ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์(Logispost)

chai
บริการส่งของชิ้นใหญ่ Logispost

รายละเอียด Logispost นี้ เป็นของเก่า ตอนนี้มีการแก้ไขและเปิดรับกว้างกว่านี้ รวมถึงราคาที่ฝากส่งก็ได้มีการปรับเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้ปรับแก้ในนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้ใน www.thailandpost.co.th นะคับ

บริการ Logispost คือ บริการที่ ปณท รับฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ทางไปรษณีย์ในประเทศ โดยมีหลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการนำจ่าย สามารถติดตามระบบงานได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่าย หาก Logispost ดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ ปณท จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ปณท กำหนด


Logispost มีน้ำหนักและขนาดอย่างสูง ดังนี้


1. น้ำหนักอย่างสูง(สิ่งของรวมวัสดุหุ้มห่อ) ไม่เกิน 200 กิโลกรัม(กก.) โดยน้ำหนัก ที่นำมาใช้เป็นฐานการคำนวณค่าบริการมี 2 ชนิดน้ำหนัก คือ
1.1 น้ำหนักจริง (Gross Weight) คือ น้ำหนักสิ่งของที่ได้จากการชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (กก.)
1.2 น้ำหนักปริมาตร(Volume Weight) คือ น้ำหนักที่เกิดจากการวัดขนาดของสิ่งของ (กว้าง – ยาว – สูง) ตามการคำนวณหาค่าของน้ำหนักปริมาตร ตามสูตรการคำนวณ VOLUMETRIC ตามหลักสากล คือ กว้าง x ยาว x สูง(เซนติเมตร) = กิโลกรัม(กก.) โดยจะเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักน้อย
1.3 ขนาดอย่างสูง (กว้าง- ยาว- สูง)
1.4 กว้างไม่เกิน 150 เซนติเมตร
1.5 ยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร
1.6 สูงไม่เกิน 150 เซนติ เมตร

2. สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม ให้ฝากส่งได้เฉพาะจากที่ทำการต้นทาง ศป.(เฉพาะ ศป.ที่เปิดบริการ) ถึงปลายทาง ศป. เท่านั้น ยกเว้นสิ่งของที่ ปณท กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์รับฝากส่งได้เป็นพิเศษ
3. ต้องฝากส่ง ณ ที่ทำการและส่งไปนำจ่าย ณ ที่ทำการที่เปิดให้บริการนี้เท่านั้น
4. ระยะเวลาการเดินทางของ Logispost ส่งต่อไปรอจ่ายผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากส่ง
5. สิ่งของที่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
5.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ลำโพง เครื่องเล่นวีซีดี,ดีวีดี
5.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้วที่หุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรง คือ มีลังไม้บรรจุและมีวัสดุกันรั่วซึมดูดซับเพียงพอ
5.3 อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.4 เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ โซฟา ชุดรับแขก โต๊ะอาหาร
5.5 สิ่งของอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานออกกำลังกาย รถจักรยานยนต์

6. สิ่งของที่ไม่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
6.1 สิ่งของประเภทที่เน่าเสียได้ เช่น ผลไม้ต่างๆ
6.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว เช่น เหล้า ไวน์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีการหุ้มห่อหรือบรรจุหีบห่อที่แน่นหนาแข็งแรงดีพอต่อการขนส่ง

6.3 รถจักรยานยนต์ซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบเกิน 250 CC.


6.4 สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมและรถจักรยานยนต์ ที่ส่งถึงปลายทางที่เป็นเกาะ เช่น ปณ.รอบเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะช้าง เป็นต้น

7. การจ่าหน้า
7.1 จ่าหน้าชื่อที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ของผู้ฝากส่งและผู้รับที่ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจนมากที่สุด พร้อมระบุ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรแจ้งให้ผู้รับทราบเมื่อ Logispost ส่งถึงที่ทำการปลายทาง หรือติดต่อผู้ฝากส่งกรณีส่งคืน
7.2 กรณีต้องการให้ผู้รับไปติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการปลายทาง ที่ผู้รับสะดวกติดต่อแทนที่ทำการปลายทางตามที่อยู่ของผู้รับ ให้ดำเนินการได้ โดยจ่าหน้าระบุชื่อผู้รับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้บรรทัดแรก แล้วตามด้วยชื่อที่อยู่ของที่ทำการปลายทางที่ต้องการส่งสิ่งของไปรอจ่ายผู้รับ


8. การหุ้มห่อดำเนินการ ดังนี้
8.1 หุ้มห่ออย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากส่ง ขนาดน้ำหนักและระยะทาง
8.2 สิ่งของที่โดยสภาพทำการขนส่งได้ โดยไม่ต้องบรรจุหีบห่อ หรือไม่ต้องหุ้มห่อ หรือหุ้มห่อเพียงบางส่วนเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากการกระทบกระแทกหรือ รอยขีดข่วน เช่น เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ บานประตู หน้าต่าง ถังน้ำ เป็นต้น ให้รับฝากส่งได้โดยไม่ต้องหุ้มห่อ แต่ควรมีวัสดุป้องกันการกระทบกระแทก หรือขีดข่วนบริเวณขอบมุมหรือส่วนที่บอบบาง เช่น ใช้กระดาษลูกฟูก หรือวัสดุกันกระแทก
8.3 สิ่งของที่โดยสภาพแตกหักได้ง่ายในขณะขนส่ง ซึ่งต้องระมัดระวังในการขนส่ง เป็นพิเศษ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดีโอ ตู้เย็น และเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องหุ้มห่อโดยบรรจุกล่องที่แข็งแรง เช่น กล่องโลหะ กล่องไม้ กล่องพลาสติก หรือกล่องกระดาษแข็ง โดยกรุภายในด้วยวัสดุกันกระแทก ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียดสี หรือการกระทบกระแทกระหว่างสิ่งของที่ฝากส่งหรือสิ่งของกับกล่องที่บรรจุในขณะขนส่ง และอาจเขียนข้อความว่า “ระวัง ของแตก” หรือใช้กล่องที่ใช้บรรจุมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต (ถ้ามี)
กรณี ผู้ฝากส่งยืนยันที่จะฝากส่งโดยไม่หุ้มห่อและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากเกิดชำรุดเสียหายขึ้น จะต้องบันทึกยืนยันไว้ในใบรับฝากบริเวณที่ให้หมายเหตุแต่ทั้งนี้ ปณท อาจจะปฏิเสธการรับฝากส่งก็ได้
8.4 ของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว หรือภาชนะที่แตกหักได้ง่าย เช่น ไวน์ ครีมทาผิว เป็นต้น ต้องหุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรงเพียงพอ โดยบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึม ได้เป็นอย่างดีอีกชั้นหนึ่ง
8.5 ผู้ฝากส่งต้องเป็นฝ่ายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบรรจุหีบห่อหรือหุ้มห่อเอง

รถจักรยานยนต์ ควรใช้วัสดุกันกระแทกหุ้มห่อบริเวณที่เสียงต่อการชำรุด แตกหักเสียหาย เช่น บริเวณ ตัวถังของรถ และกระจก ไฟเลี้ยว ไฟท้าย เป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง


9. สิ่งของที่ถอดแล้วประกอบขึ้นใหม่ได้ เช่น เตียงนอน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องถอดส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกออกจากกันก่อน แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาวัดขนาด หรือชั่งน้ำหนักคิดค่าบริการตามแต่กรณี เพื่อลดพื้นที่ระวางขนส่ง
10. สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์(Printer) , โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เป็นต้น ต้องแยกฝากส่งระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์กับเก้าอี้ หากฝากส่งโดยบรรจุไว้ในหีบห่อหรือหุ้มห่อรวมไว้ด้วยกันได้ ให้ฝากส่งและชำระค่าบริการเป็นชิ้นเดียวได้
11. สิ่งของที่ฝากส่ง ต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ หรือมีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากตรวจพบว่าเป็นหรือซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ ปณท
12. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการพิเศษควบคู่กับ Logispost ได้เฉพาะบริการไปรษณีย์รับประกันบริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) ดังนี้
12.1 การรับประกัน
12.1.1 ห้ามประกันเกินกว่าราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของ แต่ขอประกัน ต่ำกว่าได้
12.1.2 สิ่งของที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อหรือไม่ได้หุ้มห่อ(ส่งแบบเปลือยเปล่า)ไม่รับฝากส่งโดยใช้บริการรับประกัน

12.2 บริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) สำหรับ Logispost เมื่อได้นำจ่ายให้ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว ปณท จะจัดส่งใบตอบรับนั้นคืนผู้ฝากส่ง ตามที่ผู้ฝากส่งเลือกใช้และชำระค่าบริการไว้ ตามวิธีปฏิบัติและอัตราค่าบริการที่ ปณท กำหนด ดังนี้
12.2.1 ทางไปรษณีย์ธรรมดา
12.2.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งตรวจสอบใบตอบรับได้จากระบบ
Track and Trace
13. ผู้ใช้บริการต้องฝากส่ง Logispost ต่อเจ้าหน้าที่รับฝาก และชำระค่าบริการตามอัตราที่ ปณท กำหนดเป็นเงินสดเป็นวิธีการหลัก โดย ปณท จะมอบสำเนาใบรับฝากและใบรับเงินจากระบบเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์อัติโนมัติ (CA POS) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
14. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการ Logispost ด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 22 ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
14.1 ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ เฉพาะส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ “รับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ” จาก ปณท แล้ว


14.2 ชำระค่าบริการโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร(Franking Machine) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใหใช้เครื่องประทับไปรษณียากรจาก ปณท
กรณีชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ หรือชำระโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับฯผู้ใช้บริการต้องจัดทำหลักฐานใบนำส่งตามแบบที่ ปณท กำหนดสำหรับบริการนั้น ๆ
15 ผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบ Logispost ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ ปณท กำหนด หรือสอบถามจากที่ทำการได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารทางอื่น
16. Logispost ที่สูญหาย หรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างทางไปรษณีย์ โดยเกิดจากความพกพร่องของ ปณท ผู้ฝากส่งจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ปณท กำหนด
17. การขอสอบสวน Logispost ต้องดำเนินการภายใน 1 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปณท จะไม่รับสอบสวน

อัตราค่าบริการ Logispost แบบพิกัดน้ำหนัก www.thailandpost.co.th

ส่วนบริการเสริม Logispost Plus เป็นบริการเสริมของบริการ Logispost เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ให้ถึงปลายทางในเวลาที่รวดเร็วขึ้น และสามารถนำจ่ายให้ถึงสถานที่ของผู้รับ เหมาะสำหรับการขนส่งสัมภาระเดินทาง อุปกรณ์การท่องเที่ยว ของฝาก ซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่

เงื่อนไข

- น้ำหนักสูงสุดได้ถึง 200 กิโลกรัม

- มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 7 วันทำการ

- รายละเอียด www.thailandpost.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุยเรื่องไปรษณีย์

คำสำคัญ (Tags)#ย้ายบ้าน#ส่งของ#ส่งของชิ้นใหญ่ logispost#ขนส่งสัมภาระ#ฝากส่งสิ่งของชิ้นใหญ่#ส่งคอมพิวเตอร์#ส่งตู้เย็น#ส่งมอเตอร์ไซค์#ส่งโทรทัศน์

หมายเลขบันทึก: 131924, เขียน: 26 Sep 2007 @ 15:15 (), แก้ไข: 17 Jul 2014 @ 11:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 1205, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เอ็มมี่
IP: xxx.67.165.210
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งของจาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ไป อ.นาโยง จ.ตรัง อัตราค่าขนส่งของต่อไปนี้กี่บาท 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า น้ำหนักประมาน 99-108 กก. 2.รถมอเตอร์ไซด์ สกูปี้ไอ 1 คัน รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

เอ็มมี่
IP: xxx.67.165.210
เขียนเมื่อ 

ไปรษณีเหมาคัน หากเหมาจาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ไป อ.นาโยง จ.ตรัง โดยต้องการขนของต่อไปนี้คิดกี่บาทค่ะ 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า น้ำหนักประมาน 99-108 กก. 2.รถมอเตอร์ไซด์สกูปี้ไอ 1 คัน 3.ชั้นวางหนังสือระดับเอว 1 อัน 4.ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า 5 ลิ้นชักใหญ่ 2 อัน 5.เครื่องซักผ้า 12 กก.ฝาบน กึ่งอัตโนมัติ 1 ตัว 6.กระสอบหนังสือขนาดใหญ่ 1 กระสอบ 7.กระสอบใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่ 3 กระสอบ

นุช
IP: xxx.26.77.170
เขียนเมื่อ 

สอบถามหน่อยค่ะ

ทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการอยู่ เค้าออกกฎใหม่ว่าถ้าของน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ไม่สามารถส่งแบบ logispost ได้ไม่ว่าจะไซส์ขนาดไหน ทางไปรษณีย์ได้ให้ดูว่ามีจดหมายมาจากทางสำนักงานใหญ่แจ้งมาอย่างนี้ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจริงมั้ยคะ แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมีการเปลี่ยนกฎคะเนี่ย

ขอโทษนะคะ ของที่จะต้องส่งชิ้นใหญ่ค่ะ แล้วน้ำหนักประมาณ 15-18 กก. ไม่ทราบว่ามีมาตรการการแก้ไข หรือร้องเรียนบ้างมั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

ท๊อป
IP: xxx.90.15.66
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ถ้าต้องการส่งรถมอไซด์จากแถวๆยานนาวา จะเอารถไปส่งที่ทำการไหนได้บ้างที่อยู่ไกล้ๆอ่ะครับ ขอบคุณครับ

Montri W.
IP: xxx.49.225.178
เขียนเมื่อ 

ตะส่งรถมอเตอร์ไซค์ Honda Phantom (200 cc.) จากอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปอ.เมือง จ.ภูเก็ต ไม่ทราบว่สได้มั้น แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ

กริช
IP: xxx.55.0.209
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าส่งของ จาก ลาดพร้าว-พัทลุง บรรจุกล่องประมาณ 9 กล่อง น้ำหนักต่างกัน รวมแล้วน่าจะประมาณ 70-100 กก ควรส่งแบบไหน และราคาเท่ารัยครับ เพราะบางกล่องไม่ถึง10 โลก็มีครับ

ปู
IP: xxx.99.151.55
เขียนเมื่อ 

สอบถามว่าส่งของแบบโลจิสโพส เป็นข้าวสาร 20 กก.ขึ้นไป จากอุทัย ถึง ภูเก็ต คิดอัตราที่ 20โลเท่าไร และกิโลที่21,22ฯลฯ คือถ้า นำ้หนักเพิ่มขึ้น มากไปเรื่อยคิดอัตรายังไงค่ะรบกวนตอบให้หน่อยนะค่ะ ประมาณกี่วันได้รับของค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

บอส
IP: xxx.228.105.235
เขียนเมื่อ 

ส่งTZR150ซีซีจากร้อยเอ็ดมาจันทบุรีกี่บาทครับ

ตอง
IP: xxx.231.117.190
เขียนเมื่อ 

ส่งเรื่องซักผ้า10kgเเละเครื่องออกกำลังกายราคาเท่าไรคะไปร้อยเอ็ดคะ

เบีย
IP: xxx.53.15.150
เขียนเมื่อ 

สอบถามคะ ต้องการส่งรถ สกู๊ปปี้ไอ จาก หาดใหญ่ ไป กรุงเทพ รามคำแหง 65

1.ราคาเท่าไหร่? 2.กี่วันได้รับของ? 3.ส่งถึงที่หรือต้องไปรับเอง กรณีไปรับเองต้องไปรับที่ไหน?

ขอบคุณคะ

หนึ่ง
IP: xxx.172.212.51
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ส่งรถมอเตอรไซด์ honda C-70 จาก จ.แพร่ ไป จ.เชียงใหม่ เสียค่าส่งประมาณกี่บาทครับ / แล้วมีแบบเก็บเงินปลายทางมั้ยครับ / ขอบคุณครับ

a
IP: xxx.49.225.7
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอร์ไซด์110 ซีซี จากบึงกาฬไปเชียงราย ราคาเท่าไหร่คะ

ธนเศรษฐ
IP: xxx.183.133.85
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งมอไซค์จาก ขอนแก่น มาที่ นนทบุรี ค่าใช้จ่ายเท่าไรคับ แล้วต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง

กิตติชัย
IP: xxx.49.108.242
เขียนเมื่อ 

จะส่งตู้เย็นเล็กขนาด 1.7 คิว จาก สตูล ไป อยุธยา ราคาเท่าไหร่ครับ

ิblue
IP: xxx.183.222.83
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จากสุราษฎร์ธานีไปนครสวรรค์ ราคาเท่าไรคับ แล้วกี่วันถึง

สุรศักดิ์ ว่องไว
IP: xxx.5.200.91
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถจักรยานยนต์ จากอ.เชียงคำ พะเยา ไป อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ ประมาณเท่าไหร่คับ

Fai
IP: xxx.172.176.43
เขียนเมื่อ 

ส่งของจากนนทบุรีมาเชียงใหม่ สถานะตอนนี้ปิดถุงอยู่ที่ศป.ลำพูน2วันแล้วค่ะ  อยากจะขอเบอร์ของศป.ลำพูนหน่อยนะคะ พอดีติดต่อไปทาง1545แล้วไม่ติดค่ะ

นพพล แสนใจศรี
IP: xxx.108.116.15
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอไซค์Fino จากจังหวัดเชียงรายมา มทร.ธัญบุรี มีมั้ยครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

anucha_chainanta
IP: xxx.31.142.246
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งของจากกรุงเทพ ไป ชลบุรี แบบธรรมดา น้ำหนักประมาณ 15 กก. ค่าบริการเท่าไหร่ กี่วันถึง

 และถ้าส่งแบบ EMS ค่าบริการเท่าไหร่ครับ กี่วันถึง

ขอค่าบริการเปรียบเทียบ...ขอบคุณครับ

สาวิตรี
IP: xxx.53.152.167
เขียนเมื่อ 

พอดีว่าหนูสั่งขอให้เค้าส่งไปรษณีแบบธรรมดามาให้ ส่งจากหาดใหญ่ มานครราชสีมา ปกติ7วันก็น่าจะถึงนี้11วันแระ ส่งตั้งแต่วันที่28 เลขพัสดุก็มี(ไปสอบถามที่ไปรษณีก็ตอบหนูง่ายมากว่าไม่เหน)คนที่เค้าส่งจากภูเก็ตมา4วันก็ถึงแล้ว ท้อมากไม่รู้จะไปหาของจากที่ใหน ของน้ำหนังแค่8กิโล มันหายได้ด้วยหรอค่่ะ แล้วทำยัไงจะตามเจอ

จุ๊บ
IP: xxx.91.18.201
เขียนเมื่อ 

ส่งรถมอเตอร์ไซต์ฟีโนจากกระบี่อ.เขาพนมมา กทม หน้ารามราคาเท่าไหร่คะ

ต้าร์ เชียงใหม่
IP: xxx.77.234.119
เขียนเมื่อ 

ผมอยาก ถามว่า ถ้าจะ ส่ง มอเตอร์ไชร์ จากเชียงใหม่ไป ชลบุรีอะคับ c70 คับมีทะเบียนอะคับ จะเสียค่าบริการเท่าไรหรอคับ แล้ว กี่วันถึงอะคับ ผม รบกวนถามหน่อยนะคับ

มณฑิรา
IP: xxx.145.206.188
เขียนเมื่อ 

ส่งโต๊ะเขียนแบบ ขนาด 80*120*98 cm 
จากชลบุรี - อยุธยา
ส่งแบบ EMS พกง. ค่้าส่งเท่าไรคะ
ไปรษณีย์สาขาใดที่รับส่งบ้าง
บวกลบคูณหารแล้ว นน. ไม่เกิน 200 กิโล อยากทราบราคาต้องจ่ายค่าส่งทั้งหมดเท่าไร

นิว
IP: xxx.77.192.161
เขียนเมื่อ 


ต้องการส่งทีวี 14 และ 21 นิ้ว จากนนทบุรีไปนครราชสีมา ประมาณเท่าไรคะ อยากทราบทั้ง 14 และ 21 นิ้วคะ

รบกวนสอบถามครับ

ต้องการส่งจักรเย็บผ้าทางไปรษณย์ เป็นจักรเก่า ต้องการเอามาซ่อมเพื่อใช้ประกอบอาชีพ

ต้นทางอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปลายทางคือเขตบางแค กรุงเทพฯ

อยากทราบว่า

1. ทางไปรษณีย์ต้นทางจะไปรับของที่บ้านได้หรือไม่ 

2. ทางไปรษณีย์ต้นทางจะทำการบรรจุหีบห่อไห้ด้วยได้หรือไม่ เพราะที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ ไม่สามารถนำจักรเย็บผ้ามาส่งที่ไปรษณีย์ได้

3. ประมาณราคาคร่าวๆ ได้หรือไม่

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

กาย
IP: xxx.171.198.84
เขียนเมื่อ 

ส่งรถจาก นครพนม มา บุรีรัมย์ รถเสียหายค่ะ ด้านล่างทางขวาใต้ที่วางเท้าถูกขีดจนพลาสติ๊กเป็นขุยสีขาวๆพื้นผิวบุ๋มเข้้าไปเล็กน้อย ท้อไอเสียเป็นร้อยขีดลึกเหมือนโดนของมีคมขีด รถมอไซ พึ่งซื้อได้สามวันแล้วก็ส่งไปรษณีย์มาคะ ค่าส่งก็แพงแต่ไม่ดูแลรถให้เราเลย เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างคะ  (คำตอบคะ บริการก็ไม่ค่อยดีเลย)

วรรณปวี
IP: xxx.52.165.140
เขียนเมื่อ 

ส่งรถฟีโน่จาก กทม มา มอเกษตร กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ราคาเท่าไร ใช้เวลากี่ัวัน

กันต์
IP: xxx.55.231.168
เขียนเมื่อ 

จะส่งมอไซค์จากสุพรรณ มา ยะลา เท่าไร?

chai
IP: xxx.164.51.48
เขียนเมื่อ 

ประมาณ 580.- บาท คับ

ภัทรสวันฐ์
IP: xxx.49.232.74
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยค่ะว่าส่งของจากเขตแจ้งวัฒนะไปลำพูนประมาณเท่าไหร่   1.มอเตอร์ไซร์ฟรีโน่ 1 คัน  2. ตู้เย็น2 ประตู 1 ตู้  3.เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 4.ทีวี 24 นิ้ว 1 เครื่อง 5.เครื่องเสียงชุดเล็ก 1 ชุด ขอราคาแบบเหมาหรือแบบแยกชิ้นก็ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ณัฐ
IP: xxx.207.146.163
เขียนเมื่อ 

 

 เนื่องจากของที่จะส่งเป็นของชิ้นใหญ่ ไม่ทราบว่ามีบริการมารับของที่บ้าน หรือไม่คะ

ตอนนี้อยู่ที่ หมู่บ้านพฤกษา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ต้องการส่งไปที่แปดริ้วค่ะ

ปลา
IP: xxx.231.102.5
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งจากภูเก็ตไปอุบลค่ะ

ตู้เสืเอผ้าขนาด3บานพับ

โต๊ะเครื่องแป้ง

ที่นอน6ฟุต

เตียงนอนขนาด6ฟุต

ใครพอจะทราบไหมึ่ะว่าค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

เมย์
IP: xxx.172.95.128
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งเครื่องเสียงชุดโฮมเทียเตอร์ ลำโพง2ตัวยาวไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ ลำโพง3ตัวเล็ก สั้น กับตัวเครื่องน้ำหนักประมาณ 15 กิโล ส่งจากไปรณีย์เวียงป่าเป้า เชียงราย ไปที่พัทยา ชลบุรี ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

วันเฉลิม
IP: xxx.67.163.143
เขียนเมื่อ 

คือผมจะส่งจักรยานจากเพชรเกษมไปแถวประเวศอ่ะคับ ไม่ทราบว่าจะส่งไปรษณีย์แถวนั้นได้รึปล่าวคับ และจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และใช้เวลานายรึป่าวคับ

หญิง
IP: xxx.84.195.142
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งมอเตอร์ไซต์สี่สูบจากสุรินทร์ไปเชียงใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอย่างไร ค่มขนส่งประมาณกี่บาท

ีนุ้ย
IP: xxx.230.170.27
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอร์ไซค์จากสมุทรสาครไปเชียงราย เท่าไหร่คะ

ออฟ
IP: xxx.49.249.239
เขียนเมื่อ 

จะส่งเครื่องของรถจักรยานยนต์ครับ น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม จากอ.เมือง จ.สงขลา ไปจ.โคราช ค่าส่งประมาณเท่าไหร่ได้ครับ

เตี๋ยวหมู
IP: xxx.230.75.1
เขียนเมื่อ 

อยากส่งอาหารทะเลแช่แข็งจากชลบุรี-ขอนแก่น ได้มั้ยคะ ถ้าได้มีขั้นตอนยังไงคะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ รบกวนขอรายละเอียดหน่อยค่ะ ขอบคุณมาก

รุจิรัตน์
IP: xxx.84.35.244
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอไซด์110ccจากชลบุรี ไปอ.นาคูจ.กาฬสินธุ์ค่าบริการเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

krupoat
IP: xxx.93.228.105
เขียนเมื่อ 

สอบถามหน่อยครับ ส่งมอเตอร์ไชค์ ฮอนด้าดรีม จาก เชียงราย ถึง อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

พัชรี
IP: xxx.4.134.226
เขียนเมื่อ 

ส่งตู้เย็นไปมหาสารคาม เท่าไรคะ

ออย
IP: xxx.230.186.227
เขียนเมื่อ 

อยากจะทราบอ่ค่ะว่าจะส่งชุดที่นอนอ่คร้าผ้าปู+ผ้านวมแบบบางอ่คร้า ราคาส่งประมานเท่าไหร่คร้า แบบ อีเอ็มเอส กับทำแบบลงทะเบียนอ่คร้า อยากทราบด้วยว่าถ้าเราแพคของแล้วแบบทั่วไปของชุดเครื่องนอนอ่เราไม่ต้องห่ออีกไช่ไหม่คร้า แล้วไปรษณีจะส่งถึงปลายทางเลยไหมหรือว่าต้องไปรับเอง ชวยบอกด้วยน่ะคร้า

ต่าย
IP: xxx.0.222.156
เขียนเมื่อ 

คือจะย้ายบ้านค่ะจากสมุยไปที่อุดรอยากส่งเตียงนอนพร้อมที่นอน5-6ฟุตค่ะค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่คะ

พุฒินาท มากเพ็ง
IP: xxx.230.115.12
เขียนเมื่อ 

ต้องการสงรถเมี่ยงปลาขนาดกว่าง50 ยาว100 สูง100ราคาประมาณเท่าไรส่งจากหัวหินมานครศรีธรรมราช แล้วทีหัวหินรับส่งของขนาดใหญไหม

Deera
IP: xxx.84.19.96
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งจักรยานยนต์จากกระบี่ ปัยแม่สาย เชียงราย ใช้เวลากี่วันและราคาิท่าไหร่คับ!!

แนน
IP: xxx.230.141.83
เขียนเมื่อ 

ส่งมอไซด์จากสุราดไปชลบุรีค่ะ((ศรีราชา))<p>ทีวี 21นิ้วด้วยค่า</p>

แนน
IP: xxx.230.131.29
เขียนเมื่อ 

ส่งทีวีจากสุราดไปชลบุรีราคาเท่ารัยค่ะ

toto
IP: xxx.5.3.147
เขียนเมื่อ 

คือผมต้องการส่ง เตียง + ที่นอนขานด 6 ฟุต ส่งจาก จ นครศรีธรรมราช ไป จ ภูเก็ต อยากทราบว่าจะส่งได้มั้ย และจะมีค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่ รบกวนด้วยครับ

M
IP: xxx.47.75.78
เขียนเมื่อ 

ส่งtv 14นิ้ว จากปณอุตรดิตถ์ มา ปณหนองขาม ชลบุรีเท่าไหร่คะ ขอบตุณค่ะ

GSR
IP: xxx.4.141.98
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าส่งรถมอเตอร์ไซค์ ร้อยเอ็ดไปชลบุรี นำหนัก 110 cc ค่าบริการจะอยู่ที่เท่าไหร่หรอค้ะ?

ป๋อม
IP: xxx.5.7.246
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถฮอนด้าคลิก110ccจากภูเก็ตไปอ.ปทุมราชฯจ.อำนาจเจริญราคาประมาณเท่าไหร่

และกี่วันถึง

และอยากทราบว่าถ้าอยากให้ถึงภายใน3-5วันมีบริการมั้ยคะ

แอร์
IP: xxx.230.151.201
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

จะส่งโซฟาจาก กทม.ไปกระบี่

น้ำหนักประมาณ 70 กก.

ค่าส่งเท่าไหร่ค่ะ

สุจิตรา
IP: xxx.55.148.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ศป.ลำพูน คืออะไรคะ

เด็กตจว.(กระบี่)
IP: xxx.230.134.156
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามว่าถ้าต้องส่งเสื้อผ้ากับหนังสือ(จากไปรณีย์รามอินทรากลับกระบี่)โดยแพ็กของใส่ไว้ในถุงกระสอบกับกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้วสามารถส่งไปรณีย์ได้เลยไม่ค่ะหรือต้องไปชื้อกล่องมาใส่เองอีก(ช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ)

หน่อย
IP: xxx.55.34.160
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าจะส่งเตียงจากกทม.ไปต่างจังหวัดที่ชัยภูมิราคาเท่าไหร่ค่ะ

wan
IP: xxx.46.227.134
เขียนเมื่อ 

จะส่งทีวีLCD 32 นิ้วจากกรุงเทพแถวสะพานควายไปจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ทราบค่าส่งเท่ารัย ประมาณก็ได้

บี
IP: xxx.49.92.185
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งตู้เย็น 6คิว จากนครพนม ไป ขอนแก่น ราคาเท่าไหร่คะ แล้วมีบริการส่งถึงที่เลยมั้ยคะ

Nitchakarn
IP: xxx.172.83.149
เขียนเมื่อ 

ตู้เย็น 32 กก จากเชียงใหม่ไปเชียงรายราคาเท่าไหร่อะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ห่างหายไปนาน ตอนนี้ส่งของชิ้นใหญ่ การหุ้มห่อป้องกันสิ่งของที่ฝากส่งไม่ได้ป้องกันเพียงพอ ขอความกรุณาหุ้มห่อให้มั่นคงแข็งแรงเพียงพอกับสิ่งของที่ฝากส่ง และตลอดระยะทางขนส่ง หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในขณะรับฝาก หรือเรียกใช้บริการรับประกันเสริมนะคับ

ตัสนีม
IP: xxx.53.97.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คือ จะสอบถามว่า จะส่งรถมอเตอร์ไซค์ จากนราธิวาส ไปปัตตานี คิดค่าบริการประมาณเท่าไหร่ค่ะ

พรเพพ
IP: xxx.230.163.170
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งของที่มีขนาดยาวปนะมาณ2เมตรเขาคิดเรตอย่างไร

สุพันธิวา
IP: xxx.174.107.206
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอเตอร์ไซต์ น้ำหนักประมาณ 115 กิโลกรัมค่ะ จากต้นทาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน-อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ราคาค่าส่งประมาณเท่าไหร่คะ แล้วประมาณกี่วันถึงคะ

โมเม
IP: xxx.5.186.229
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าส่งแอร์จำเป็นต้องมีกล่องใส่ด้วยรีป่าวคะ พอดีจะส่งกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ

เอนก
IP: xxx.4.241.20
เขียนเมื่อ 

วันนี้ไปส่งของที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน 2 กล่อง ตอนแรกบอกเจ้ัาหน้าที่ว่าส่งแบบ LOGISPOST

และเจ้าหน้าที่ก็เอาของไปชั่งน้ำหนัก (1 กล่อง=4kg , 1 กล่อง=6kg) พร้อมกับเปรยมาว่าน้ำหนักน้อยส่งแล้วจะขาดทุน และก็ไม่แนะนำให้ลูกค้าเลยว่าควรจะส่งแบบไหน 

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำจนจบทุกขั้นตอนพร้อมกับแจ้งค่าบริการทั้งหมด 530 บาท และก็แจ้งว่าไม่สามารถแก้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ key ข้อมูลไปแล้ว 

ผมก็ไม่ทราบข้อมูลการส่งแต่ละแบบ มีอะไรบ้าง อย่างไหนดีกว่ากัน 

สำหรับผมค่าส่งของแค่นี้ก็แพงมาก อยากจะทราบว่าทำไม เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกว่าควรจะส่งแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุด เซ็งจริง ๆ ครับ

หยก
IP: xxx.52.74.130
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามนะครับ ต้องการส่งเสื้อชูชีพจำนวน100ตัว แบ่งใส่กล่องขนาด 80*80*160cm. น้ำหนักไม่ทราบครับ

ไปจ.กระบี่ในวันที่18/11/14 จะถึงช่วงวันไหน ราคาเท่าไร หรือมีข้อแนะนำอะไร รบกวนชี้แนะหน่อยครับ.

ธนภัทร
IP: xxx.89.153.42
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าเป็นที่นอนขนาดใหญ่นี้จะจัดส่งไปเชียงใหม่ได้หรือป่าวครับ

jirasak
IP: xxx.46.14.231
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าผมจะส่งตู้เย็น4.9คิว กระทะไฟฟ้า พัดลม หม้อหุงข้าว1.8ลิตรจากชัยภูมิไปสตูลค่าส่งเท่าไรครับ

ธวัชชัย ผลาหาญ
IP: xxx.46.164.4
เขียนเมื่อ 
  1. ผมอยากทราบว่า รถยังไม่เป็นชื่อของผม เเต่จ่ายงวดเสร็จเเล้ว ต้องการจะเอารถกลับบุรีร้มย์ ไปโอนเเบบลอยที่นั่น ได้ไหมคัป ผมจะส่งรถไปก่อน ส่วนตัวผมไปตอนหลัง อยากทราบว่าจะถึงประมานกี่วันคัป เเล้วราคาเท่าไหร่
อ้อม
IP: xxx.230.85.48
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งรถมอไซต์ไปภูเก็ตราคาเท่าไรค่ะ

บอย
IP: xxx.77.237.250
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งขิมอ่ะคับ ควรใช้กล่องแบบไหน ราคาประมาณเท่าไหร่คับ

จอย
IP: xxx.55.4.85
เขียนเมื่อ 

คือจะส่งนมผง1ลังน้ำหนักประมาณไม่เกิน3กิโลเสียค่าจัดส่งแล้วแต่เวลาไปรับของต้องเสียตังอีกรอบไหมค่ะเพื่อรับของปลายทาง

บอย
IP: xxx.237.11.225
เขียนเมื่อ 

จะส่งมอเตอร์ไซค์ จากสุราษฯ อ.พระแสง ต. บางสวรรค์ ไป พัทลุง มารับพัสดุได้รึป่าวคับ

กวาง
IP: xxx.88.180.194
เขียนเมื่อ 

จะส่งเตียงนอน ไปรษณีย์มีบริการมารับถึงบ้านไหมคะ

วินิทรา เกิดผล
IP: xxx.46.237.83
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าไปรษณีย์ที่อำเภอเชียงคาน จ.เลย เค้าบริการส่งของชิ้นใหญ่ไหมคะ เช่น เสื้อผ้าแพ็คใส่ถังกับแพ็คใส่ถุงและถังแก๊สเปล่า 1ถังคะ และราคาเท่าไหร่คะ

ฐานันดร มัดจิตร์
IP: xxx.230.212.147
เขียนเมื่อ 

Balloon

นัทโรจน์
IP: xxx.88.41.137
เขียนเมื่อ 

สอบถามส่งปุ๋ย 1กระสอบ ค่าส่งเท่าไหร่ครับ

จิดาภา
IP: xxx.46.108.150
เขียนเมื่อ 

จะส่งเก้าอี้ตัดผมหนักประมาณ15กกต่อตัวมีสองตัวราคาเท่าไหร่ค

Nut
IP: xxx.47.73.117
เขียนเมื่อ 

ส่งน้ำตาล หนัก10 - 50 โล คิด คชจ. เท่าไหร่ครับ ส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมครับ

มิตรชัย ขนส่ง
IP: xxx.55.77.50
เขียนเมื่อ 

มิตรชัย ขนส่ง

รับส่งของทุกชนิด รับส่งทั่วประเทศ ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนาน ไม่ยุ่งยาก

เพียงโทร.095-9391709 , 091-078 2215

LineID:djmicsjudhai

สุดารัตน์ จาถา
IP: xxx.229.105.82
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอเตอร์ไซค์จากขอนแก่นไปชลบุรีเท่าไหร่คะ

Utako
IP: xxx.158.166.150
เขียนเมื่อ 

หากอยากจะส่งที่นอน 3.5 ฟุต แบบนี้พอจะส่งได้ไหมค่ั

ต้า
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ตู้เย็น 58*68*178 cm เท่าาไรคะ

สงสัยจัง
IP: xxx.158.167.157
เขียนเมื่อ 

มีแต่คนถาม......แต่ไร้วี่แววคนตอบ แล้วจะทำขึ้นมาเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ

นก
IP: xxx.158.167.158
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งเครื่องซักผ้ากับบ้านนครสวรรค์ราคาเท่าไหร่ค่ะ


ณัฎฐ์วรินทร์
IP: xxx.158.165.141
เขียนเมื่อ 

ต้องการจะส่งมอไซค์ เวฟ 100 กับเย็น 4.5คิเซ จากสุราษฎร์ธานีไปสงขลา

คิดอย่างไงค่ะ

พลกฤษณ์ แก้วทองประคำ
IP: xxx.158.166.140
เขียนเมื่อ 

อยากให้เช็คดูรถที่ส่งมาให้หน่อยครับว่าตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วครับ เป็นรถบิ๊กไบค์ครับ ส่งจากปณ.กันทรวิชัย จ.มหาสารครามครับ


ชลลดา ดำรงศรีกุญชร
IP: xxx.158.166.132
เขียนเมื่อ 

ส่งเก้าอี้ขนาดน้ำหนัก50กิโลกรัมไปอ.บางสะพานจ.ประจวบราคาดท่าไหร่ค่ะ

พิม
IP: xxx.158.167.144
เขียนเมื่อ 

สอบถามว่า ยางรถบรรทุก/รถบัส หนัก 65กิโล ต่อเส้น ค่าบริการเท่าไร ค่ะ

Pamon
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

ตกลงอ่านมาทั้งหมด มีแต่คนถาม คนตอบไม่เห็นมีเลย ใครทราบช่วยตอบกันหน่อนนะครับ

ฟิมล์
IP: xxx.158.165.188
เขียนเมื่อ 

ส่งแบบ โลจิสโพสต์แล้ว ต้องไปรับเองที่ไปรษณีย์รึป่าว

พอเช็คเลขสถานะพัสดุ EMS ขึ้นว่า "รอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์"


ลองดูค่ะ
IP: xxx.158.166.219
เขียนเมื่อ 

เคยลองใช้บริการของ Blue&White Express

เค้าส่งพัสดุด่วน ชิ้นใหญ่ แค่ไหนก็ส่ง ของเราส่งวันเดียวก็ถึงแล้ว

ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์ เค้าก็ส่งได้

เคยใช้บริการมี 2 ที่ Blue&White Express สาขาเมืองทอง เบอร์โทร 08-2323-9933

กับ Blue&White Express สาขาพุทธมณฑล สาย4 เบอร์โทร 081-7722-900

บริการดีมาก มีอุปกรณ์แพ็คของกันแตกทุกแบบเลย ลองไปใช้บริการกันดูนค่ะ
ฝน
IP: xxx.47.233.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีดีค่ะ

จะสอบถามราคาส่งของค่ะ จากกรุงเทพ ราม 2 ไปพัทลุงคะ

1.ที่นอน 5 ฟุต ไม่มีเตียง ราคาเท่ารัยค่ะ

2.ตู้เย็นขนาด 187.4 (6.6 คิวบิกฟุต)ราคาเท่ารัยค่ะ

3.เครื่องซักผ้า ฝาหน้า ราคาเท่ารัยค่ะ

4.ทีวี 32 นิ้ว ราคาเท่ารัยค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ตอ


สมพิศ
IP: xxx.155.38.196
เขียนเมื่อ 


จะส่งมอไซเวฟไปขอนแก่นเท่าไรคะ

Jy
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 
  • จะส่งรถจักยานต์ยนต์กลับ จากแม่ฮ่องสอน ปลายทางถึงกำแพงเพชร สาขานครชุม ราคาค่าส่งเท่าไหร่ น้องเคยส่ง 1350 ไม่เกินนี้ บริการโลจิสติกโพส ทางปณ.กำแพง
  • ทำไมปณ.ทางมส.ถึงส่งมาทางนี้ราคาไม่เท่ากันค่ะ ตั้ง 1880.- คืออะไรค่ะ????
ใบเตย
IP: xxx.68.145.98
เขียนเมื่อ 

สอบถามหน่อยคะ

ถ้าส่งจักรยาน จากสุพรรณบุรีไปปทุมธานี ราคาค่าจัดส่งเท่าไรค

มิตรชัย ขนส่ง
IP: xxx.68.241.107
เขียนเมื่อ 

บริการรับส่งรถมอเตอร์ไซค์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกจังหวัดทั่วไทย โทร.092-9064054 มิตรชัยขนส่ง http://www.facebook.com/mctranspoter/

หมวย
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

รับส่ง โคมไฟไหมค่ะ

เมย์
IP: xxx.68.233.23
เขียนเมื่อ 

สอบถามค่ะ..ถ้าส่งตู้แช่แข็งขนาด 8 คิว จากบุรีรัมย์ไปชลบุรีประมาณกี่บาทคะ

มานิส
IP: xxx.68.241.59
เขียนเมื่อ 

จะส่งมอเตอไซ  รุ่นPCX ไปร้อยเอ็ดจะส่งได้ไหมคะ. แล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

tukta
IP: xxx.120.207.196
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งพัสดุเป็นซิงค์ล้างจาน ไซด์ 60*68*80 ซม. น้่ำหนักประมาณ 10.4 กก.ไม่มีกล่องบรรจุ จะสามารถส่งได้ด้วยวิธีใด จะมีกล่องบรรจุมาให้ได้ด้วยหรือไม่ โดยเราจะเตรียม ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร.ของผู้รับไว้พร้อม  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ว่าจะให้ห่อพัสดุด้วยอะไรได้บ้าง พัสดุนี้่ถ้าส่ง ราคาประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น