.......   เมื่อเรามีความต้องการจะผลิตผึ้งนางพญา นั้นต้องมีการสำรวจและวางแผนว่าจะใช้ผึ้งนางพญาเท่าไร มีรังผึ้งกี่รัง มีรังไหนที่จะนำเป็นมาเป็นแม่พันธ์ รังไหนมีผึ้งเยอะ ๆ แข็ง ๆ (ตัวแน่น สุขภาพดี) ซึ่งจะใช้เป็นรังพี่เลี้ยง (ภาษาอังกฤษ เขาเรียกกันว่า Starter ครับ)  ต่อจะนั้นก็ต้องหาอุปกรณ์ ให้ครบ ซึ่งก็มีไม่มากอะไรแต่สำคัญต้องทำบ่อย ๆ จึงจะได้ผลดี และได้จำนวนที่ต้องการ

พอจะสรุปได้ดังนี้

๑.วางแผนการผลิต จะใช้กี่ตัว เวลาไหน(เรื่องการกำหนดวันจะพูดในตอนต่อไป) เลือกสถานที่

๒.เลือกแม่พันธ์ (เอาที่ไข่ดี ๆ ไว้ก่อน)

๓.เลือกรังพี่เลี้ยง (เอาที่ตัวเยอะ แน่น ๆ มีดักแด้แก่เยอะ ๆ)

๔.ช่วงที่ทำจะต้องมีอาหารของผึ้งสมบรูณ์ (อุดมไปด้วย น้ำหวานและเกสร)

ขั้นต่อไปจะมากันต่อนะครับ