การถ่ายโอนการศึกษาได้อะไร

ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนี้
ท่านคิดว่าการถ่ายใครได้ประโยชน์  ใครเสียประโยชน์  เด็กได้อะไรกับการนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาไทยความเห็น (0)