หน่วยงานที่ดีเลิศ

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
  หน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ(Best  Practice)ด้านการจัดการความรู้   ที่เห็นได้ชัดเจน และมีการพัฒนาเป็นรูปกระทำที่ยั่งยืน ได้แก่  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร   เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ด้านทักษะ และพรสวรรค์ ด้านศิลปะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในส่วนลึกมากของตัวคน  และมีวิธีการดึงออกมาออกมา เก็บรักษาไว้และนำไปถ่ายทอดให้มีความยั่งยืนและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง   นับเป็นความสำเร็จสุดยอดในด้านการจัดการความรู้  ใครบ้าง  หน่วยงานไหนบ้างที่ทำได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน..

       ศูนย์ศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ทั่วประเทศ  เป็นสุดยอดของตัวอย่างในด้านการจ้ดการความรู้  เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่มีการพ้ฒนาและสืบทอดมานับสิปี

       หน่วยงานราชการที่เห็นได้แก่  ก.พ.ร.  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เลขาธิการ (ศ. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์) ท่านได้เป็นผู้นำทีมในด้านการจัดการความรู้และดำเนินการอย่างจริงจัง  กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่    จัดให้มีห้อง Knowledge  Center  เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   และจัดให้มีมุมนัดพบ  โดยให้ผู้ที่ไปอบรม ศึกษาดูงานกลับมาต้องมาเล่าสู่ให้สมาชิกในหน่วยงานได้รับรู้ เรียนรู้กัน  ....

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยงานที่ดีเลิศ

หมายเลขบันทึก: 125274, เขียน: 05 Sep 2007 @ 14:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ปัจจุบันความรู้คือพลังจริง ๆ