ด้วยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณพ่อไอ้กวา (คุณเกดิษฐ  นักคอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด) ได้เข้าร่วมประชุม WUNCA ของ UNINET ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา แล้วกลับมาแนะนำดิฉันให้รู้จัก " ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM  Union Library Management "  ที่พัฒนาโดย อจ สมพงษ์ เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิทยบริการ มหาสารคาม  โดยให้ URL สำหรับเข้าไปทดลองใช้งานได้ พร้อม Username password  ดิฉันเห็นว่าน่าทดลองเข้าไปใช้งานดูนะคะ ขออนุญาตคุณพ่อน้องกวา แนะนำเพื่อนๆ สมาชิกห้องสมุดเบื้องต้นก่อนละกัน  ไม่เห็นคุณพ่อน้องกวาเข้ามาเขียนซักทีเลย  รออ่านกันอยู่หลายคนเลยนะเนี่ย ...

      แนะนำพี่วันเพ็ญกับคุณขวัญตระกูล ทดลองเข้าไปใช้งานระบบยืมคืนด้วยก็ดีนะคะ  Username password สอบถามคุณเกดิษฐอีกทีละกันค่ะ   สำหรับตัวดิฉัน ได้ทดลองเข้าไปใช้งานบ้างแล้ว โดยทดลอง export MARC record จากระบบ INNOPAC ออกมาแล้ว Import เข้าระบบ UlibM ปรากฎว่าสามารถทำได้ แสดงผลได้ด้วย เข้าท่าทีเดียว แต่ยังติดนิดนึงคือ เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือยังไม่แสดงผลให้  

    ก็อาจถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก ที่หนังสือไม่มากนัก งบประมาณซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดจำกัด ไม่แน่นะคะ อนาคตเกิดสำนักหอสมุดไม่มีงบประมาณในการเสียค่าบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน อาจลองนำระบบที่พัฒนาโดยคนไทยด้วยกันเองมาใช้งานก็ได้  คนไทย.. เก่งออกนะคะ

 URL http://www.ulibm.com/ULIB2/library/index.php