สวัสดีครับ  ทุกท่าน วันนี้ผมเอาภาพ 2 ภาพนี้มาฝาก  ซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ผมเคยสัมผัสมา  ยากที่จะได้มา ทำไมมันจึงมาวางขายอยูที่ตลาดนัดได้ ทั้งที่มันไม่ใช่ผลไม้ และคนรุ่นหลังๆกินไม่เป็นและไม่รู้จักด้วยซำ

ลูกหวาย ก็เป็นไม้ป่าเถาว์ไม้เลื้อย ลำต้นขนาดหัวแม่มือเลื้อยพันต้นไม้อื่น มีหนามทั้งที่ต้นและใบ  อายุหลายสิบปีจึงจออกผล ชอบขึ้นในป่าแก่ทีมีร่มเงา รสชาดหวานฝาดๆ แต่หวายมีประโยชน์หลายอย่าง ใข้ทำเครื่องจักรสานและอื่นๆ

]^ds;kp

         ลูกหว้า เป็นไม้ป่า ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่หัวไร่ปลายนา ผลจะสุกช่วงเดือน4เดือน5 หน้าเก็บข้าว  มีผลขนาดเล็ก เวลาสุกจะมีสีดำ รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อหนาบ้างบางบ้าง

ลูกหว้า

 ท่านลองนึกภาพต้นและแหล่งที่พืช 2 ชนิดนี้ ฃอบขึ้นแล้วท่านนึกถึงคนที่ไปเก็บผลของพืช 2 ชนิดนี้มาขาย ไม่ใช่เรือง ง่ายๆ แต่ทำไม่เขาต้องทำ เพราะอะไร ช่วยให้คำตอบผมด้วย