ไฉน
นาย ประกาศิต ปอ ประกอบผล

คุณธรรมอยู่ไหน


คนไทยที่ผ่านๆมามีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าคนในปัจจุบันนี้

สมัชชาคุณธรรมนำความรู้ รวมพลัง ร่วมปฎิบัติคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมในพิธีด้วย ให้รู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยเราเพิ่งจะมาตื่นตัวด้านคุณธรรมกันหรือ ทั้งที่ตกต่ำมาเรื่อยๆ จากความเจริญของสังคมที่เราดึงการบริหารจัดการด้านการศึกษาออกมาจากวัดและวังซึ่งวัดเองจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในการศึกษาตลอดอยู่แล้ว จึงเห็นได้ว่าคนไทยที่ผ่านๆมามีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าคนในปัจจุบันนี้ แม้จะไม่รู้หรืออ่านหนังสือไม่ออก แต่ปัจจุบันอ่านหนังสือออก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าคนยุคที่ผ่านมา กลับมีคุณธรรมจริยธรรมน้อยกว่า โลกเจริญขึ้นด้วยวัตถุ มีความสะดวกมากขึ้น แต่คุณธรรมด้านจิตใจลดลง เป็นทุกข์ง่ายขึ้น

อีกหน่วยงานหนึ่งที่เพียรพยายามอยู่ก็คือเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย มีกลุ่มความรู้คู่คุณธรรม เน้นการสอนสอดแทรกคุณธรรม ก็ดูยังจะขยายคุณธรรมแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆยากอยู่ รายวิชาที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมตรงๆ เราก็ถอดออกจากรายวิชาบังคับ ไปอยู่พื้นฐานบ้าง อยู่เป็นวิชาเลือกบ้าง และเด็กก็มักจะเลือกออก เลือกทิ้ง ไม่เลือกเรียน แม้ตัวผู้สอนเองในวงการการศึกษาก็พูดกันมากว่า ใครไม่มีชัวโมงสอนเพียงพอก็ไปสอนจริยธรรมเพิ่ม หรือไม่รู้จะสอนอะไรก็ให้ไปสอนวิชาด้านจริยธรรม แล้ววิชานี้ก็กลายเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมไทยคงต้องตะโกหาจริยธรรมจนคอแตกแน่เลย

ด้านการสอนสอดแทรก เมื่อท่านไม่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมพอ ท่านจะสอดแทรกอย่างไร โดยเฉพาะเนื้อหาของวิชาที่สอนอยู่ก็สอนกันไม่ทันอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงการสอดแทรก  มันคงเป็นสุญญตาดังที่เป็นมาแล้ว จริงเปล่าครับท่าน.......

หมายเลขบันทึก: 128018เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2007 12:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 01:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี