ติดต่อ

  ติดต่อ

ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์(Logispost)

  บริการส่งของชิ้นใหญ่ Logispost  

รายละเอียด Logispost นี้ เป็นของเก่า ตอนนี้มีการแก้ไขและเปิดรับกว้างกว่านี้ รวมถึงราคาที่ฝากส่งก็ได้มีการปรับเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้ปรับแก้ในนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้ใน www.thailandpost.co.th นะคับ

บริการ Logispost คือ บริการที่ ปณท รับฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ทางไปรษณีย์ในประเทศ โดยมีหลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการนำจ่าย สามารถติดตามระบบงานได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่าย หาก Logispost ดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ ปณท จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ปณท กำหนด


Logispost มีน้ำหนักและขนาดอย่างสูง ดังนี้


1. น้ำหนักอย่างสูง(สิ่งของรวมวัสดุหุ้มห่อ) ไม่เกิน 200 กิโลกรัม(กก.) โดยน้ำหนัก ที่นำมาใช้เป็นฐานการคำนวณค่าบริการมี 2 ชนิดน้ำหนัก คือ
1.1 น้ำหนักจริง (Gross Weight) คือ น้ำหนักสิ่งของที่ได้จากการชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (กก.)
1.2 น้ำหนักปริมาตร(Volume Weight) คือ น้ำหนักที่เกิดจากการวัดขนาดของสิ่งของ (กว้าง – ยาว – สูง) ตามการคำนวณหาค่าของน้ำหนักปริมาตร ตามสูตรการคำนวณ VOLUMETRIC ตามหลักสากล คือ กว้าง x ยาว x สูง(เซนติเมตร) = กิโลกรัม(กก.) โดยจะเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักน้อย
1.3 ขนาดอย่างสูง (กว้าง- ยาว- สูง)
1.4 กว้างไม่เกิน 150 เซนติเมตร
1.5 ยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร
1.6 สูงไม่เกิน 150 เซนติ เมตร

2. สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม ให้ฝากส่งได้เฉพาะจากที่ทำการต้นทาง ศป.(เฉพาะ ศป.ที่เปิดบริการ) ถึงปลายทาง ศป. เท่านั้น ยกเว้นสิ่งของที่ ปณท กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์รับฝากส่งได้เป็นพิเศษ
3. ต้องฝากส่ง ณ ที่ทำการและส่งไปนำจ่าย ณ ที่ทำการที่เปิดให้บริการนี้เท่านั้น
4. ระยะเวลาการเดินทางของ Logispost ส่งต่อไปรอจ่ายผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากส่ง
5. สิ่งของที่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
5.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ลำโพง เครื่องเล่นวีซีดี,ดีวีดี
5.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้วที่หุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรง คือ มีลังไม้บรรจุและมีวัสดุกันรั่วซึมดูดซับเพียงพอ
5.3 อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.4 เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ โซฟา ชุดรับแขก โต๊ะอาหาร
5.5 สิ่งของอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานออกกำลังกาย รถจักรยานยนต์

6. สิ่งของที่ไม่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
6.1 สิ่งของประเภทที่เน่าเสียได้ เช่น ผลไม้ต่างๆ
6.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว เช่น เหล้า ไวน์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีการหุ้มห่อหรือบรรจุหีบห่อที่แน่นหนาแข็งแรงดีพอต่อการขนส่ง

6.3 รถจักรยานยนต์ซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบเกิน 250 CC.


6.4 สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมและรถจักรยานยนต์ ที่ส่งถึงปลายทางที่เป็นเกาะ เช่น ปณ.รอบเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะช้าง เป็นต้น

7. การจ่าหน้า
7.1 จ่าหน้าชื่อที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ของผู้ฝากส่งและผู้รับที่ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจนมากที่สุด พร้อมระบุ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรแจ้งให้ผู้รับทราบเมื่อ Logispost ส่งถึงที่ทำการปลายทาง หรือติดต่อผู้ฝากส่งกรณีส่งคืน
7.2 กรณีต้องการให้ผู้รับไปติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการปลายทาง ที่ผู้รับสะดวกติดต่อแทนที่ทำการปลายทางตามที่อยู่ของผู้รับ ให้ดำเนินการได้ โดยจ่าหน้าระบุชื่อผู้รับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้บรรทัดแรก แล้วตามด้วยชื่อที่อยู่ของที่ทำการปลายทางที่ต้องการส่งสิ่งของไปรอจ่ายผู้รับ


8. การหุ้มห่อดำเนินการ ดังนี้
8.1 หุ้มห่ออย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากส่ง ขนาดน้ำหนักและระยะทาง
8.2 สิ่งของที่โดยสภาพทำการขนส่งได้ โดยไม่ต้องบรรจุหีบห่อ หรือไม่ต้องหุ้มห่อ หรือหุ้มห่อเพียงบางส่วนเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากการกระทบกระแทกหรือ รอยขีดข่วน เช่น เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ บานประตู หน้าต่าง ถังน้ำ เป็นต้น ให้รับฝากส่งได้โดยไม่ต้องหุ้มห่อ แต่ควรมีวัสดุป้องกันการกระทบกระแทก หรือขีดข่วนบริเวณขอบมุมหรือส่วนที่บอบบาง เช่น ใช้กระดาษลูกฟูก หรือวัสดุกันกระแทก
8.3 สิ่งของที่โดยสภาพแตกหักได้ง่ายในขณะขนส่ง ซึ่งต้องระมัดระวังในการขนส่ง เป็นพิเศษ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดีโอ ตู้เย็น และเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องหุ้มห่อโดยบรรจุกล่องที่แข็งแรง เช่น กล่องโลหะ กล่องไม้ กล่องพลาสติก หรือกล่องกระดาษแข็ง โดยกรุภายในด้วยวัสดุกันกระแทก ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียดสี หรือการกระทบกระแทกระหว่างสิ่งของที่ฝากส่งหรือสิ่งของกับกล่องที่บรรจุในขณะขนส่ง และอาจเขียนข้อความว่า “ระวัง ของแตก” หรือใช้กล่องที่ใช้บรรจุมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต (ถ้ามี)
กรณี ผู้ฝากส่งยืนยันที่จะฝากส่งโดยไม่หุ้มห่อและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากเกิดชำรุดเสียหายขึ้น จะต้องบันทึกยืนยันไว้ในใบรับฝากบริเวณที่ให้หมายเหตุแต่ทั้งนี้ ปณท อาจจะปฏิเสธการรับฝากส่งก็ได้
8.4 ของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว หรือภาชนะที่แตกหักได้ง่าย เช่น ไวน์ ครีมทาผิว เป็นต้น ต้องหุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรงเพียงพอ โดยบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึม ได้เป็นอย่างดีอีกชั้นหนึ่ง
8.5 ผู้ฝากส่งต้องเป็นฝ่ายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบรรจุหีบห่อหรือหุ้มห่อเอง

รถจักรยานยนต์ ควรใช้วัสดุกันกระแทกหุ้มห่อบริเวณที่เสียงต่อการชำรุด แตกหักเสียหาย เช่น บริเวณ ตัวถังของรถ และกระจก ไฟเลี้ยว ไฟท้าย เป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง


9. สิ่งของที่ถอดแล้วประกอบขึ้นใหม่ได้ เช่น เตียงนอน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องถอดส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกออกจากกันก่อน แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาวัดขนาด หรือชั่งน้ำหนักคิดค่าบริการตามแต่กรณี เพื่อลดพื้นที่ระวางขนส่ง
10. สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์(Printer) , โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เป็นต้น ต้องแยกฝากส่งระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์กับเก้าอี้ หากฝากส่งโดยบรรจุไว้ในหีบห่อหรือหุ้มห่อรวมไว้ด้วยกันได้ ให้ฝากส่งและชำระค่าบริการเป็นชิ้นเดียวได้
11. สิ่งของที่ฝากส่ง ต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ หรือมีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากตรวจพบว่าเป็นหรือซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ ปณท
12. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการพิเศษควบคู่กับ Logispost ได้เฉพาะบริการไปรษณีย์รับประกันบริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) ดังนี้
12.1 การรับประกัน
12.1.1 ห้ามประกันเกินกว่าราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของ แต่ขอประกัน ต่ำกว่าได้
12.1.2 สิ่งของที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อหรือไม่ได้หุ้มห่อ(ส่งแบบเปลือยเปล่า)ไม่รับฝากส่งโดยใช้บริการรับประกัน

12.2 บริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) สำหรับ Logispost เมื่อได้นำจ่ายให้ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว ปณท จะจัดส่งใบตอบรับนั้นคืนผู้ฝากส่ง ตามที่ผู้ฝากส่งเลือกใช้และชำระค่าบริการไว้ ตามวิธีปฏิบัติและอัตราค่าบริการที่ ปณท กำหนด ดังนี้
12.2.1 ทางไปรษณีย์ธรรมดา
12.2.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งตรวจสอบใบตอบรับได้จากระบบ
Track and Trace
13. ผู้ใช้บริการต้องฝากส่ง Logispost ต่อเจ้าหน้าที่รับฝาก และชำระค่าบริการตามอัตราที่ ปณท กำหนดเป็นเงินสดเป็นวิธีการหลัก โดย ปณท จะมอบสำเนาใบรับฝากและใบรับเงินจากระบบเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์อัติโนมัติ (CA POS) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
14. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการ Logispost ด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 22 ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
14.1 ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ เฉพาะส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ “รับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ” จาก ปณท แล้ว


14.2 ชำระค่าบริการโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร(Franking Machine) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใหใช้เครื่องประทับไปรษณียากรจาก ปณท
กรณีชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ หรือชำระโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับฯผู้ใช้บริการต้องจัดทำหลักฐานใบนำส่งตามแบบที่ ปณท กำหนดสำหรับบริการนั้น ๆ
15 ผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบ Logispost ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ ปณท กำหนด หรือสอบถามจากที่ทำการได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารทางอื่น
16. Logispost ที่สูญหาย หรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างทางไปรษณีย์ โดยเกิดจากความพกพร่องของ ปณท ผู้ฝากส่งจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ปณท กำหนด
17. การขอสอบสวน Logispost ต้องดำเนินการภายใน 1 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปณท จะไม่รับสอบสวน

อัตราค่าบริการ Logispost แบบพิกัดน้ำหนัก www.thailandpost.co.th

ส่วนบริการเสริม Logispost Plus เป็นบริการเสริมของบริการ Logispost เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ให้ถึงปลายทางในเวลาที่รวดเร็วขึ้น และสามารถนำจ่ายให้ถึงสถานที่ของผู้รับ เหมาะสำหรับการขนส่งสัมภาระเดินทาง อุปกรณ์การท่องเที่ยว ของฝาก ซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่

เงื่อนไข

- น้ำหนักสูงสุดได้ถึง 200 กิโลกรัม

- มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 7 วันทำการ

- รายละเอียด www.thailandpost.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 131924, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 1194, อ่าน: คลิก

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
กั้งแก้ว
IP: xxx.171.78.254
เขียนเมื่อ 

ต้นทาง ห้วยขวาง กทม. ปลายทาง อ.เมือง จ.พัทลุง
ทีวี 21 นิว ตู้เย็น 4.9 คิว ราคาประมาณเท่าไหร่
มารับของที่หอให้ด้วยใช่มะค่ะ ไม่มีรถขนไป ปณ แล้วถ้าไม่มีกล่องแล้วได้มะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

กุ้งเต้น
IP: xxx.109.251.83
เขียนเมื่อ 

ต้องการย้ายของกลับบ้านค่ะ โดยมีของเพื่อนๆด้วยคะ ประมาณ 15 คน (รวมมาเป็นทีม)
ต้นทาง:  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ปลายทาง : จ.สุราษฎร์ธานี
ของที่จะส่ง : มี ทีวี ตู้เย็น และหนังสือบรรจุลังไว้แล้ว ของคนประมาณ 15 คน
                    มอเตอร์ไซด์ 15 คัน

1มีเหมาแบบเป็นคอนเทนเนอร์ รึป่าวค่ะ  ราคา?

2มีบริการมารับของให้รึป่าวคะ

3ถ้าบางคนต้องการให้ไปรษณีย์ไปลงของ ที่ไปรษณีย์ต่างอำเภอ(เพื่อนส่วนใหญ่อยู่คนละอำเภอกัน) ได้มั้ยค่ะ  หรือว่ามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคะ
                                                           .....ขอบคุณคะ

ผึ้ง
IP: xxx.67.133.55
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งเตียงไม้ประกอบ ขนาดหกฟุต เท่าไรและรับส่งหรือเปล่าค่ะ

มารวย
IP: xxx.67.37.4
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งตู้เย็น 5 คิว และที่นอน 3.5 ฟุต จากสามเสนในไปแพร่ เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ? :)

chai
IP: xxx.164.51.48
เขียนเมื่อ 

ต้องการย้ายของกลับบ้านค่ะ โดยมีของเพื่อนๆด้วยคะ ประมาณ 15 คน (รวมมาเป็นทีม)
ต้นทาง:  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ปลายทาง : จ.สุราษฎร์ธานี
ของที่จะส่ง : มี ทีวี ตู้เย็น และหนังสือบรรจุลังไว้แล้ว ของคนประมาณ 15 คน
                    มอเตอร์ไซด์ 15 คัน

1มีเหมาแบบเป็นคอนเทนเนอร์ รึป่าวค่ะ  ราคา?

2มีบริการมารับของให้รึป่าวคะ

3ถ้าบางคนต้องการให้ไปรษณีย์ไปลงของ ที่ไปรษณีย์ต่างอำเภอ(เพื่อนส่วนใหญ่อยู่คนละอำเภอกัน) ได้มั้ยค่ะ  หรือว่ามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคะ
                                                           .....ขอบคุณคะ

ถ้าส่งเยอะแบบนี้ติดต่อ ปณ.ใกล้บ้าน น่าจะมีการอำนวยความสะดวก แต่ปกติถ้าไม่ได้เต็มคันรถ จะต้องไปส่งเองที่ ปณ. หรือติดต่อ 1545 ก็ได้คับ 

น้องหญิง
IP: xxx.183.159.240
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถ fino จาก อ.พล จ.ขอนแก่น  - อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ไม่ทราบว่าค่าขนส่งเท่าไหร่ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

มร
IP: xxx.55.1.225
เขียนเมื่อ 

อยากทราบราคาค่าขนส่ง จาก กรุงเทพ ไป พัทลุง มีรายการตามนี้ค่ะ 1 ตู้เย็น 6.4 คิว 2 ทีวี 21 นิ้ว 3 โซฟา 190x75x90 4 รถมอเตอร์ไซค์ สกูปี้ไอ 1 คัน ราคาเท่ารัย........ค่ะ ขอบคุณค่ะ

chai
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถ fino จาก อ.พล จ.ขอนแก่น  - อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ประมาณ 3120.- คับ

chai
เขียนเมื่อ 

อยากทราบราคาค่าขนส่ง จาก กรุงเทพ ไป พัทลุง มีรายการตามนี้ค่ะ 1 ตู้เย็น 6.4 คิว 2 ทีวี 21 นิ้ว 3 โซฟา 190x75x90 4 รถมอเตอร์ไซค์ สกูปี้ไอ 1 คัน ถ้าเยอะแบบนี้ติดต่อ ปณ.ใกล้บ้านได้เลยคับ มีแบบเหมาคันเลยคับ 

จ๊ะเอ๋
IP: xxx.67.2.147
เขียนเมื่อ 

สอบถามค่ะ ส่งตู้แช่น้ำอัดลมค่อนข้างหนัก จากพะวง(สงขลา) มาบางปู(สมุทรปราการ) ราคาเท่าไหร่?คะ ขอบคุณค่ะ

ณัฐสิทธิ์
IP: xxx.49.59.140
เขียนเมื่อ 

ส่งของ 1กล่อง สุง50Cm กว้าง45Cm ยาว 45Cm น้ำหนัก 15Kg ไปเกาะช้าง จังหวัดตราด ลงทะเบียนธรรมดาเท่าไหร่ ส่งแบบ EMSราคาเท่าไหร่ ทั้งสองแบบใช้เวลาส่งกี่วันครับ ขอบคุณครับ

เอ็มมี่
IP: xxx.67.165.210
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งของจาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ไป อ.นาโยง จ.ตรัง อัตราค่าขนส่งของต่อไปนี้กี่บาท 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า น้ำหนักประมาน 99-108 กก. 2.รถมอเตอร์ไซด์ สกูปี้ไอ 1 คัน รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

เอ็มมี่
IP: xxx.67.165.210
เขียนเมื่อ 

ไปรษณีเหมาคัน หากเหมาจาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ไป อ.นาโยง จ.ตรัง โดยต้องการขนของต่อไปนี้คิดกี่บาทค่ะ 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า น้ำหนักประมาน 99-108 กก. 2.รถมอเตอร์ไซด์สกูปี้ไอ 1 คัน 3.ชั้นวางหนังสือระดับเอว 1 อัน 4.ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า 5 ลิ้นชักใหญ่ 2 อัน 5.เครื่องซักผ้า 12 กก.ฝาบน กึ่งอัตโนมัติ 1 ตัว 6.กระสอบหนังสือขนาดใหญ่ 1 กระสอบ 7.กระสอบใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่ 3 กระสอบ

นุช
IP: xxx.26.77.170
เขียนเมื่อ 

สอบถามหน่อยค่ะ

ทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการอยู่ เค้าออกกฎใหม่ว่าถ้าของน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ไม่สามารถส่งแบบ logispost ได้ไม่ว่าจะไซส์ขนาดไหน ทางไปรษณีย์ได้ให้ดูว่ามีจดหมายมาจากทางสำนักงานใหญ่แจ้งมาอย่างนี้ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจริงมั้ยคะ แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมีการเปลี่ยนกฎคะเนี่ย

ขอโทษนะคะ ของที่จะต้องส่งชิ้นใหญ่ค่ะ แล้วน้ำหนักประมาณ 15-18 กก. ไม่ทราบว่ามีมาตรการการแก้ไข หรือร้องเรียนบ้างมั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

ท๊อป
IP: xxx.90.15.66
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ถ้าต้องการส่งรถมอไซด์จากแถวๆยานนาวา จะเอารถไปส่งที่ทำการไหนได้บ้างที่อยู่ไกล้ๆอ่ะครับ ขอบคุณครับ

Montri W.
IP: xxx.49.225.178
เขียนเมื่อ 

ตะส่งรถมอเตอร์ไซค์ Honda Phantom (200 cc.) จากอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปอ.เมือง จ.ภูเก็ต ไม่ทราบว่สได้มั้น แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ

กริช
IP: xxx.55.0.209
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าส่งของ จาก ลาดพร้าว-พัทลุง บรรจุกล่องประมาณ 9 กล่อง น้ำหนักต่างกัน รวมแล้วน่าจะประมาณ 70-100 กก ควรส่งแบบไหน และราคาเท่ารัยครับ เพราะบางกล่องไม่ถึง10 โลก็มีครับ

ปู
IP: xxx.99.151.55
เขียนเมื่อ 

สอบถามว่าส่งของแบบโลจิสโพส เป็นข้าวสาร 20 กก.ขึ้นไป จากอุทัย ถึง ภูเก็ต คิดอัตราที่ 20โลเท่าไร และกิโลที่21,22ฯลฯ คือถ้า นำ้หนักเพิ่มขึ้น มากไปเรื่อยคิดอัตรายังไงค่ะรบกวนตอบให้หน่อยนะค่ะ ประมาณกี่วันได้รับของค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

บอส
IP: xxx.228.105.235
เขียนเมื่อ 

ส่งTZR150ซีซีจากร้อยเอ็ดมาจันทบุรีกี่บาทครับ

ตอง
IP: xxx.231.117.190
เขียนเมื่อ 

ส่งเรื่องซักผ้า10kgเเละเครื่องออกกำลังกายราคาเท่าไรคะไปร้อยเอ็ดคะ

เบีย
IP: xxx.53.15.150
เขียนเมื่อ 

สอบถามคะ ต้องการส่งรถ สกู๊ปปี้ไอ จาก หาดใหญ่ ไป กรุงเทพ รามคำแหง 65

1.ราคาเท่าไหร่? 2.กี่วันได้รับของ? 3.ส่งถึงที่หรือต้องไปรับเอง กรณีไปรับเองต้องไปรับที่ไหน?

ขอบคุณคะ

หนึ่ง
IP: xxx.172.212.51
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ส่งรถมอเตอรไซด์ honda C-70 จาก จ.แพร่ ไป จ.เชียงใหม่ เสียค่าส่งประมาณกี่บาทครับ / แล้วมีแบบเก็บเงินปลายทางมั้ยครับ / ขอบคุณครับ

a
IP: xxx.49.225.7
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอร์ไซด์110 ซีซี จากบึงกาฬไปเชียงราย ราคาเท่าไหร่คะ

ธนเศรษฐ
IP: xxx.183.133.85
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งมอไซค์จาก ขอนแก่น มาที่ นนทบุรี ค่าใช้จ่ายเท่าไรคับ แล้วต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง

กิตติชัย
IP: xxx.49.108.242
เขียนเมื่อ 

จะส่งตู้เย็นเล็กขนาด 1.7 คิว จาก สตูล ไป อยุธยา ราคาเท่าไหร่ครับ

ิblue
IP: xxx.183.222.83
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จากสุราษฎร์ธานีไปนครสวรรค์ ราคาเท่าไรคับ แล้วกี่วันถึง

สุรศักดิ์ ว่องไว
IP: xxx.5.200.91
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถจักรยานยนต์ จากอ.เชียงคำ พะเยา ไป อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ ประมาณเท่าไหร่คับ

Fai
IP: xxx.172.176.43
เขียนเมื่อ 

ส่งของจากนนทบุรีมาเชียงใหม่ สถานะตอนนี้ปิดถุงอยู่ที่ศป.ลำพูน2วันแล้วค่ะ  อยากจะขอเบอร์ของศป.ลำพูนหน่อยนะคะ พอดีติดต่อไปทาง1545แล้วไม่ติดค่ะ

นพพล แสนใจศรี
IP: xxx.108.116.15
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอไซค์Fino จากจังหวัดเชียงรายมา มทร.ธัญบุรี มีมั้ยครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

anucha_chainanta
IP: xxx.31.142.246
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งของจากกรุงเทพ ไป ชลบุรี แบบธรรมดา น้ำหนักประมาณ 15 กก. ค่าบริการเท่าไหร่ กี่วันถึง

 และถ้าส่งแบบ EMS ค่าบริการเท่าไหร่ครับ กี่วันถึง

ขอค่าบริการเปรียบเทียบ...ขอบคุณครับ

สาวิตรี
IP: xxx.53.152.167
เขียนเมื่อ 

พอดีว่าหนูสั่งขอให้เค้าส่งไปรษณีแบบธรรมดามาให้ ส่งจากหาดใหญ่ มานครราชสีมา ปกติ7วันก็น่าจะถึงนี้11วันแระ ส่งตั้งแต่วันที่28 เลขพัสดุก็มี(ไปสอบถามที่ไปรษณีก็ตอบหนูง่ายมากว่าไม่เหน)คนที่เค้าส่งจากภูเก็ตมา4วันก็ถึงแล้ว ท้อมากไม่รู้จะไปหาของจากที่ใหน ของน้ำหนังแค่8กิโล มันหายได้ด้วยหรอค่่ะ แล้วทำยัไงจะตามเจอ

จุ๊บ
IP: xxx.91.18.201
เขียนเมื่อ 

ส่งรถมอเตอร์ไซต์ฟีโนจากกระบี่อ.เขาพนมมา กทม หน้ารามราคาเท่าไหร่คะ

ต้าร์ เชียงใหม่
IP: xxx.77.234.119
เขียนเมื่อ 

ผมอยาก ถามว่า ถ้าจะ ส่ง มอเตอร์ไชร์ จากเชียงใหม่ไป ชลบุรีอะคับ c70 คับมีทะเบียนอะคับ จะเสียค่าบริการเท่าไรหรอคับ แล้ว กี่วันถึงอะคับ ผม รบกวนถามหน่อยนะคับ

มณฑิรา
IP: xxx.145.206.188
เขียนเมื่อ 

ส่งโต๊ะเขียนแบบ ขนาด 80*120*98 cm 
จากชลบุรี - อยุธยา
ส่งแบบ EMS พกง. ค่้าส่งเท่าไรคะ
ไปรษณีย์สาขาใดที่รับส่งบ้าง
บวกลบคูณหารแล้ว นน. ไม่เกิน 200 กิโล อยากทราบราคาต้องจ่ายค่าส่งทั้งหมดเท่าไร

นิว
IP: xxx.77.192.161
เขียนเมื่อ 


ต้องการส่งทีวี 14 และ 21 นิ้ว จากนนทบุรีไปนครราชสีมา ประมาณเท่าไรคะ อยากทราบทั้ง 14 และ 21 นิ้วคะ

รบกวนสอบถามครับ

ต้องการส่งจักรเย็บผ้าทางไปรษณย์ เป็นจักรเก่า ต้องการเอามาซ่อมเพื่อใช้ประกอบอาชีพ

ต้นทางอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปลายทางคือเขตบางแค กรุงเทพฯ

อยากทราบว่า

1. ทางไปรษณีย์ต้นทางจะไปรับของที่บ้านได้หรือไม่ 

2. ทางไปรษณีย์ต้นทางจะทำการบรรจุหีบห่อไห้ด้วยได้หรือไม่ เพราะที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ ไม่สามารถนำจักรเย็บผ้ามาส่งที่ไปรษณีย์ได้

3. ประมาณราคาคร่าวๆ ได้หรือไม่

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

กาย
IP: xxx.171.198.84
เขียนเมื่อ 

ส่งรถจาก นครพนม มา บุรีรัมย์ รถเสียหายค่ะ ด้านล่างทางขวาใต้ที่วางเท้าถูกขีดจนพลาสติ๊กเป็นขุยสีขาวๆพื้นผิวบุ๋มเข้้าไปเล็กน้อย ท้อไอเสียเป็นร้อยขีดลึกเหมือนโดนของมีคมขีด รถมอไซ พึ่งซื้อได้สามวันแล้วก็ส่งไปรษณีย์มาคะ ค่าส่งก็แพงแต่ไม่ดูแลรถให้เราเลย เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างคะ  (คำตอบคะ บริการก็ไม่ค่อยดีเลย)

วรรณปวี
IP: xxx.52.165.140
เขียนเมื่อ 

ส่งรถฟีโน่จาก กทม มา มอเกษตร กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ราคาเท่าไร ใช้เวลากี่ัวัน

กันต์
IP: xxx.55.231.168
เขียนเมื่อ 

จะส่งมอไซค์จากสุพรรณ มา ยะลา เท่าไร?

chai
IP: xxx.164.51.48
เขียนเมื่อ 

ประมาณ 580.- บาท คับ

ภัทรสวันฐ์
IP: xxx.49.232.74
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยค่ะว่าส่งของจากเขตแจ้งวัฒนะไปลำพูนประมาณเท่าไหร่   1.มอเตอร์ไซร์ฟรีโน่ 1 คัน  2. ตู้เย็น2 ประตู 1 ตู้  3.เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 4.ทีวี 24 นิ้ว 1 เครื่อง 5.เครื่องเสียงชุดเล็ก 1 ชุด ขอราคาแบบเหมาหรือแบบแยกชิ้นก็ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ณัฐ
IP: xxx.207.146.163
เขียนเมื่อ 

 

 เนื่องจากของที่จะส่งเป็นของชิ้นใหญ่ ไม่ทราบว่ามีบริการมารับของที่บ้าน หรือไม่คะ

ตอนนี้อยู่ที่ หมู่บ้านพฤกษา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ต้องการส่งไปที่แปดริ้วค่ะ

ปลา
IP: xxx.231.102.5
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งจากภูเก็ตไปอุบลค่ะ

ตู้เสืเอผ้าขนาด3บานพับ

โต๊ะเครื่องแป้ง

ที่นอน6ฟุต

เตียงนอนขนาด6ฟุต

ใครพอจะทราบไหมึ่ะว่าค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

เมย์
IP: xxx.172.95.128
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งเครื่องเสียงชุดโฮมเทียเตอร์ ลำโพง2ตัวยาวไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ ลำโพง3ตัวเล็ก สั้น กับตัวเครื่องน้ำหนักประมาณ 15 กิโล ส่งจากไปรณีย์เวียงป่าเป้า เชียงราย ไปที่พัทยา ชลบุรี ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

วันเฉลิม
IP: xxx.67.163.143
เขียนเมื่อ 

คือผมจะส่งจักรยานจากเพชรเกษมไปแถวประเวศอ่ะคับ ไม่ทราบว่าจะส่งไปรษณีย์แถวนั้นได้รึปล่าวคับ และจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และใช้เวลานายรึป่าวคับ

หญิง
IP: xxx.84.195.142
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งมอเตอร์ไซต์สี่สูบจากสุรินทร์ไปเชียงใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอย่างไร ค่มขนส่งประมาณกี่บาท

ีนุ้ย
IP: xxx.230.170.27
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอร์ไซค์จากสมุทรสาครไปเชียงราย เท่าไหร่คะ

ออฟ
IP: xxx.49.249.239
เขียนเมื่อ 

จะส่งเครื่องของรถจักรยานยนต์ครับ น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม จากอ.เมือง จ.สงขลา ไปจ.โคราช ค่าส่งประมาณเท่าไหร่ได้ครับ

เตี๋ยวหมู
IP: xxx.230.75.1
เขียนเมื่อ 

อยากส่งอาหารทะเลแช่แข็งจากชลบุรี-ขอนแก่น ได้มั้ยคะ ถ้าได้มีขั้นตอนยังไงคะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ รบกวนขอรายละเอียดหน่อยค่ะ ขอบคุณมาก

รุจิรัตน์
IP: xxx.84.35.244
เขียนเมื่อ 

ส่งมอเตอไซด์110ccจากชลบุรี ไปอ.นาคูจ.กาฬสินธุ์ค่าบริการเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

krupoat
IP: xxx.93.228.105
เขียนเมื่อ 

สอบถามหน่อยครับ ส่งมอเตอร์ไชค์ ฮอนด้าดรีม จาก เชียงราย ถึง อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

พัชรี
IP: xxx.4.134.226
เขียนเมื่อ 

ส่งตู้เย็นไปมหาสารคาม เท่าไรคะ

ออย
IP: xxx.230.186.227
เขียนเมื่อ 

อยากจะทราบอ่ค่ะว่าจะส่งชุดที่นอนอ่คร้าผ้าปู+ผ้านวมแบบบางอ่คร้า ราคาส่งประมานเท่าไหร่คร้า แบบ อีเอ็มเอส กับทำแบบลงทะเบียนอ่คร้า อยากทราบด้วยว่าถ้าเราแพคของแล้วแบบทั่วไปของชุดเครื่องนอนอ่เราไม่ต้องห่ออีกไช่ไหม่คร้า แล้วไปรษณีจะส่งถึงปลายทางเลยไหมหรือว่าต้องไปรับเอง ชวยบอกด้วยน่ะคร้า

ต่าย
IP: xxx.0.222.156
เขียนเมื่อ 

คือจะย้ายบ้านค่ะจากสมุยไปที่อุดรอยากส่งเตียงนอนพร้อมที่นอน5-6ฟุตค่ะค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่คะ

พุฒินาท มากเพ็ง
IP: xxx.230.115.12
เขียนเมื่อ 

ต้องการสงรถเมี่ยงปลาขนาดกว่าง50 ยาว100 สูง100ราคาประมาณเท่าไรส่งจากหัวหินมานครศรีธรรมราช แล้วทีหัวหินรับส่งของขนาดใหญไหม

Deera
IP: xxx.84.19.96
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งจักรยานยนต์จากกระบี่ ปัยแม่สาย เชียงราย ใช้เวลากี่วันและราคาิท่าไหร่คับ!!

แนน
IP: xxx.230.141.83
เขียนเมื่อ 

ส่งมอไซด์จากสุราดไปชลบุรีค่ะ((ศรีราชา))<p>ทีวี 21นิ้วด้วยค่า</p>

แนน
IP: xxx.230.131.29
เขียนเมื่อ 

ส่งทีวีจากสุราดไปชลบุรีราคาเท่ารัยค่ะ

toto
IP: xxx.5.3.147
เขียนเมื่อ 

คือผมต้องการส่ง เตียง + ที่นอนขานด 6 ฟุต ส่งจาก จ นครศรีธรรมราช ไป จ ภูเก็ต อยากทราบว่าจะส่งได้มั้ย และจะมีค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่ รบกวนด้วยครับ

M
IP: xxx.47.75.78
เขียนเมื่อ 

ส่งtv 14นิ้ว จากปณอุตรดิตถ์ มา ปณหนองขาม ชลบุรีเท่าไหร่คะ ขอบตุณค่ะ

GSR
IP: xxx.4.141.98
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าส่งรถมอเตอร์ไซค์ ร้อยเอ็ดไปชลบุรี นำหนัก 110 cc ค่าบริการจะอยู่ที่เท่าไหร่หรอค้ะ?

ป๋อม
IP: xxx.5.7.246
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถฮอนด้าคลิก110ccจากภูเก็ตไปอ.ปทุมราชฯจ.อำนาจเจริญราคาประมาณเท่าไหร่

และกี่วันถึง

และอยากทราบว่าถ้าอยากให้ถึงภายใน3-5วันมีบริการมั้ยคะ

แอร์
IP: xxx.230.151.201
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

จะส่งโซฟาจาก กทม.ไปกระบี่

น้ำหนักประมาณ 70 กก.

ค่าส่งเท่าไหร่ค่ะ

สุจิตรา
IP: xxx.55.148.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ศป.ลำพูน คืออะไรคะ

เด็กตจว.(กระบี่)
IP: xxx.230.134.156
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามว่าถ้าต้องส่งเสื้อผ้ากับหนังสือ(จากไปรณีย์รามอินทรากลับกระบี่)โดยแพ็กของใส่ไว้ในถุงกระสอบกับกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้วสามารถส่งไปรณีย์ได้เลยไม่ค่ะหรือต้องไปชื้อกล่องมาใส่เองอีก(ช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ)

หน่อย
IP: xxx.55.34.160
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าจะส่งเตียงจากกทม.ไปต่างจังหวัดที่ชัยภูมิราคาเท่าไหร่ค่ะ

wan
IP: xxx.46.227.134
เขียนเมื่อ 

จะส่งทีวีLCD 32 นิ้วจากกรุงเทพแถวสะพานควายไปจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ทราบค่าส่งเท่ารัย ประมาณก็ได้

บี
IP: xxx.49.92.185
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งตู้เย็น 6คิว จากนครพนม ไป ขอนแก่น ราคาเท่าไหร่คะ แล้วมีบริการส่งถึงที่เลยมั้ยคะ

Nitchakarn
IP: xxx.172.83.149
เขียนเมื่อ 

ตู้เย็น 32 กก จากเชียงใหม่ไปเชียงรายราคาเท่าไหร่อะค่ะ

chai
เขียนเมื่อ 

ห่างหายไปนาน ตอนนี้ส่งของชิ้นใหญ่ การหุ้มห่อป้องกันสิ่งของที่ฝากส่งไม่ได้ป้องกันเพียงพอ ขอความกรุณาหุ้มห่อให้มั่นคงแข็งแรงเพียงพอกับสิ่งของที่ฝากส่ง และตลอดระยะทางขนส่ง หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในขณะรับฝาก หรือเรียกใช้บริการรับประกันเสริมนะคับ

ตัสนีม
IP: xxx.53.97.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คือ จะสอบถามว่า จะส่งรถมอเตอร์ไซค์ จากนราธิวาส ไปปัตตานี คิดค่าบริการประมาณเท่าไหร่ค่ะ

พรเพพ
IP: xxx.230.163.170
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งของที่มีขนาดยาวปนะมาณ2เมตรเขาคิดเรตอย่างไร

สุพันธิวา
IP: xxx.174.107.206
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอเตอร์ไซต์ น้ำหนักประมาณ 115 กิโลกรัมค่ะ จากต้นทาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน-อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ราคาค่าส่งประมาณเท่าไหร่คะ แล้วประมาณกี่วันถึงคะ

โมเม
IP: xxx.5.186.229
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าส่งแอร์จำเป็นต้องมีกล่องใส่ด้วยรีป่าวคะ พอดีจะส่งกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ

เอนก
IP: xxx.4.241.20
เขียนเมื่อ 

วันนี้ไปส่งของที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน 2 กล่อง ตอนแรกบอกเจ้ัาหน้าที่ว่าส่งแบบ LOGISPOST

และเจ้าหน้าที่ก็เอาของไปชั่งน้ำหนัก (1 กล่อง=4kg , 1 กล่อง=6kg) พร้อมกับเปรยมาว่าน้ำหนักน้อยส่งแล้วจะขาดทุน และก็ไม่แนะนำให้ลูกค้าเลยว่าควรจะส่งแบบไหน 

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำจนจบทุกขั้นตอนพร้อมกับแจ้งค่าบริการทั้งหมด 530 บาท และก็แจ้งว่าไม่สามารถแก้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ key ข้อมูลไปแล้ว 

ผมก็ไม่ทราบข้อมูลการส่งแต่ละแบบ มีอะไรบ้าง อย่างไหนดีกว่ากัน 

สำหรับผมค่าส่งของแค่นี้ก็แพงมาก อยากจะทราบว่าทำไม เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกว่าควรจะส่งแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุด เซ็งจริง ๆ ครับ

หยก
IP: xxx.52.74.130
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามนะครับ ต้องการส่งเสื้อชูชีพจำนวน100ตัว แบ่งใส่กล่องขนาด 80*80*160cm. น้ำหนักไม่ทราบครับ

ไปจ.กระบี่ในวันที่18/11/14 จะถึงช่วงวันไหน ราคาเท่าไร หรือมีข้อแนะนำอะไร รบกวนชี้แนะหน่อยครับ.

ธนภัทร
IP: xxx.89.153.42
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าเป็นที่นอนขนาดใหญ่นี้จะจัดส่งไปเชียงใหม่ได้หรือป่าวครับ

jirasak
IP: xxx.46.14.231
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าผมจะส่งตู้เย็น4.9คิว กระทะไฟฟ้า พัดลม หม้อหุงข้าว1.8ลิตรจากชัยภูมิไปสตูลค่าส่งเท่าไรครับ

ธวัชชัย ผลาหาญ
IP: xxx.46.164.4
เขียนเมื่อ 
  1. ผมอยากทราบว่า รถยังไม่เป็นชื่อของผม เเต่จ่ายงวดเสร็จเเล้ว ต้องการจะเอารถกลับบุรีร้มย์ ไปโอนเเบบลอยที่นั่น ได้ไหมคัป ผมจะส่งรถไปก่อน ส่วนตัวผมไปตอนหลัง อยากทราบว่าจะถึงประมานกี่วันคัป เเล้วราคาเท่าไหร่
อ้อม
IP: xxx.230.85.48
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะส่งรถมอไซต์ไปภูเก็ตราคาเท่าไรค่ะ

บอย
IP: xxx.77.237.250
เขียนเมื่อ 

ผมจะส่งขิมอ่ะคับ ควรใช้กล่องแบบไหน ราคาประมาณเท่าไหร่คับ

จอย
IP: xxx.55.4.85
เขียนเมื่อ 

คือจะส่งนมผง1ลังน้ำหนักประมาณไม่เกิน3กิโลเสียค่าจัดส่งแล้วแต่เวลาไปรับของต้องเสียตังอีกรอบไหมค่ะเพื่อรับของปลายทาง

บอย
IP: xxx.237.11.225
เขียนเมื่อ 

จะส่งมอเตอร์ไซค์ จากสุราษฯ อ.พระแสง ต. บางสวรรค์ ไป พัทลุง มารับพัสดุได้รึป่าวคับ

กวาง
IP: xxx.88.180.194
เขียนเมื่อ 

จะส่งเตียงนอน ไปรษณีย์มีบริการมารับถึงบ้านไหมคะ

วินิทรา เกิดผล
IP: xxx.46.237.83
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าไปรษณีย์ที่อำเภอเชียงคาน จ.เลย เค้าบริการส่งของชิ้นใหญ่ไหมคะ เช่น เสื้อผ้าแพ็คใส่ถังกับแพ็คใส่ถุงและถังแก๊สเปล่า 1ถังคะ และราคาเท่าไหร่คะ

ฐานันดร มัดจิตร์
IP: xxx.230.212.147
เขียนเมื่อ 

Balloon

นัทโรจน์
IP: xxx.88.41.137
เขียนเมื่อ 

สอบถามส่งปุ๋ย 1กระสอบ ค่าส่งเท่าไหร่ครับ

จิดาภา
IP: xxx.46.108.150
เขียนเมื่อ 

จะส่งเก้าอี้ตัดผมหนักประมาณ15กกต่อตัวมีสองตัวราคาเท่าไหร่ค

Nut
IP: xxx.47.73.117
เขียนเมื่อ 

ส่งน้ำตาล หนัก10 - 50 โล คิด คชจ. เท่าไหร่ครับ ส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมครับ

มิตรชัย ขนส่ง
IP: xxx.55.77.50
เขียนเมื่อ 

มิตรชัย ขนส่ง

รับส่งของทุกชนิด รับส่งทั่วประเทศ ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนาน ไม่ยุ่งยาก

เพียงโทร.095-9391709 , 091-078 2215

LineID:djmicsjudhai

สุดารัตน์ จาถา
IP: xxx.229.105.82
เขียนเมื่อ 

จะส่งรถมอเตอร์ไซค์จากขอนแก่นไปชลบุรีเท่าไหร่คะ

Utako
IP: xxx.158.166.150
เขียนเมื่อ 

หากอยากจะส่งที่นอน 3.5 ฟุต แบบนี้พอจะส่งได้ไหมค่ั

ต้า
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ตู้เย็น 58*68*178 cm เท่าาไรคะ

สงสัยจัง
IP: xxx.158.167.157
เขียนเมื่อ 

มีแต่คนถาม......แต่ไร้วี่แววคนตอบ แล้วจะทำขึ้นมาเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ

นก
IP: xxx.158.167.158
เขียนเมื่อ 

ต้องการส่งเครื่องซักผ้ากับบ้านนครสวรรค์ราคาเท่าไหร่ค่ะ


ณัฎฐ์วรินทร์
IP: xxx.158.165.141
เขียนเมื่อ 

ต้องการจะส่งมอไซค์ เวฟ 100 กับเย็น 4.5คิเซ จากสุราษฎร์ธานีไปสงขลา

คิดอย่างไงค่ะ

พลกฤษณ์ แก้วทองประคำ
IP: xxx.158.166.140
เขียนเมื่อ 

อยากให้เช็คดูรถที่ส่งมาให้หน่อยครับว่าตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วครับ เป็นรถบิ๊กไบค์ครับ ส่งจากปณ.กันทรวิชัย จ.มหาสารครามครับ


ชลลดา ดำรงศรีกุญชร
IP: xxx.158.166.132
เขียนเมื่อ 

ส่งเก้าอี้ขนาดน้ำหนัก50กิโลกรัมไปอ.บางสะพานจ.ประจวบราคาดท่าไหร่ค่ะ

พิม
IP: xxx.158.167.144
เขียนเมื่อ 

สอบถามว่า ยางรถบรรทุก/รถบัส หนัก 65กิโล ต่อเส้น ค่าบริการเท่าไร ค่ะ

Pamon
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

ตกลงอ่านมาทั้งหมด มีแต่คนถาม คนตอบไม่เห็นมีเลย ใครทราบช่วยตอบกันหน่อนนะครับ

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น