ดนตรีในละคร เรื่องสี่แผ่นดิน

 อาจารย์สุดจิตต์ ดุริยะประณีต ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ และได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นการให้รางวัลครั้งที่ ๖ เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง สี่แผ่นดิน

 ท่านเป็น คุณยายของ ขุนอินทร์ จากภาพยนตร์ เรื่อง โหมโรง

 ท่านได้รับเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๖

 งานนวนตรรมและเทคโนโลยี ๒๐๐๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความกรุณาจากท่านมาเป็น ผู้ตัดสินดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครับ

JJ