มอบบทกลอนนี้...เป็นพลังใจ..เชิดชู..ผู้เกษียณอายุราชการ สพท.สพ.๒

พิสูจน์
ช่อกล้วยไม้ ชูดอกบอก คุณค่า การศึกษา ก้าวไกล ไปสู่ฝัน ผู้บริหาร ภารโรงครู ผู้ผลักดัน ล้วนเป็นคน สำคัญ สร้างสรรค์คน

 

มอบบทกลอนนี้...เป็นพลังใจ..เชิดชู..ผู้เกษียณอายุราชการ สพท.สพ.๒

      ช่อกล้วยไม้  ชูดอก  บอกคุณค่า

     การศึกษา ก้าวไกล ไปสู่ฝัน

     ผู้บริหาร ภารโรงครู ผู้ผลักดัน

     ล้วนเป็นคน สำคัญ สร้างสรรค์คน

     สพท. สุพรรณ อันเขตสอง

     ดอนเจดีย์ อู่ทอง บรรลุผล

     สองพี่น้อง พัฒนา ประชาชน

     ให้อยู่บน รากฐาน การรู้เรียน

          คนทำงาน นานหนัก ได้พักก่อน

          ได้พักผ่อน ชีวา คราเกษียณ

          ราชการ งดงาม ด้วยความเพียร

          เทิดแสงเทียน ส่องทาง สร้างปัญญา

               ท่านผอ. ประพันธ์ สุดโตนี้

              ผลงานดี บริหาร การศึกษา

             วัดทุ่งคอก ดังเด่น เห็นทันตา

              ขอบูชา ผลงาน การเป็นครู

     ท่านผอ. ธรรมนูญ แก้วหอมคำ

     คุณธรรม จรรยา สง่าหรู

     อนุบาล วัดดงตาล งานเฟื่องฟู

    นับเป็นปูชนีย์ ศรีแผ่นดิน

     รองผอ. สมิง บุญมาคุ้ม

     ผู้โอบอุ้ม เด็กไทย ใจถวิล

     เยาวชน พัฒนา ค่าชีวิน

     บ้านสระกระโจมยิน ยลผลงาน

          ครูวงเดือน อัศดรศักดิ์

          อาจารย์สาม งามนัก เขากล่าวขาน

          ภาษาไทย อาร์ทีซี ดีมานาน

          ยางยี่แส กลอนกานท์  ท่านเกรียงไกร

     ครูเอมอร ชูก้าน งานเกียรติก้อง

     สำเภาทอง ผ่องผุด สุดสดใส

     ท่านคือครู ทั้งตัว และหัวใจ

     ฝากสายใย ให้รำลึก นึกถึงกัน

          นิตยา เทียนทอง ครูของชาติ

         ไชยนาราษฎร์ร่วมจิต คิดสร้างสรรค์

          ผลงานเลิศ เชิดค่า สถาบัน

          ท่านยึดมั่น ทุกยาม ในความดี

               ครูสมเกียรติ คุรุสัมฤทธิ์ชัย

               ท่านสมนาม ครูไทย รักศักดิ์ศรี

              วัดปทุมสราวาส ผุดผาดรวี

               เพราะท่านนี้ ร่วมสร้าง แผ้วถาง มา

     ครูผ่องผุด มุจรินทร์ มาลาพงษ์

     ผู้มั่นคง ความรู้ ครูคุณค่า

     ฝากผลงาน เด่นชัด พัฒนา

     แม้อำลา บ้านหัววัง ยังจับใจ

               สุธารัตน์ จังพานิช ครูคิดสร้าง

               ทุกแนวทาง เพื่อสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่

               จันทราวาส เก่งดี มีวินัย

               เพราะท่านให้ จรรยา ค่าของคน

     ขอเชิดชู  ครูอุดม พรหมศิริ

    ใช้สติ คู่ปัญญา หาเหตุผล

    บ้านหนองขุม รุ่มลึก ฝึกกมล

    เยาวชน ก้าวหน้า วิชาการ

         ครูจำนงค์ ดอกกะเบา ผู้เพราพริ้ง

         เป็นคนจริง คนดี ที่กล่าวขาน

         บ้านนเรศ ดอนเจดีย์ มีผลงาน

         จากวันวาน ถึงวันนี้ มีให้ชม

             ครูดิเรก เสร็จกิจ สัมฤทธิ์ผล

             เยาวชน สอนสร้าง อย่างเหมาะสม

             วัดบ้านกรวด ตรวจเห็น เด่นอุดม

             ค่านิยม ยังหรู เพราะครูดี

          ครูบุญเรือง ศรีดา ผู้น่ารัก

          บ้านท่าพระยาจักร มีศักดิ์ศรี

          คำนำหน้า อนุบาล รากฐานมี

          ครูคนนี้ บุญเรือง กระเดื่องนาม

      ครูวิรัตน์ ธัญญเจริญนั้น

      ผู้สร้างสรรค์ เชิดชู ครูสยาม

      บ.จ.หนึ่ง พัฒนา สง่างาม

      นั่นคือความ ภูมิจิต ท่านคิดทำ

          ครูสุชิน อรรถีโภค โชคเหลือล้น

          เยาวชน ได้ครู ผู้ดื่มด่ำ

          สร้างเก่งดี มีสุข ครบทุกคำ

          รางบัวทอง เลิศล้ำ นำชุมชน

     ครูสัจจา ปิยะพันธุ์ สรรค์แบบอย่าง

     เด็กบ้านสะพังกร่าง รู้เหตุผล

     รู้หน้าที่ มีวินัย ไม่ลืมตน

     ครูเป็นคน ปลูกฝัง คลังปัญญา

         คุณครูวิทย์ โพธิ์เตียน เพียรสั่งสม

         วัดสว่างอารมณ์ อุดมค่า

         เยาวชน ปลุกปั้น เห็นทันตา

         แก้ปัญหา ส่งเสริม เติมชีวี

     ครูดวงแข ทวีเลิศ เทิดศรีศักดิ์

     แจ้งประจักษ์ จรรยาครู รู้หน้าที่

     ทำเพื่อศิษย์ คิดสร้าง แบบอย่างดี

     วัดจันทราวาสมี ครูดีจริง

          โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

          พรสวรรค์ กิ่งสัมฤทธิ์ ศิษย์รักยิ่ง

          ศิษย์เห็นครู เป็นหลัก พึ่งพักพิง

          นี่คือสิ่ง สำคัญ คนชั้นครู

     เครืออนงค์ จันทรา ทำหน้าที่

     สร้างชีวี เยาวชน จนงามหรู

     วิชาชีพ ศึกษา น่าเชิดชู

     คนรับรู้ ยิ่งใหญ่ ไผ่โรงวัว

          ครูไพฑูรย์ ชื่นใจรัก ตระหนักแน่

          เป็นครูแท้ สร้างชื่อ ระบือทั่ว

         ท่านสอนศิษย์ ให้เว้น เห็นแก่ตัว

         บ้านสระกระโจมกลัว เรื่องบาปกรรม

     อีกสองท่าน นักการภารโรงดี

     ท่านทุ่มเท ชีวี ทุกเช้าค่ำ

     บริการ งานโรงเรียน พากเพียรทำ

     งานประจำ งานเร่งรัด พัฒนา

         ลุงเกษม แตงอ่อน แน่นอนนัก

         เป็นที่รัก ทุกคน คงบ่นหา

         ทำหน้าที่ ดียอด ตลอดมา

         คนคุณค่า บ้านสระกระโจมจริง

     คนสุดท้าย ปีนี้ ที่เกษียณ

     ลุงวิเชียร พ่วงเปีย ผู้ ไม่อยู่นิ่ง

     วัดบางบอน ซาบซึ้ง ได้พึ่งพิง

     งานทุกสิ่ง สรรค์สร้าง อย่างตั้งใจ

           ยี่สิบสาม ชีวิต สัมฤทธิ์ผล

           กายกมล ไร้ทุกข์ สุขผ่องใส

           กราบพระไตรรัตนา มาอวยชัย

           ทุกท่านให้ เกษมสันต์ นิรันดร์เทอญ

 

         

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

คำสำคัญ (Tags)#แด่ผู้เกษียณ

หมายเลขบันทึก: 129615, เขียน: 19 Sep 2007 @ 15:30 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
 • มาร่วมบูชาครูคะอาจารย์
 • อาชีพครู..นั้นใหญ่หลวงนักคะ
 • พร่ำสอนลูกคนอื่น..ตั้งมากมายให้เป็นคนดี
 • ครูต้องเสียสละมากคะ..กับผลตอบแทนเพียงน้อยนิด...
 • อยากให้ภาครัฐเหลียวแลให้ขวัญและกำลังใจครูให้ดีกว่าที่เป็นอยู่..
 • ครูจะได้มีแรงพัฒนากำลังคนของชาติได้โดยไม่ต้องผะวงกับปากท้องของตนเองคะ

อาจารย์สู้ๆ อาจารย์สู้ตาย อาจารย์ไว้ลาย  สู้ตายสู้ๆ....

       เป็นกำลังใจให้อาจารย์เจ้าค่ะ -----> น้องจิ ^_^

 ( อาจารย์พิสูจน์จะ อีก 10 ปี ถึงจะเกษียณเจ้าค่ะ ) คิคิ เพราะฉะนั้น ขอให้อาจารย์เจอเด็กน่ารักๆ อย่างห้อง ม. 6/1 นะค่ะ คิคิ 555++

เขียนเมื่อ 
 • คุณนารี สุวรรณ นั้นยอดยิ่ง
 • ท่านมอบสิ่ง ล้ำค่า นำมาให้
 • เป็นของขวัญ เข้มขลัง กำลังใจ
 • แด่ครูไทย ทุกท่าน สุขสันต์เอย
เขียนเมื่อ 
 • ถ้าทั้ง 23 ท่าน ได้อ่านบทกลอนนี้
 • ท่านคงปลื้มใจ และดีใจ ที่ครูพิสูจน์แต่งกลอนเชิดชูเกียรติ
 • ขอบคุณแทนคุณครูทั้ง 23 ท่านค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • กลับจากนิวซีแลนด์แสนปลื้มจิต
 • หลายคนคิด คะนึง ถึงหัวหน้า
 • ท่านศน.ลำดวน ล้วนเมตตา
 • ท่านกลับมาพร้อมของฝากอย่างมากมาย
 • ผมไม่ใช่ คนงก แต่ยกนี้
 • จะรอรับ ที่บางลี่ คงไม่สาย
 • โอ้ความหวัง คงไม่สิ้น แม้ชิ้นปลาย
 • มันน่าอาย..ผมนี้หนอ..ขอของฟรี
เขียนเมื่อ 
 • สักวา หยิบยก หกทับหนึ่ง
 • เป็นห้องซึ่ง ครบทุกรส ทุกหยดซ่า
 • เก่งทั้งเรื่อง สร้างสรรค์ ทางปัญญา
 • เก่งเรื่องฮา เรื่องมุก สนุกดี
 • เก่งเรื่องงาน เรื่องการ กิจกรรม
 • เก่งเรื่องเรียน เรื่องร่ำ ทำหน้าที่
 • เก่งแอ๊บแบ๊ว แนวบุ๋มบิ๋ม ยิ้มยวนยี
 • อีกสิบปี ที่แน่แน่ แก่ทันครู(เอย)
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ชาย

เรียนเชิญที่ ... เราชาวโกทูโน..มาทำอะไร..สนุกๆในวันตรุษจีนกันนะ