การจัดการความรู้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการความรู้
 จะดำเนินการจัดการความรู้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร  การดำเนินงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเกี่ยวข้องกับการจัดความรู้แบบ Explicit ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกดสาร รายงานต่างๆ และปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การจัดความรู้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการจัดการหาความรู้ตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับควมต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบและมีปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการค้นหา เข้สถึงและนำมาใช้งาน และมีกระบวนการ คัดสรรความรู้ เพื่อจัดทำบทคัดย่อ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 126524, เขียน: 09 Sep 2007 @ 14:22 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)