ติดต่อ

  ติดต่อ

การถ่ายโอนการศึกษาได้อะไร

  ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนี้  
ท่านคิดว่าการถ่ายใครได้ประโยชน์  ใครเสียประโยชน์  เด็กได้อะไรกับการนี้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 13356, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

ความเห็น (0)