะ

สวัสดีค่ะ คุณประกายมาศ

มูลนิธิข้าวขวัญจะจัดอบรมการทำนาอินทรีย์แก่บุคคลทั่วไปค่ะ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551 ตรงกับ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ค่ะ

ถ้าสนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดที่ http://www.mgos.gotoknow.org ค่ะ

หรือติดต่อที่ดิฉัน ภวลัญฉน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมได้ดดยตรง ที่ 083-553-4661 ตลอดเวลาค่ะ หวังว่าเราคงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันข้างหน้าค่ะ

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อยากไปร่วมงานด้วยจังเลย แต่ว่าไม่สามารถลางานไปได้หลายวันไว้โอกาสนะค่ะ ช่วงนี้รับสมัครงานอยู่หรือเปล่าค่ะ...มีคนเขาถามมานะคะเพราะเขาทราบข่าวมีการอบรมงานเกี่ยวกับการเกษตรแบบพอเพียงมาเลย....งานประมาณว่า อาสาสมัครแบบนี้มีไหมคะเขาอยากร่วมงานกับมูลนิธิจริงๆเพราะเขาบอกว่า..ข้าวขวัญ..ทำงานในแบบที่เขาชอบและถนัด

สวัสดีค่ะ เมื่อคืนได้ดูรายการเจาะใจแล้วชอบมาก มูลนิธิจัดอบรม ศุกร์-อาทิตย์ นี้แล้ว จะจัดอบรมอีกเมื่อไหร่คะ คือตัวเองไม่ได้เป็นชาวนาหรอกค่ะแต่น้องเป็นและเขาอยู่ไกล อยู่ขอนแก่นค่ะ อยากจะให้น้องเข้ารับการอบรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเค้า เพราะเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์เท่าไหร่ พูดกรอกหูเขาทุกครั้งที่ได้กลับไปเยี่ยมเขา และก็พยายามหาข้อมูลให้เขา มาเมื่อปีที่แล้วเขาลองทำตามที่แนะนำแล้วได้ผลดี แต่ยังไม่ค่อยมีความรู้มากนัก เลยอยากให้เขาได้ศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นค่ะ คืออยากให้เขาทำแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท