มีด 5 เล่ม

จูงใจมุ่งมั่นพัฒนา โดยดอกหญ้าไหว

จูงใจมุ่งมั่นพัฒนา

วัตถุประสงค์:จูงใจให้ผู้ป่วยสำรวจตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองด้วยตัวของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย:ผู้ป่วยยาเสพติด / กลุ่มอื่น ๆ

เวลา / สถานที่ 15 -20 นาที / สอดแทรกในกลุ่มอื่นตามบรรยากาศที่เหมาะสม

กล่าวนำ ...มีเพื่อนที่เคยคบหากันมานาน 5 คน อยากจะแนะนำให้พวกเรารู้จัก...คนที่ 1 เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ทั้งที่ทำงานและครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บิดามารดา คนที่ 2 เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสไว้ใจได้ คนที่ 3 เป็นคนที่มีความรักเพื่อนดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ คนที่ 4 เป็นคนที่มีบุคคลิกภาพที่ดี มีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไปได้รับความศรัทธาจากผู้ที่พบเห็นหรือได้สัมผัส คนที่ 5 เป็นคนที่ใช้เงินอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เห็นคุณค่าของเงินที่หามา ไม่ยึดมั่นติดกับวัตถุและสิ่งของ...

ถามพวกเราว่า ? ใครมีลักษณะเหมือนเพื่อนผมในคนที่หนึ่ง (บรรยายลักษณะซ้ำ) แล้วให้ยกมือ แล้วเอามือลง ถามต่อคนที่สอง - คนที่ห้า ทำนองเดียวกับคนที่หนึ่ง...เราจะเห็นมีพวกเราบางคนมีลักษณะเหมือนกับเพื่อนผม บางคนไม่เหมือน บางคนมีเหมือนเกือบทุกคนแต่ปัจจุบัน ความรับผิดชอบ...ความซื่อสัตย์...ความรักดูแลเอาใจใส่...การมีสัมมาคารวะ...ความประหยัด...อาจจะยังไม่เพียงพอหรือเหมาะสม แต่เราสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยตัวของใคร ? (ถามผู้ป่วย)คำตอบคือ ตัวเราเอง

ถ้าเปรียบเพื่อน 5 คน (ลักษณะ 5 อย่าง ทวนซ้ำด้วย) เป็นมีด 5 เล่ม แล้วนำมีด 5 เล่มนี้ พกไว้ที่เอวของเรา (มีดยังทื่อ = ไม่คม) แล้วตัวเราเปรียบเหมือนอะไร ? (ถามผู้ป่วย คำตอบคือ หินลับมีด ลับมีดทั้ง 5 เล่มนี้ให้คมได้หรือไม่ ? ผู้ป่วยจะตอบว่าได้ (ผู้ป่วยเริ่มคล้อยตาม) เมื่อมีดคมแล้ว ไม่ใช่เรานำมีดทั้ง 5 เล่ม ไปแทงหรือทำร้ายใคร เราควรนำไปทำอะไร (ถามผู้ป่วย) คำตอบเป็นทักษะแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นเราสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ได้ด้วยตนเองในระหว่างการอยู่บำบัดฟื้นฟูได้อย่างต่อเนื่อง ดังปรัชญามนุษย์นิยมบอกไว้ว่า มนุษย์เป็นคนดีมีคุณค่าและศักดิ์ศรีมาแต่กำเนิด มีแนวโน้มในการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตัวเราเอง และรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง การที่จะพัฒนาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความตั้งใจ การจดหรือเก็บจำ ลองปฏิบัติ (กระทำ) และจูงใจหรือพลังใจของตัวเราเอง

หมายเหตุ:ถ้าต้องการให้มีมีดหลายเล่ม ก็หาลักษณะอื่น ๆมาประกอบก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัญมณี(ผู้ป่วยชาย)

คำสำคัญ (Tags)#ดอกหญ้าไหว

หมายเลขบันทึก: 126527, เขียน: 09 Sep 2007 @ 14:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)