Blended Learning : อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจท่องเที่ยว (ปีที่ 2) รุ่น 1

เช้าวันนี้ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ (ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มมส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบผสมผสาน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รุ่นที่ 1 นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD) ม.มหาสารคาม ได้จัดอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับโครงการเรียนรู้ออนไลน์แห่ง สวทช. (NOLP) เพื่ออบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบของการอบรมครั้งนี้ เป็นแบบการผสมผสาน(Blended) การเรียนรู้จากทั้งในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (วันนี้สอนโดย อ.ชำนาญ พารา) ในส่วนของเนื้อหาวิชานั้นใช้เทคโนโลยี e-Learning  เป็นสื่อช่วยจัดการเรื่องเนื้อหาวิชาให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 40 นาย จะต้องเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 3 วัน (5-7กันยายน 2550) หลังจากนั้นก็กลับไปทบทวนบทเรียนเองได้ตามอัธยาศัยอีกระยะหนึ่ง

ดูข้อมูลการอบรมปีที่ 1 จาก http://elearning.msu.ac.th/CARD/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=37

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#msukm msu-km card วิชิตชาวะหา ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฅkmมมส.#blended e-learning ตำรวจ ท่องเที่ยว ภาษาตะวันตก

หมายเลขบันทึก: 125403, เขียน: 05 Sep 2007 @ 22:08 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)