เตรียมคนให้พร้อมเพื่อการเรียนรู้

อาจารย์รัชฏา อสิสนธิกุล จากสถาบันเพิ่มผลผลิต ได้เชื่อมโยง เรื่อง Competency and  KM โดย ยกตัวอย่าง "หนังยอดฮิต แดจังกึม กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในวัง ซึ่งมีการถ่ายทอด สุดยอดตำหรับอาหาร ยา โดยมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด และ การถ่ายทอด ต่อคนรุ่นต่อๆไป"

JJ