เนื่องจากได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดประสบการณ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านห้องสมุดแต่ละโรงเรียน มาเมื่อวันที่ 3-7 กันยายน ที่ผ่านมานี้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดได้ดีมากจริงๆ ค่ะ ดิฉันประทับใจในความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน  ส่วนตัวดิฉันเองเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนบ้านบะขมิ้น  ดิฉันขออนุญาตนำกิจกรรมที่เด่นๆ ของแต่ละโรงเรียนมาปรับใช้กับโรงเรียนของดิฉัน   ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีห้องสมุดห้องเล็กๆ  สร้างติดกับโรงอาหารและบรรยากาศห้องสมุดก็น่าสนใจสำหรับนักเรียนเพราะจะมีภาพวาดที่สวยงาม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดังนี้ 

(1.)  กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา (จัดในวัสำคัญ)  (2.) กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  (ใช้บัตรคำ) (3.) ประกวดการเขียนเรียงความ  (เรื่องที่นักเรียนสนใจ) (4.) กิจกรรมพี่สอนน้อง  (นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 สอนน้องอ่านหนังสือ) (5.) กิจกรรมบันทึกการอ่าน (สมุดบันทึก) (6.)กิจกรรมอ่านหนังสือจากมุมหนังสือในห้องเรียน (มุมหนังสือในห้องเรียน) (7.) กิจกรรมป้ายนิเทศก์ในห้องเรียน (ป้ายนิเทศก์หน้าห้องเรียน) (8.) กิจกรรมเล่านิทาน (เล่านิทานที่นักเรียนชอบ) (9.)กิจกรรมประวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน (วาดภาพจากเรื่องที่อ่าน)

           กิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจดี แต่กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา นักเรียนให้สนใจมากที่สุด  ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ  โดยให้นักเรียนอ่านบทความแล้วจับฉลากตอบคำถาม ถ้านักเรียนตอบคำถามถูกก็จะได้รับรางวัล เช่น กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ  สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด 

           ในวันเด็กของทุกปีจะมีผู้มาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้กับนักเรียน ผู้บริจาคจะจัดกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมการศึกษา ด้วยความสนุกสนานที่โรงเรียน  แล้วมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ นักเรียนทุกคนต่างรอคอยวันนี้ (วันเด็ก) รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย